De Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het Zorginstituut wil zich nader beraden over het advies

Het Zorginstituut brengt vóór december 2021 geen aanvullend pakketadvies uit over vitamine D aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat meldt het adviesorgaan op haar website. De Adviescommissie Pakket (ACP) binnen het Zorginstituut wil zich nader beraden over het advies. Naar aanleiding van onder meer inbreng vanuit de KNMP wil de ACP verder discussie voeren over de gevolgen van een pakketadvies voor onder meer de toegankelijkheid en therapietrouw van vitamine D. Uit de werkagenda van het Zorginstituut valt nog geen nieuwe datum op te maken voor het ACP-vervolgoverleg

In een conceptadvies gaf het Zorginstituut aan om vitamine D voortaan alleen te vergoeden bij patiënten met cystische fibrose of bij patiënten met een aangetoonde vitamine D-deficiëntie. In een consultatieronde uitte de KNMP schriftelijk en mondeling bezwaren tegen dit conceptadvies. De apothekersorganisatie heeft toegelicht dat de voorgestelde aanvullende pakketmaatregelen rondom vitamine D per saldo ertoe kunnen leiden dat het geen netto besparing, maar een verdere kostenstijging voor de premiebetaler oplevert. Daarbovenop is aangegeven dat de maatregelen naar verwachting zullen leiden tot een verdere toename van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het gemiddeld aantal verstrekkingen vitamine D per inwoner loopt namelijk uiteen van 0,50 bij wijken met de hoogste score op sociaal-economische status (SES) tot 0,87 bij wijken met de laagste SES-score. Op basis daarvan heeft de apothekersorganisatie de ACP geadviseerd om het aanvullend advies te heroverwegen.

In reactie daarop laat de ACP weten behoefte te hebben aan een verdere discussie over voorgaande punten. De commissie heeft aan het Zorginstituut gevraagd om in een volgende vergadering, later dit jaar, een vervolgoverleg hierover voor te bereiden. De KNMP blijft deze discussie volgen, en waar nodig voeden met argumenten. Aan de hand van de uitkomsten van dit overleg stelt de ACP dus verlaat het advies over vitamine D op. Door uitstel van dit advies heeft het Zorginstituut besloten om de planning aan te passen voor het uitbrengen van dit advies aan het ministerie van VWS. Dit zal in ieder geval niet vóór december 2021 zijn.

Eerder nam voormalig minister Schippers (VWS) het advies van het Zorginstituut uit 2016 over om paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop bij bijvoorbeeld de drogist of supermarkt te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket. Destijds bleef een aantal vitamine D-capsules buiten schot omdat daarvoor geen alternatief beschikbaar was in de vrije verkoop. In 2020 is uit onderzoek van NIVEL gebleken dat bij gebruikers in de praktijk substitutie heeft plaatsgevonden. Met als gevolg dat de besparingen die met de pakketregel waren voorzien niet zijn gehaald. Dat leidde bij het ministerie van VWS tot een aanvraag voor een aanvullend pakketadvies over vitamine D bij het Zorginstituut.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorginstituut Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorginstituut Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorginstituut: ‘Geen aanvullend advies over vitamine D vóór december 2021’
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 27 okt 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!