In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie

Het percentage mensen dat na langdurig gebruik stopt met diabetesmiddelen is klein, blijkt uit onderzoek van het Nivel en CBS. Een deel van de mensen met diabetes type 2 zou zonder medicatie kunnen wanneer zij hun leefstijl blijvend veranderen. Daarom is het zinvol om hun medicijngebruik van mensen met diabetes te blijven monitoren en aanbevelingen te doen voor het verminderen ervan.

In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie. Dit komt neer op 824.250 personen. Nog geen 2% van de mensen die gedurende langere tijd diabetesmedicatie kreeg, stopte hiermee.

Merendeel mensen die stoppen met diabetesmedicatie tussen 30-50 of ouder dan 80 jaar
Een klein deel (1,7%) van de personen die zowel in 2015 als in 2016 diabetesmedicatie gebruikten, kregen deze middelen niet meer in 2017 en 2018. Aangezien met name de bloedglucoseverlagende middelen niet meer werden verstrekt in 2017-2018, zal het hoogstwaarschijnlijk gaan om mensen met diabetes type 2 die zijn gestopt. Personen tussen de 30 en 50 jaar en ouder dan 80 jaar stopten het vaakst.

De redenen om te stoppen met medicatie zijn onbekend. Mogelijk hebben mensen geen medicatie meer nodig omdat zij hun leefstijl hebben aangepast, maar het kan ook zijn dat zij stoppen in verband met het optreden van bijwerkingen.

Vrouwen stoppen vaker met diabetesmedicatie dan mannen
Het percentage vrouwen dat stopt met diabetesmedicatie is hoger dan het percentage mannen. Dit verschil is het grootst in de leeftijd 20-50 jaar, hier stopt 0,8 tot 1,8 % van de mannen met medicatie en 1,6 tot 3,2% van de vrouwen.

Mogelijk zijn vrouwen beter in staat hun leefstijl blijvend aan te passen, maar het kan ook zo zijn dat vrouwen meer bijwerkingen van hun diabetesmedicatie hebben en daarom besluiten te stoppen. Dit zegt Chantal Leemrijse: Senior onderzoeker Huisartsgeneeskundige Zorg

Meer aandacht voor leefstijladviezen verdient aanbeveling
Stoppen met diabetesmedicatie bij diabetes type 2 betekent niet dat deze personen genezen zijn, want wanneer iemand zijn gezonde leefstijl weer loslaat keert doorgaans ook de diabetes terug. Het percentage mensen dat stopt met diabetesmiddelen is klein en er lijkt dus nog veel te winnen. Mogelijk kan meer en specifiekere aandacht voor leefstijladviezen bij mensen met diabetes eraan bijdragen dat het gebruik van medicatie verder wordt teruggebracht.

Over het onderzoek
Er is gebruikgemaakt van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over verstrekkingen van geneesmiddelen via de apotheek, vergoed uit de basisverzekering). De groep mensen die we onderzochten bestond uit personen die in (de loop van) 2015 en 2016 diabetesmedicatie hebben gekregen en niet voor het einde van 2018 zijn overleden. Vrouwen die in 2015-2017 een kind hebben gekregen zijn hier niet in meegenomen, om tijdelijke verstrekkingen van diabetesmiddelen in verband met zwangerschapsdiabetes uit te sluiten van het onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Publicaties: Stoppen met diabetesmedicatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/weinig-mensen-met-diabetes-stoppen-met-medicatie-leefstijladviezen-kunnen-leiden-tot
Originele titel: Weinig mensen met diabetes stoppen met medicatie; leefstijladviezen kunnen leiden tot verbetering
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-11-13


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com