Inno4vac heeft als doel gezondheidsinnovatie te bevorderen

Het Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) heeft meer dan 33 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van Inno4vac, een innovatief publiek-privaat partnership om de ontwikkeling en productie van vaccins te versnellen. Het partnership gaat zich hiervoor richten op het ontwerp en de toepassing van nieuwe en zeer geavanceerde modellen. Het Centrum voor Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LU-CID) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) ontvangen samen in totaal 4 miljoen euro om te helpen bij de ontwikkeling van gecontroleerde humane infectiemodellen voor influenza, het RS-virus en Clostridioides difficile.

Inno4vac heeft als doel gezondheidsinnovatie te bevorderen door wetenschappelijke en technologische doorbraken uit de academische en biotechnologische wereld toe te passen in de industrie. Het wordt gecoördineerd door het European Vaccine Initiative (Duitsland) met steun van de Sclavo Vaccines Association (Italië) voor de wetenschappelijke coördinatie. Er zijn 41 partners uit 11 verschillende Europese landen bij betrokken, waaronder 37 academische instellingen en kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede GSK, Sanofi Pasteur, CureVac en Takeda als industriële partners.

Levendig knooppunt van expertise
"De expertise van het het Controlled Human Infection Center in het LUMC biedt een unieke omgeving die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld bevordert. Dit hebben we al gezien tijdens de coronapandemie, maar is met dit partnership ook door het IMI erkend", aldus projectleider prof. dr. Meta Roestenberg. "We zijn bijzonder gelukkig dat we gebruik kunnen maken van de deskundigheid van het CHDR om klinische proeven van hoge kwaliteit uit te voeren in hun onderzoeksomgeving. Onder de bezielende leiding van dr. Ingrid de Visser-Kamerling, Associate Director bij het CHDR, is een deel van de onderzoeksruimte van het CHDR onlangs aangepast om quarantaine van met influenza of het RS-virus geïnfecteerde personen mogelijk te maken, wat ideaal is voor het Inno4vac-project." 

Dr. De Visser heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan meerdere klinische trials met medicijnen die infectieziekten helpen voorkomen of behandelen. "In nauwe samenwerking met prof. dr. Roestenberg hebben we een levendig knooppunt van expertise gecreëerd dat ingezet kan worden om het onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins te versnellen", aldus De Visser.

Verbinding met industriële partners essentieel
Cruciaal binnen het project is de verbinding met industriële partners, die erkennen dat er behoefte is aan instrumenten om nieuwe medicijnen te beoordelen met de academische kennis van het verloop van ziekten bij de mens. "Het verbinden van de expertise van LU-CID is essentieel geweest om deze subsidie te verkrijgen", legt dr. Wiep Klaas Smits (LU-CID) uit. Zijn groep heeft een wereldwijd leidende positie in het bestuderen van de moleculaire biologie van Clostridioides difficile; expertise die essentieel is voor de productie van bacteriën voor infectiestudies op de mens en voor de analyse van monsters daarna.

De monsters van studies met het RS-virus en influenza worden geanalyseerd in het lab van dr. Simon Jochems. Jochems staat aan het hoofd van de -omics analyse van de afweer van de slijmvliezen (het mucosale immuunsysteem) en de ontwikkeling van nieuwe in vitro kweekmodellen die gedetailleerd onderzoek naar de wisselwerking tussen een ziekteverwekker en zijn gastheer mogelijk maken. Dr. Smits: "De expertise van Dr. Jochems is essentieel om de menselijke reactie op deze verschillende ziekteverwekkers te begrijpen en is een waardevolle aanvulling op het werk van mijn onderzoeksgroep. We staan te popelen om aan dit project te beginnen en zijn benieuwd wat het ons zal leren. Ik denk dat dit nog maar het begin is van een groeiend onderzoeksgebied op het raakvlak van preklinische en klinische wetenschap, met inbegrip van de academische farmacie."

Inno4vac zal zich op geïntegreerde wijze bezighouden met vier hoofdgebieden:

 1. kunstmatige intelligentie wordt gebruikt voor computervoorspellingen van de immuunrespons en werkzaamheid van vaccins;
 2. er wordt een modulair computerplatform ontwikkeld voor modellering van de biofabricage van vaccins en stabiliteitstests;
 3. nieuwe en verbeterde gecontroleerde humane infectiemodellen van influenza, het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) en Clostridioides difficile worden opgezet om een vroegtijdige evaluatie van de werkzaamheid van vaccins mogelijk te maken;
 4. nieuwe op cel gebaseerde menselijke in vitro 3D-modellen worden ontwikkeld om op een betrouwbare manier de beschermende immuunreactie te voorspellen.

Voor meer informatie over Inno4vac, lees het volledige persbericht


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: LUMC
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : LUMC
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: LUMC en CHDR nemen deel aan Inno4vac, Europees publiek-privaat partnership voor innovatie in vaccinontwikkeling
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
 • Datum: 05 aug 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!