(advertentie)

Veel overtollige medicatie komt dagelijks in ons milieu terecht

Vanaf 20 december 2019 kunnen inwoners van Breda en haar randgemeenten overtollige medicijnen inleveren bij de supermarkt. Hiervoor stellen 6 Jumbo-vestigingen ruimte beschikbaar. De medicijnen kunnen ingeleverd worden in een speciaal ontwikkelde en veilige medicatie retourbox, die beschikbaar is gesteld door Medifix. De gemeente Breda haalt de inhoud maandelijks op. De pilot loopt tot 29 mei 2020; dan ronden studenten van Breda University of Applied Sciences hun onderzoek af en wordt beoordeeld of het inleveren van oude medicijnen via de supermarkt loont.

Veel overtollige medicatie komt dagelijks in ons milieu terecht. Deze medicijnresten vervuilen het oppervlakte- en grondwater en bedreigen de kwaliteit van ons drinkwater. Uit onderzoek door 4e jaars studenten van Breda University of Applied Sciences blijkt dat niet alle medicijngebruikers op de hoogte zijn van de mogelijkheid om overtollige medicatie te retourneren bij de apotheek of
milieustation. Dit onderzochten zij in opdracht van Logistics Community Brabant, die samen met de Provincie Noord-Brabant focust op het reduceren van medicatieverspilling. Een enquête, gehouden onder bijna 1200 medicijngebruikers, laat het volgende zien:

1) Slechts 1/3 deel (35%) van de geënquêteerden brengt hun overtollig medicatie terug naar de apotheek of milieustation.
2) Ruim 65% brengt hun medicatie niet terug, maar gooit het weg.
3) De helft van deze 65% weet niet dat je restmedicatie kunt inleveren bij een apotheek of milieustation
4) De andere helft zegt de procedure wel te kennen, maar vindt het proces van retourneren te veel tijd en moeite kosten.

Samenwerking
Om de inleveracties te vergroten is samenwerking gezocht met de gemeente Breda, Medifix en Jumbo. Uit de gehouden enquête blijkt namelijk dat de bereidheid tot inleveren er wel is, maar dat dit proces vergemakkelijkt moet worden om tot daadwerkelijke actie te komen. Medicatiegebruikers gaven aan voorkeur te hebben aan de supermarkt als extra inleverpunt. Een bezoek aan de supermarkt behoort immers tot één van de dagelijkse bezigheden. Ook de openingstijden van de supermarkt zijn ruimer dan bij een apotheek of milieustraat.

Gezamenlijk hebben de partijen daarom een intentieverklaring opgezet om deze pilot te ondersteunen zodat het retourneren van medicatie net zo ‘gewoon’ wordt als het inleveren van batterijen, lampen en kleine elektrische apparatuur. Algemeen directeur van Medifix, Joris van Campenhout, vindt het belangrijk om te zien dat er nu ook aandacht komt voor het retourneren van medicatie in de particuliere sector. “Medifix heeft om deze reden 6 Pharmasafe Medicatie Retourboxen beschikbaar gesteld voor deze unieke pilot. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten.” Simone Mante, opgavemanager Onderwijs van de gemeente Breda geeft aan dat deze samenwerking uitstekend past bij het thema ‘Breda brengt het samen’. Daarin worden partijen samen gebracht om gezamenlijk mooie ontwikkelingen voort te brengen die passen bij het beleid van de stad.

Deelnemende Jumbo-vestigingen
Bij 6 Jumbo-vestigingen in de regio kunnen de oude medicijnen ingeleverd worden. De bezoeker kan hiervoor terecht bij de filialen: Ulvenhout, Foodmarkt, Cypresstraat, Moerwijk, De Donk en De Burcht. Operationeel directeur Remco Bertens van Jumbo Ulvenhout omarmt deze pilot: “Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen wij dit project van harte. Wij zijn dan ook blij
dat we met zes winkels een concrete bijdrage kunnen leveren aan dit lokale project van de studenten van Breda University of Applied Sciences”.

De pilot is op 20 december 2020 gestart bij Jumbo Ulvenhout (Chaamseweg 1, Ulvenhout). De pilot loopt tot 29 mei 2020. De inleverpunten staan op een prominente plek bij de servicebalie/ kassa’s. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : LCB
Wat is de URL bij deze bron?: https://lcb.nu/
Originele titel: Unieke pilot in Breda: minder medicijnen in het milieu door retourbox via de supermarkt.
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-12-23

Relevante artikelen ...

Antibioticaresistentie stabiel in Nederland Bij sommige bacteriesoorten neemt de resistentie tegen bepaalde antibiotica zelfs iets af  Wereldwijd neemt het aantal bacteriën die resistent z... Anders Thu, 25 Jun 2020, 21:26:28
Zo'n 100.000 gezinnen hebben met psychosociale en juridische problemen te maken Mensen en gezinnen met multiproblematiek hebben veel instanties nodig om alle problemen aan te pakken ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij rui... Anders Tue, 23 Jun 2020, 09:44:45
Verstrekkingen generieke middelen amper toegenomen Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad Het aandeel van de verstrekkingen met een generiek middel is in 2019 met 0,2%-punt geste... Anders Thu, 18 Jun 2020, 09:56:18
Voorzorgsmaatregel verkoop en levering medicijnen Deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen opdat andere mensen niet met lege handen komen te staan Patiënten krijgen bij de apotheek hun medicijnen op re... Anders Wed, 18 Mar 2020, 07:31:02
50% gezondheidswinst door schonere lucht in 2030 Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof, en stikstofdioxide In 2030 50% gezondheidswinst door schoner... Anders Mon, 13 Jan 2020, 14:44:19
Via apotheek blijft PrEP-medicatie beschikbaar PrEP-medicatie via de apotheek blijft voor iedereen toegankelijk Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) is vanaf 1 augustus via de GGD beperkt beschikbaar.... Anders Mon, 29 Jul 2019, 13:28:00