Nederlandse apotheken verstrekken niet alleen geneesmiddelen op recept, maar verkopen ook geneesmiddelen

De bekende pijnstiller paracetamol is het geneesmiddel dat openbare apotheken het meest zonder recept van een arts verkopen. De SFK baseert dat op handverkoopgegevens die een ruime meerderheid van de deelnemende apotheken aan de SFK aanlevert.

Nederlandse apotheken verstrekken niet alleen geneesmiddelen op recept, maar verkopen ook geneesmiddelen en andere producten zonder recept van een arts, ook wel handverkoop of OTC genoemd. Apothekers kunnen er, afhankelijk van het apotheekinformatiesysteem (AIS), voor kiezen om transactiegegevens van de handverkoop wel of niet aan de SFK aan te leveren, of om alleen de handverkoopgegevens aan te leveren die op naam van een patiënt worden vastgelegd in het AIS. Ongeveer driekwart van de openbare apotheken levert handverkoopgegevens aan aan de SFK. Een zeer kleine minderheid beperkt zich daarbij tot alleen de handverkoop op naam van de patiënt. Deze op naam vastgelegde handverkoop betrekt de SFK bij de bepaling van de scores van de kwaliteitsindicator, waarvan de uitvraag tot 1 juli van dit jaar weer aan de orde is. Zo is het mogelijk om adequate maagbescherming te realiseren met maagbeschermers die zonder recept verkrijgbaar zijn.

OTC Geneesmiddelen
Nederland kent drie categorieën geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is verantwoordelijk voor de indeling. Voor de categorieën Uitsluitend Apotheek (UA) en Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD) is duidelijk waar ze mogen worden verkocht. Geneesmiddelen met afleverstatus Algemene Verkoop (AV) zijn volgens het CBG ook geschikt voor verkoop door onder meer supermarkten en benzinestations.

Geneesmiddelen maken helft uit van handverkoop in apotheken
OTC-geneesmiddelen maakten in 2019 bijna de helft uit van alle verkopen zonder recept in de apotheken. Niet geclassificeerde producten – te denken valt aan cosmetica en andere verzorgende producten – deden dat voor bijna 40%. Voedingssupplementen, hulpmiddelen (waaronder verbandmiddelen en incontinentiematerialen), homeopathische middelen en fytotherapeutica zijn de voornaamste andere categorieën. Overigens heeft de SFK geen zicht op OTC-producten die apotheken verkopen, maar die niet in het AIS worden geregistreerd. Pijnstillers uit de geneesmiddelengroep waartoe paracetamol behoort gaan in de apotheek het vaakst zonder recept over the counter: bijna 30%. In ruim 10% van die verkopen gaat het om neusdruppels bij neusverkoudheid met ontzwellende stoffen zoals xylometazoline.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2020/bijna-30-geneesmiddelen-zonder-recept-is-paracetamol-1
Originele titel: Bijna 30% geneesmiddelen zonder recept is paracetamol
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-06-25

Relevante artikelen ...

Preferentiegraad openbare apotheken is gemiddeld 88% Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Openbare apotheken haalden in de eerste helft van 2021 een gemiddelde preferentiegraad van 88%. Bi... Anders Thu, 09 Sep 2021, 20:21:04
Verdere daling hormonale anticonceptie Aantal vrouwen dat hormonaal anticonceptivum krijgt, neemt gestaag af Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,5 miljoen vrouwen een hormonaal an... Anders Mon, 28 Jun 2021, 12:06:22
Beperkte stijging tariefinkomsten met 0,9% in 2020 Aldus het SKF in het Pharmaceutisch WeekbladDe gemiddelde openbare apotheek zag in 2020 de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten dalen met 1... Anders Fri, 18 Jun 2021, 12:58:27
Kosten CVRM-medicatie verschillen Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 4 miljoen men... Anders Sun, 16 May 2021, 06:29:50
Wisselen van geneesmiddelen niet wenselijk Wisselen kan verwarrend zijn en aanleiding geven tot verkeerde inname met medische problemen tot gevolg Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &... Anders Wed, 31 Mar 2021, 06:30:13
Twee DOAC-antistollingsmiddelen hoogste uitgaven Voor beide DOAC’s geldt dat de uitgaven toenamen door een groeiend gebruik van deze middelen Ruim 160.000 gebruikers kregen in 2020 van Nederlandse o... Anders Sat, 27 Mar 2021, 13:25:37