Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl

In 7 maanden is het aantal deelnemers aan de gecombineerde leefstijl interventie verdubbeld van 8.646 unieke deelnemers (peildatum: 31 augustus 2020) naar 17.890 deelnemers (peildatum: 31 maart 2021). Deze verdubbeling geldt ook voor het aantal declaraties dat is ingediend bij zorgverzekeraars en het totale gedeclareerde bedrag. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  naar de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Deze verdubbeling in deelnemers en declaraties geeft aan dat de uitvoering van de GLI op stoom begint te komen. Met de GLI werken volwassenen met overgewicht aan hun leefstijl. Er is hierbij aandacht voor gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, zoals stress en slaapgebrek. De interventie wordt sinds januari 2019 vergoed via de basisverzekering.

Corona en deelname GLI
Uit de vorige rapportage over de GLI bleek dat er in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown, een dip was in het aantal nieuwe aanmeldingen. De terugval in het aantal nieuwe deelnemers tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie is tijdens de afgelopen maanden ingelopen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in de regelgeving toegestaan dat groepsbijeenkomsten ook digitaal mogen plaatsvinden. Hierdoor is het voor aanbieders van de GLI makkelijker geworden om groepsbijeenkomsten toch door te laten gaan, ondanks de COVID-restricties.

Toename jongere deelnemers
In vergelijking met de eerste rapportage over de GLI in 2019 zijn de nieuwe deelnemers uit 2020/2021 gemiddeld iets jonger (gemiddeld 50 jaar in 2020/2021 en 52 jaar in 2019). Ook hebben de nieuwe deelnemers vaker een hoog opleidingsniveau (28% in 2020/2021 en 23% in 2019). Daarnaast is het aandeel van de deelnemers zonder chronische aandoeningen gestegen (56% in 2020/2021 en 44% in 2019).

Toename aanbieding GLI
Verder is het aantal zorgverleners dat de GLI aanbiedt het afgelopen jaar toegenomen. Het overgrote deel van de declaraties wordt nog steeds ingediend door zorggroepen en overige samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat zorggroepen lokaal of regionaal contracten hebben afgesloten met zorgverleners die de GLI aanbieden, zoals leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ) volgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de ontwikkelingen van de GLI en brengt twee keer per jaar gegevens uit de GLI-monitor naar buiten.

Factsheet: Gecombineerde leefstijlinterventie 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-deelnemers-gecombineerde-leefstijlinterventie-in-7-maanden-verdubbeld
Originele titel: Aantal deelnemers gecombineerde leefstijlinterventie in 7 maanden verdubbeld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-07-11

Relevante artikelen ...

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 50% deelname in 2020 Bij 3.413 deelnemers werd een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden In 2020 deed 50% van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderz... Anders Thu, 16 Sep 2021, 18:50:47
Update coronavirus: 31 augustus t/m 7 september 2021 Afgelopen week werden minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en op de IC intensive care Afgelopen week is het aantal nieuwe pos... Anders Tue, 07 Sep 2021, 14:17:54
Nederlanders bewegen minder Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 30 tot 50 procent van de Nederlandse bevolking zegt tijdens de co... Anders Wed, 11 Aug 2021, 06:48:09
Zo'n 85% van de 18-plussers heeft tenminste één vaccinatie gekregen Vandaag zijn de vaccinatiecijfers op de pagina van het ECDC (het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) bijgewerkt De vaccinatierappo... Anders Wed, 04 Aug 2021, 10:27:18
Mensen geboren in 1999 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1999 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Thu, 17 Jun 2021, 08:07:24
Mensen geboren in 1995 uitgenodigd voor coronavaccinatie Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Mensen uit 1995 kunnen vanaf vandaag via www.coronavaccinatie-afspraak.nl hun vaccinatieafspraa... Anders Tue, 15 Jun 2021, 09:53:07