Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar te publiceren

De NZa geeft zorgverzekeraar EUCARE een waarschuwing omdat zij wijzigingen in het zorginkoopbeleid niet volgens de Regeling Transparantie zorginkoopproces bekend heeft gemaakt. EUCARE handelde niet volgens de regels bij de inkoop van verpleging en verzorging. Het is de eerste keer dat de NZa bij EUCARE een dergelijke overtreding constateert en daarom legt de NZa een waarschuwing op. Als in de komende twee jaar blijkt dat ze de regeling voor dezelfde zorgvorm nogmaals niet naleven kan de NZa zwaardere maatregelen treffen.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar te publiceren. EUCARE overtrad de transparantieregels zorginkoopproces omdat er in het inkoopbeleid niets was opgenomen over het maatwerkproces wat voor sommige zorgaanbieders van toepassing kan zijn. Binnen het maatwerkproces kunnen de data die EUCARE hanteert voor het indienen van voorstellen afwijken van de genoemde data in de planning. De planning in het inkoopbeleid geeft daarom onterecht het beeld dat de genoemde data van toepassing zijn op het gehele inkoopproces en voor alle zorgaanbieders. Hierdoor was voor zorgaanbieders voor wie het maatwerkproces gold onvoldoende inzichtelijk wat de belangrijke momenten in het contracteerproces zijn, wanneer deze plaatsvinden en welke reactietermijnen er gelden.

Voor zorgaanbieders is het van belang te weten welke stappen wanneer worden gezet in het zorginkoopproces zodat zij hierop kunnen anticiperen. EUCARE heeft het inkoopbeleid voor 2022 inmiddels aangepast.

Waarom publicatie?
Door de waarschuwing te publiceren willen wij burgers, zorgaanbieders en andere zorgverzekeraars informeren. De NZa hecht veel waarde aan een soepel verloop van het zorginkoopproces. Een inzichtelijk proces komt de verstandhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ten goede en een gezonde relatie is cruciaal voor een goede werking van de zorgmarkt.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/11/03/waarschuwing-voor-eucare-om-overtreding-regels-zorginkoopproces
Originele titel: Waarschuwing voor EUCARE om overtreding regels zorginkoopproces
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-03

Relevante artikelen ...

Onnodig medicijngebruik bij maagklachten kunnen worden voorkomen Snellere doorverwijzing bij maagklachten naar een diëtist leidt tot minder medicijngebruik Betere voorlichting en een snellere doorverwijzing bij maa... Anders Sun, 29 Aug 2021, 06:22:11
Wisselen van geneesmiddelen niet wenselijk Wisselen kan verwarrend zijn en aanleiding geven tot verkeerde inname met medische problemen tot gevolg Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &... Anders Wed, 31 Mar 2021, 06:30:13
De zorg voor mensen met slaapapneu kan beter Bij obstructieve slaapapneu stoppen mensen tijdens de slaap regelmatig korte tijd met ademhalen De zorg voor mensen met slaapapneu kan beter. Nu best... Anders Wed, 10 Mar 2021, 10:54:13
Professionele doorontwikkeling bij vaccineren Volgens de IGJ is er sprake van een professionele doorontwikkeling bij zorgaanbieders De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tijdens de in... Anders Fri, 19 Feb 2021, 14:26:32
Vervolguitgifte is naar gemiddeld € 6,45 gestegen Deze tarieven zijn bedoeld als vergoeding voor de geleverde zorg door de apotheek en zijn exclusief geneesmiddelkosten Apotheken onderhandelen met zo... Anders Mon, 15 Feb 2021, 13:22:59
Aantal openbare apotheken in Nederland gestegen 24 nieuwe apotheken openden hun deuren, waaronder drie poliklinische Voor het vierde jaar achtereen steeg in 2020 het aantal openbare apotheken in Ne... Anders Fri, 05 Feb 2021, 13:31:13