Het komt geregeld voor dat mensen thuis medicijnen overhouden

Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij de apotheek! Dat is de boodschap van de geneesmiddelen- en watersector tijdens de Week van Ons Water (16 – 31 oktober 2021). Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een bedreiging voor het milieu en bemoeilijken het maken van schoon drinkwater. 

Het komt geregeld voor dat mensen thuis medicijnen overhouden. Bijvoorbeeld omdat zij zijn overgezet op een ander middel, of geen last meer hebben van de aandoening waarvoor zij de medicijnen kregen voorgeschreven. Ook na het overlijden van een familielid blijven doorgaans medicijnen over. Helaas komt het geregeld voor dat mensen deze overgebleven medicijnen weggooien of wegspoelen door de gootsteen.

Tijdens de Week van Ons Water doet de water- en geneesmiddelensector gezamenlijk een beroep op het publiek om zorgvuldig om te gaan met medicijnen en overgebleven medicijnen in te leveren bij de apotheek. De apotheker zorgt, samen met de gemeente, voor een verantwoorde afvoer. Medicijnresten horen niet tussen het gewone huisafval en moeten zeker niet worden weggespoeld via gootsteen of toilet.

Week van Ons Water
De Week van Ons Water is ingesteld om Nederlanders bewuster te maken van het bijzondere van water, en wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vewin, het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

De zuivering van medicijnresten uit water is tijdens de Week van Ons Water een belangrijk onderdeel van de bewustwordingscampagne. Richard Flipse, programmamanager Ons Water, is blij dat apothekers zich inzetten om medicijnafval in te zamelen: 'Medicijnresten vormen een lastig probleem bij de bereiding van schoon drinkwater. Door je medicijnafval in te leveren bij de apotheek help je om ons water zo schoon mogelijk te houden.'

Aris Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP: 'Er is altijd wel een apotheek in de buurt waar je je overgebleven medicijnen kunt inleveren.'  Maar apothekers spannen zich ook in om zoveel mogelijk te voorkomen dat hun patiënten medicijnen overhouden, zegt Prins. 'Dat doen we door in te zetten op doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik en door geneesmiddelen voor een passende periode af te leveren. Waar mogelijk begeleiden we onze patiënten ook bij het afbouwen van medicatie.' 

Coalitie Duurzame Farmacie
Ook andere partijen binnen de geneesmiddelensector werken mee aan de Week van Ons Water. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en de KNMP vormen samen de Coalitie Duurzame Farmacie. De partijen tekenden als een van de eersten de Green Deal Duurzame Zorg en richtten in dat kader een Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit water op. Ook zijn zij partner van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water, een programma van de Rijksoverheid samen met de zorg- en watersector. Deze aanpak is door de Verenigde Naties genomineerd voor de Future Policy Award.

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG): 'Uiteindelijk wil je niet dat overgebleven medicijnen die kwalitatief nog goed zijn moeten worden vernietigd. Daarom onderzoeken wij hoe we de belemmeringen die er zijn om deze opnieuw uit te kunnen geven kunnen oplossen. Hierin heeft de hele medicatieketen een verantwoordelijkheid: geneesmiddelbedrijven, artsen, apothekers, de overheid, zorgverzekeraars, én patiënten.'

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/
Originele titel: Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-10-15


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com