(advertentie)

Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het inzichtelijk maken van optredende klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld

De behandeling van borstkanker is de laatste jaren enorm verbeterd. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar veel van deze vrouwen ervaren na hun behandeling wel gezondheidsklachten, soms tot jaren later. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker. Met de kennis uit dit onderzoek hebben zij de awareness tool ALERT! ontwikkeld. Het instrument dient als hulpmiddel; patiënten en zorgverleners kunnen met gebruik van ALERT! inschatten of er, gezien de klachten die de patiënt ervaart, sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Klachten tot veertien jaar na diagnose borstkanker
Vrouwen die borstkanker hebben (gehad), komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers; ze verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling. Duidelijk is wel dat vrouwen die borstkanker hebben (gehad), over het algemeen vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot veertien jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

ALERT!, een tool voor zorgverleners en patiënten
Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het inzichtelijk maken van optredende klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld. De tool biedt op dit moment handvatten om te bezien of er sprake is van late effecten van de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt, kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet. Zodoende zal de zorg voor de patiënt verbeteren.

Naar ALERT!
Maak een inschatting van de risico’s op de aanwezigheid van gezondheidseffecten na borstkanker:

ALERT! - patiëntentool
ALERT! - zorgverlenerstool

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nieuwe-tool-alert-biedt-inzichten-gevolgen-borstkanker-tot-14-jaar-na-diagnose
Originele titel: Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-02-10

Relevante artikelen ...

Ten tijde van de coronacrisis waren zorg en participatie erg belangrijk De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad Het jaaroverzicht van... Anders Wed, 16 Mar 2022, 15:25:58
Cijfers uitgezaaide borstkanker in kaart gebracht Elk jaar krijgen naar schatting 3.500 mensen de diagnose uitgezaaide borstkanker Maastricht UMC+, Borstkankervereniging Nederland en Integraal Kanker... Anders Mon, 06 Dec 2021, 14:45:21
Leefstijladviezen kunnen leiden tot verbetering bij mensen met diabetes In 2019 kreeg 4,6% van de Nederlandse bevolking diabetesmedicatie Het percentage mensen dat na langdurig gebruik stopt met diabetesmiddelen is klein,... Anders Sat, 13 Nov 2021, 12:03:03
Veiligheid van zorg in drukke coronatijd op peil gehouden Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorg... Anders Wed, 10 Nov 2021, 10:02:10
Landelijke campagne Samen Beslissen gestart Ondanks dat veel zorgverleners in het land al proberen hun patiënten te betrekken is er nog genoeg te doen Om tot de beste zorg te komen, hebben zorg... Anders Mon, 06 Sep 2021, 17:56:47
Infectiepreventie in kleine instellingen kan nog beter Ze hebben veel aandacht voor de persoonlijke hygiëne van hun bewoners en ondersteunen daarbij ook Kleinschalige instellingen in de gehandicaptenzor... Anders Wed, 27 Jan 2021, 11:09:12