Veel patiënten hebben begrip voor de medicatiewissel, maar toch roept het wisselen ook regelmatig onbegrip en frustratie op

Hoe kunnen apotheekteams – vaak lastige – gesprekken over een medicatiewissel met de patiënt op een prettige wijze voeren? Samen met SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER (Universiteit Utrecht) houdt het Nivel twee communicatiestrategieën tegen het licht om te komen tot praktische handvatten voor het apotheekteam. Het project krijgt de naam ‘Negatief nieuws brengen: communicatiestrategieën rondom het wisselen van medicatie passend bij patiënt en apotheekteamlid’ en wordt gesubsidieerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Medicatiewisselingen komen vaak voor. Volgens onderzoek van veertien patiëntenorganisaties onder hun achterban krijgen zo’n miljoen patiënten één of meer keer per jaar een ander merk medicijn mee dan zij tot dan toe hadden. Vaak is hier geen medische reden voor aan te wijzen, soms is het te wijten aan de geneesmiddeltekorten dat zij een ander geneesmiddel krijgen dan zij gewend zijn.

Gesprek over medicatiewissel vaak lastig voor apotheekteam
Veel patiënten hebben begrip voor de medicatiewissel, maar toch roept het wisselen ook regelmatig onbegrip en frustratie op. Het apotheekteam, dat de boodschap brengt, heeft soms te maken met boze reacties en agressie aan de apotheekbalie. Daarom kan het voor hen lastig zijn het gesprek rondom medicatiewissel op een goede en prettige wijze te voeren. Wanneer gesprekken niet goed verlopen kan dat leiden tot ontevreden patiënten en suboptimaal medicijngebruik en bovendien tot minder werkplezier bij het apotheekteam.

Handvatten voor een lastig baliegesprek in de apotheek
Met het onderzoek ‘Negatief nieuws brengen’ verkrijgen we inzicht in verschillende communicatiestrategieën en de toepassing ervan: wanneer en bij wie kun je welke strategie het best inzetten? Het project loopt van 1 augustus 2020 tot 30 september 2022 en resulteert in praktische handvatten voor het apotheekteam die gebundeld worden op een vrij toegankelijke website. Daarnaast wordt een training ontwikkeld voor het apotheekteam om de strategieën goed te kunnen toepassen in het gesprek rond een medicatiewissel met de patiënt. Bij positieve resultaten zal de teamtraining na afloop aangeboden worden via het nascholingsaanbod van SIR.

Methoden van onderzoek
Het onderzoeksteam van het Nivel, SIR en UPPER (onderdeel van de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie van Universiteit Utrecht, dat onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk verzorgt) zal zich richten op het aanpassen en testen van twee communicatiestrategieën voor gesprekken over medicatiewisselingen in de apotheek. Hiervoor vragen we input van apothekers, apothekersassistenten en patiënten. Het apotheekteam zal worden getraind in het toepassen van de communicatiestrategieën. De aangepaste strategieën worden vervolgens getest in vijftien apotheken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Het Nivel start een onderzoek naar communicatie in de apotheek bij medicatiewissel
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 23 sept 2020

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!