Mannelijke huisarsten bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke huisartsen

Artsen hebben de neiging een patiënt bij aanvang van een consult al snel te onderbreken. Dat klinkt als iets negatiefs. Het blijkt echter dat lang niet alle onderbrekingen belemmerend zijn voor het verloop van een consult. Er bestaan namelijk naast verstorende onderbrekingen, die de inhoud en het verloop van een interactie verstoren, ook coöperatieve onderbrekingen, die een gesprek juist in stand houden.

Voorspellers voor onderbrekingen
De huisartsen in onze studie onderbraken hun patiënt gemiddeld 36 seconden na aanvang van de probleempresentatie door de patiënt. In de 84 consulten vonden we in totaal 2405 onderbrekingen. Het merendeel daarvan (82,9%) was coöperatief; deze onderbrekingen hielden het onderwerp en het verloop van de interactie in stand. Patiënten onderbraken vaker dan artsen het consult op een verstorende (intrusieve) manier, ook mannen deden dit vaker dan vrouwen. Verstorende onderbrekingen werden vooral gemaakt in de fase van het bespreken van een diagnose of een behandelplan.
 
Mannelijke huisarsten bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke huisartsen. Aan de andere kant onderbraken vrouwelijke patiënten hun huisarts vaker op een verstorende manier dan mannelijke patiënten. Tenslotte was de kans op een verstorende onderbreking groter in consulten met oudere patiënten. Dat gold zowel voor onderbrekingen door de huisarts als de patiënt.

Hoe verder?
Ons onderzoek heeft op een systematische manier onderbrekingspatronen in huisarts-patiënt consulten blootgelegd. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre andere factoren, zoals opleidingsniveau, ernst van de besproken symptomen, de ervaring van de huisarts en ervaren tijdsdruk, een rol spelen in onderbrekingspatronen in medische interacties. Daarnaast  zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen hoe de patiënten en de huisartsen de onderbrekingen hebben ervaren en of ze tot andere uitkomsten van het consult leiden. Wat we nu weten is dat lang niet alle onderbrekingen in medische consulten de inhoud en het verloop van een gesprek tussen huisarts en patiënt verstoren. In tegendeel; meer dan 80% van de onderbrekingen in onze data was coöperatief van aard. Huisartsen en patiënten lijken goed naar elkaar te luisteren en middels coöperatieve onderbrekingen in te springen op het huidige onderwerp van gesprek om relevante informatie toe te voegen, begrip te tonen of onduidelijke zaken te verhelderen.

Over het onderzoek: coderen van onderbrekingen tijdens medische consulten
We hebben video-opnames van 84 medische consulten in de huisartspraktijk geobserveerd en de daarin voorkomende onderbrekingen gecodeerd op type onderbreking (i.e., coöperatief vs. intrusief). Vervolgens is bekeken in hoeverre sprekersrol (wie onderbreekt wie, de huisarts of de patiënt), geslacht van de spreker (vrouw vs. man) en consultfase (probleempresentatie vs. diagnose/behandelplan) de aard van een onderbreking (coöperatief vs. intrusief) konden voorspellen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Onderbrekingen in huisarts-patiëntgesprekken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 08 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!