Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en mensen die geprikt worden om alert te zijn op symptomen van ITP

Na een prik met het coronavaccin Vaxzevria (AstraZeneca) is een zeldzaam risico op immunotrombocytopenie (ITP), een ziekte waarbij het eigen afweersysteem de bloedplaatjes aanvalt, vastgesteld. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en mensen die geprikt worden om alert te zijn op symptomen van ITP na een prik met Vaxzevria.

In zeer zeldzame gevallen is na vaccinatie met Vaxzevria een sterke daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) gezien, soms in combinatie met bloedingen. Er waren ernstige gevallen, enkele met een dodelijke afloop. De meeste gevallen kwamen voor binnen de eerste vier weken na de prik.

Vooral bij mensen die eerder ITP hadden, is het belangrijk om vóór vaccinatie met Vaxzevria een goede afweging te maken van de risico’s van een sterke daling van het aantal bloedplaatjes. Wanneer deze mensen toch Vaxzevria krijgen wordt aangeraden om na vaccinatie het aantal bloedplaatjes in het bloed te controleren.

Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA stelt dat ITP een zeer zeldzame bijwerking is van het coronavaccin Vaxzevria. Op aanbeveling van het comité is deze aandoening als nieuwe bijwerking toegevoegd aan de productinformatie van het vaccin. Medicijnautoriteit CBG maakt deel uit van dit comité.

Advies aan zorgverleners
  • Heeft uw patiënt een voorgeschiedenis van een trombocytopenische aandoening, waaronder immunotrombocytopenie? Controleer deze persoon actief op het aantal bloedplaatjes in het bloed. Maak een goede afweging van de risico’s en besluit of het verstandig is om te vaccineren met Vaxzevria.
  • Heeft u iemand geprikt met Vaxzevria? Wees dan alert op tekenen en symptomen van trombocytopenie.
  • ITP is opgenomen in de productinformatie (SmPC) en bijsluiter als nieuwe bijwerking.
Advies aan patiënten
  • Bent u geprikt met Vaxzevria en ervaart u een of meer van de onderstaande klachten die kunnen voorkomen bij trombocytopenie? Roep dan direct medische hulp in.
  • Spontane bloedingen
  • Blauwe plekken
  • Rode/paars puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek

Brief met risico-informatie
De firma AstraZeneca heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De DHPC is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar de volgende zorgverleners (in opleiding): GGD-artsen, huisartsen, internisten en hematologen.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen tijdens de gehele levenscyclus van een medicijn wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten: DHPC Vaxzevria

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: CBG
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CBG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/10/14/risico-op-immunotrombocytopenie-na-prik-astrazeneca
Originele titel: Risico op immunotrombocytopenie na prik AstraZeneca
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-10-17

Relevante artikelen ...

Uitnodiging boostervaccinatie voor mensen geboren in 1939 of eerder De boostervaccinatie kan gehaald worden 6 maanden na de laatste coronavaccinatie Mensen geboren in 1939 of eerder kunnen een afspraak inplannen bij d... Anders Thu, 25 Nov 2021, 13:07:33
Booster uitnodiging aan 80-plussers De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming Vanaf 18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondh... Anders Thu, 18 Nov 2021, 09:25:07
Naleving coronamaatregelen neemt af De verminderde naleving volgt op eerdere versoepelingen en hangt ook samen met een breed vertrouwen in de beschermende werking van vaccinatie De nale... Anders Sat, 06 Nov 2021, 07:44:14
Tetanusantistoffen krijgen parallelhandelsvergunning Deze registratie kan helpen in de oplossing van langdurige tekorten aan tetanusantistoffen in Nederland Het College ter Beoordeling van Geneesmiddele... Anders Tue, 19 Oct 2021, 12:53:27
Menstruatiestoornissen na coronavaccinatie gemeld Er zijn geen aanwijzingen dat coronavaccins onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe bijna 10.000 meldingen ont... Anders Thu, 30 Sep 2021, 13:37:56
Er is meer inzicht in bijwerkingen biologicals Reumatologen hebben over het algemeen een goed beeld van de belasting van bijwerkingen Patiënten vinden bijwerkingen vervelend omdat zij hiervoor ext... Anders Wed, 29 Sep 2021, 05:32:53