Mannelijke huisarsten bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke huisartsen

Artsen hebben de neiging een patiënt bij aanvang van een consult al snel te onderbreken. Dat klinkt als iets negatiefs. Het blijkt echter dat lang niet alle onderbrekingen belemmerend zijn voor het verloop van een consult. Er bestaan namelijk naast verstorende onderbrekingen, die de inhoud en het verloop van een interactie verstoren, ook coöperatieve onderbrekingen, die een gesprek juist in stand houden.

Voorspellers voor onderbrekingen
De huisartsen in onze studie onderbraken hun patiënt gemiddeld 36 seconden na aanvang van de probleempresentatie door de patiënt. In de 84 consulten vonden we in totaal 2405 onderbrekingen. Het merendeel daarvan (82,9%) was coöperatief; deze onderbrekingen hielden het onderwerp en het verloop van de interactie in stand. Patiënten onderbraken vaker dan artsen het consult op een verstorende (intrusieve) manier, ook mannen deden dit vaker dan vrouwen. Verstorende onderbrekingen werden vooral gemaakt in de fase van het bespreken van een diagnose of een behandelplan.
 
Mannelijke huisarsten bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke huisartsen. Aan de andere kant onderbraken vrouwelijke patiënten hun huisarts vaker op een verstorende manier dan mannelijke patiënten. Tenslotte was de kans op een verstorende onderbreking groter in consulten met oudere patiënten. Dat gold zowel voor onderbrekingen door de huisarts als de patiënt.

Hoe verder?
Ons onderzoek heeft op een systematische manier onderbrekingspatronen in huisarts-patiënt consulten blootgelegd. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre andere factoren, zoals opleidingsniveau, ernst van de besproken symptomen, de ervaring van de huisarts en ervaren tijdsdruk, een rol spelen in onderbrekingspatronen in medische interacties. Daarnaast  zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen hoe de patiënten en de huisartsen de onderbrekingen hebben ervaren en of ze tot andere uitkomsten van het consult leiden. Wat we nu weten is dat lang niet alle onderbrekingen in medische consulten de inhoud en het verloop van een gesprek tussen huisarts en patiënt verstoren. In tegendeel; meer dan 80% van de onderbrekingen in onze data was coöperatief van aard. Huisartsen en patiënten lijken goed naar elkaar te luisteren en middels coöperatieve onderbrekingen in te springen op het huidige onderwerp van gesprek om relevante informatie toe te voegen, begrip te tonen of onduidelijke zaken te verhelderen.

Over het onderzoek: coderen van onderbrekingen tijdens medische consulten
We hebben video-opnames van 84 medische consulten in de huisartspraktijk geobserveerd en de daarin voorkomende onderbrekingen gecodeerd op type onderbreking (i.e., coöperatief vs. intrusief). Vervolgens is bekeken in hoeverre sprekersrol (wie onderbreekt wie, de huisarts of de patiënt), geslacht van de spreker (vrouw vs. man) en consultfase (probleempresentatie vs. diagnose/behandelplan) de aard van een onderbreking (coöperatief vs. intrusief) konden voorspellen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/onderbrekingen-huisarts-patientgesprekken
Originele titel: Onderbrekingen in huisarts-patiëntgesprekken
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-11-08

Relevante artikelen ...

Inhalatiemedicatie kunnen milieuvriendelijker Bij gebruik van dosisaerosolen komen broeikasgassen vrij die een aanzienlijke milieu-impact hebben Bijna de helft van de inhalatiemedicatie die huisa... Anders Sat, 24 Dec 2022, 20:45:16
Diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in de eerste lijn heeft meer aandacht nodig Kennis en informatie nodig om in de praktijk aandacht te geven aan diversiteitsthema’s Diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie speelt een... Anders Sun, 02 Oct 2022, 10:40:03
Voor goede en veilige verpleegkundige zorg zijn betere elektronische cliëntendossiers nodig Voor betere elektronische dossiers is het essentieel dat verpleegkundigen worden betrokken bij de doorontwikkeling Verpleegkundige verslaglegging is ... Anders Mon, 19 Sep 2022, 19:44:13
Griepepidemie is het land uit De griepprik die het afgelopen griepseizoen is gegeven, bleek beter te werken dan verwacht De griepepidemie die halverwege maart 2022 startte is we... Anders Wed, 25 May 2022, 19:45:33
In de eerste coronagolf werd huisarts ook met urgente klachten gemeden Tijdens de tweede golf (eind 2020) lag het aantal consulten weer op het oude niveau Tijdens de eerste golf besmettingen in de coronacrisis (maart – j... Anders Mon, 23 May 2022, 09:33:47
Toename waterpokken in Nederland Deze toename van waterpokken bij kinderen is een mogelijk inhaaleffect na de coronajaren Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokke... Anders Fri, 13 May 2022, 10:57:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com