(advertentie)

In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie

Het percentage mensen dat na langdurig gebruik stopt met diabetesmiddelen is klein, blijkt uit onderzoek van het Nivel en CBS. Een deel van de mensen met diabetes type 2 zou zonder medicatie kunnen wanneer zij hun leefstijl blijvend veranderen. Daarom is het zinvol om hun medicijngebruik van mensen met diabetes te blijven monitoren en aanbevelingen te doen voor het verminderen ervan.

In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie. Dit komt neer op 824.250 personen. Nog geen 2% van de mensen die gedurende langere tijd diabetesmedicatie kreeg, stopte hiermee.

Merendeel mensen die stoppen met diabetesmedicatie tussen 30-50 of ouder dan 80 jaar
Een klein deel (1,7%) van de personen die zowel in 2015 als in 2016 diabetesmedicatie gebruikten, kregen deze middelen niet meer in 2017 en 2018. Aangezien met name de bloedglucoseverlagende middelen niet meer werden verstrekt in 2017-2018, zal het hoogstwaarschijnlijk gaan om mensen met diabetes type 2 die zijn gestopt. Personen tussen de 30 en 50 jaar en ouder dan 80 jaar stopten het vaakst.

De redenen om te stoppen met medicatie zijn onbekend. Mogelijk hebben mensen geen medicatie meer nodig omdat zij hun leefstijl hebben aangepast, maar het kan ook zijn dat zij stoppen in verband met het optreden van bijwerkingen.

Vrouwen stoppen vaker met diabetesmedicatie dan mannen
Het percentage vrouwen dat stopt met diabetesmedicatie is hoger dan het percentage mannen. Dit verschil is het grootst in de leeftijd 20-50 jaar, hier stopt 0,8 tot 1,8 % van de mannen met medicatie en 1,6 tot 3,2% van de vrouwen.

Mogelijk zijn vrouwen beter in staat hun leefstijl blijvend aan te passen, maar het kan ook zo zijn dat vrouwen meer bijwerkingen van hun diabetesmedicatie hebben en daarom besluiten te stoppen. Dit zegt Chantal Leemrijse: Senior onderzoeker Huisartsgeneeskundige Zorg

Meer aandacht voor leefstijladviezen verdient aanbeveling
Stoppen met diabetesmedicatie bij diabetes type 2 betekent niet dat deze personen genezen zijn, want wanneer iemand zijn gezonde leefstijl weer loslaat keert doorgaans ook de diabetes terug. Het percentage mensen dat stopt met diabetesmiddelen is klein en er lijkt dus nog veel te winnen. Mogelijk kan meer en specifiekere aandacht voor leefstijladviezen bij mensen met diabetes eraan bijdragen dat het gebruik van medicatie verder wordt teruggebracht.

Over het onderzoek
Er is gebruikgemaakt van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over verstrekkingen van geneesmiddelen via de apotheek, vergoed uit de basisverzekering). De groep mensen die we onderzochten bestond uit personen die in (de loop van) 2015 en 2016 diabetesmedicatie hebben gekregen en niet voor het einde van 2018 zijn overleden. Vrouwen die in 2015-2017 een kind hebben gekregen zijn hier niet in meegenomen, om tijdelijke verstrekkingen van diabetesmiddelen in verband met zwangerschapsdiabetes uit te sluiten van het onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds.

Publicaties: Stoppen met diabetesmedicatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/weinig-mensen-met-diabetes-stoppen-met-medicatie-leefstijladviezen-kunnen-leiden-tot
Originele titel: Weinig mensen met diabetes stoppen met medicatie; leefstijladviezen kunnen leiden tot verbetering
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-11-13

Relevante artikelen ...

Volwassenen met armoederisico hebben vaker obesitas en diabetes Bijna kwart volwassenen met overgewicht en langdurig laag inkomen heeft diabetes In 2021 had de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgew... Anders Wed, 05 Oct 2022, 07:49:47
Stijging aantal fietsdoden Onder de fietsdoden is vooral het aantal 70-plussers de laatste jaren toegenomen Sinds 2000 is het aantal fietsdoden stabiel gebleven. Binnen deze gr... Anders Sun, 18 Sep 2022, 07:34:27
Aan 1,7 miljoen mensen oogmedicatie verstrekt Het gebruik van oogmedicatie neemt toe met de leeftijd Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 1,7 miljoen mensen een geneesmiddel voor oogheelkun... Anders Sat, 10 Sep 2022, 06:57:06
Meer korte consulten huisartsenzorg en minder visites In 2022 nog steeds minder visites, vooral voor chronische aandoeningen De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Z... Anders Tue, 02 Aug 2022, 10:24:06
1 op de 10 mensen worden door pijn gehinderd Mensen die in hun normale werkzaamheden gehinderd worden door pijn ervaren ook op andere aspecten van hun gezondheid meer problemen In 2021 gaf 12 pr... Anders Tue, 02 Aug 2022, 07:53:11
Iets meer zelfdodingen in 2021 Er overleden 1 295 mannen en 564 vrouwen in 2021 aan zelfdoding In 2021 maakten 1 859 mensen een einde aan hun leven, 36 meer dan in 2020. Het aantal... Anders Tue, 26 Apr 2022, 10:16:14

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com