Openbare apotheek - in huidige vorm - dreigt te verdwijnen

‘Stop het verder uithollen van de farmaceutische zorg in Nederland’. Dat stelt het actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger op basis van een paar honderd meldingen van apothekersassistenten aan de NZa. Als we de neerwaartse spiraal niet doorbreken, belanden er veel meer (kwetsbare) mensen, die farmaceutische zorg nodig hebben, onnodig in het ziekenhuis, of erger.

Apothekersassistenten komen door alle wet- en regelgeving niet meer toe aan goede begeleiding bij geneesmiddelenuitgifte. De regels worden steeds ingewikkelder om uit te leggen, de zorg versnippert en de kwaliteit van patiëntenzorg komt in gevaar. Door de uitholling van het beroep stappen apothekersassistenten over naar een andere branche. Hierdoor stijgt de werkdruk en verergert de situatie. Daarom pleit het actiecomité voor een drastische ommezwaai in het beleid van overheid en zorgverzekeraars. Anders is er over een paar jaar geen apotheek -zoals wij deze nu kennen- en geen laagdrempelige farmaceutische zorg meer in de wijk.  

De aanleiding van deze noodroep is de uitkomst van een door cao-onderhandelaars gevraagd onderzoek, uitgevoerd door de NZa. Apothekersassistenten geven aan dat zij zich hier niet in kunnen vinden. Wij zijn als beroepsgroep niet gehoord en het beeld dat geschetst wordt staat ver van de werkelijkheid. Niets over de patiënt die aan zijn lot wordt overgelaten, doordat de medicijnen er niet zijn. Niets over de onmacht van mensen die wanhopig wachten op hun hulpmiddelen die niet meer door de apotheek geleverd mogen worden. Niets over de apothekersassistent die onder de alsmaar toenemende werk- en regeldruk bezwijkt en de gaten niet meer kan dichten. 

Onze meldactie geeft de knelpunten duidelijk weer. Wij komen op voor de patiënten in onze wijk. Wij stellen dat de maatschappelijke kosten juist stijgen door het huidig gevoerd beleid. Met de toenemende vergrijzing in het achterhoofd is nu actie nodig.

Grootste pijnpunten blootgelegd: preferentiebeleid en medische hulpmiddelen
De meest binnengekomen (schrijnende) meldingen gaan over gevolgen van de uitvoering van het preferentiebeleid. Dit beleid is niet meer aan patiënten uit te leggen. Door het wisselen van geneesmiddelen labels, het niet leverbaar zijn van geneesmiddelen zien we, dat mensen het vertrouwen in de medicatie verliezen. Medicatie niet (juist) gebruiken. Producten worden omgezet, zonder te kijken naar toedieningsvormen. Iets wat van belang is voor het gebruik maar ook voor de werking van medicatie. Bijvoorbeeld: Een patiënt met reuma kan eerst zelfstandig medicatie toedienen, nu moet de thuiszorg komen, om een injectie te geven. Ook raken patiënten ontregeld door wisseling in medicatie, bijvoorbeeld diabetisch patiënten die van de verzekeraar een ander soort insuline moeten gebruiken. Dit alles tegen het advies van de behandelaar.

Andere bevindingen uit de meldactie zijn de pijnlijke situaties rondom het verstrekken van medische hulpmiddelen. Mensen die ernstig verlegen zitten om direct noodzakelijke hulpmiddelen. Deze producten zijn nota bene wel direct beschikbaar via de openbare apotheek, maar mogen niet aan de patiënt verstrekt worden. In zo'n situatie kan een apotheek in de wijk snel handelen, maar niet als de zorgverzekering andere landelijke leveranciers aanwijst.

Niet de zorg kunnen leveren die nodig is
Er kwamen nog meer onderwerpen tijdens de meldactie naar voren. Maar apothekersassistenten geven bijna allen aan zich nu een voorlichter van de zorgverzekeraar te voelen. Per verzekeraar per patiënt zijn er andere regels welke nu uitgelegd moeten worden in plaats van dat er echt daadwerkelijk farmaceutische inhoudelijke zorg geleverd kan worden. De tijd en aandacht van de apothekersassistenten moet weer gaan naar wat essentieel is voor de patiënt: begeleiding bij het gebruik van medicijnen in plaats van uitleg over wet- en regelgeving.

Resultaat: doorbreken van de passieve spiraal
De NZa, aldus het actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger, gaat de meldingen inventariseren. Maar voor de echte verandering verwijzen zij naar de zorgverzekeraars en de beleidsmakers van VWS.

Het actiecomité is stellig: “Deze passieve spiraal van naar elkaar verwijzen, afwachten en toekijken moet worden doorbroken. Het is tijd dat deze organisaties hun verantwoording nemen voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg voor onze (kwetsbare) patiënten!

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger / Trudy van Geffen
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : actiecomité #WeSlikkenHetNietLanger
Wat is de URL bij deze bron?: https://optimafarma.nl/
Originele titel: Apothekersassistenten luiden de noodklok
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-10-11


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com