Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het inzichtelijk maken van optredende klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld

De behandeling van borstkanker is de laatste jaren enorm verbeterd. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar veel van deze vrouwen ervaren na hun behandeling wel gezondheidsklachten, soms tot jaren later. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker. Met de kennis uit dit onderzoek hebben zij de awareness tool ALERT! ontwikkeld. Het instrument dient als hulpmiddel; patiënten en zorgverleners kunnen met gebruik van ALERT! inschatten of er, gezien de klachten die de patiënt ervaart, sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Klachten tot veertien jaar na diagnose borstkanker
Vrouwen die borstkanker hebben (gehad), komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers; ze verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling. Duidelijk is wel dat vrouwen die borstkanker hebben (gehad), over het algemeen vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot veertien jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

ALERT!, een tool voor zorgverleners en patiënten
Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het inzichtelijk maken van optredende klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld. De tool biedt op dit moment handvatten om te bezien of er sprake is van late effecten van de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt, kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet. Zodoende zal de zorg voor de patiënt verbeteren.

Naar ALERT!
Maak een inschatting van de risico’s op de aanwezigheid van gezondheidseffecten na borstkanker:

ALERT! - patiëntentool
ALERT! - zorgverlenerstool


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 10 feb 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!