Aanvullende data geven geen wezenlijk ander beeld van geneesmiddel Vimizim ten opzichte van de eerder ingediende gegevens.

Vimizim is een middel dat wordt toegediend bij de behandeling van Morquio A syndroom; een zeldzame stofwisselingsziekte. Vorig jaar al werd duidelijk dat de effecten van Vimizim te gering zijn om vergoeding vanuit de basisverzekering te rechtvaardigen. In de herbeoordeling van elosulfase alfa (Vimizim®) komt het Zorginstituut nu tot dezelfde conclusie.

Alternatieve opties voor financiering
Verder adviseert het Zorginstituut opnieuw aan (demissionair) minister Schippers van VWS om Vimizim niet aan te merken als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Omdat de kans dat de behandeling kosteneffectief zal blijken te zijn gering is, is elosulfase geen veelbelovend product voor het systeem van voorwaardelijke toelating.

Wel geeft het Zorginstituut Schippers in overweging om alternatieve opties voor financiering van toepassing in een experimentele setting te onderzoeken. Bij de registratie van het product (door de EMA) is namelijk expliciet de verwachting uitgesproken dat verdere ontwikkeling van de bewijskracht van de werkzaamheid van het middel gebaat is bij gebruik van het product in de praktijk.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-01-18

Relevante artikelen ...

Bij polyfarmacie doen apothekers medicatiebeoordelingen Deze beoordeling heeft als doel de farmacotherapie van de patiënt te optimaliseren  Naast geneesmiddelen leveren apothekers ook andere farmaceut... Chronisch zieken Sun, 16 Jan 2022, 06:51:55
Gebruik van biologicals neemt toe Biologicals worden zo genoemd omdat ze zijn gemaakt van eiwitten van levende organismen Het gebruik van biologicals neemt ook in 2020 weer toe. Naar ... Chronisch zieken Fri, 04 Dec 2020, 15:27:21
Levensverwachting mensen met taaislijmziekte nemen steeds meer toe Mensen met taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF) in Nederland worden steeds ouder Dit blijkt uit de Nederlandse CF Registratie, een rapport dat de Ne... Chronisch zieken Thu, 22 Oct 2020, 14:16:06
Intensieve insulinebehandeling FGM in basispakket Diabetes is een vervelende ziekte en heeft veel impact op het leven van patiënten De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het bas... Chronisch zieken Thu, 12 Dec 2019, 19:56:22
Nieuwe combinatie van geneesmiddelen voor leukemie in basispakket Het besluit van de minister volgt op prijsonderhandelingen met de leverancier Patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) krijgen toegang tot... Chronisch zieken Thu, 21 Nov 2019, 19:33:46
160.000 gebruikers getroffen door terugroepactie valsartan De bloeddrukverlager valsartan was met een mogelijk kankerverwekkende stof vervuild. De vervuiling bleek voor te komen in producten met alléén valsart... Chronisch zieken Thu, 15 Nov 2018, 19:17:10