De regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten is aangepast

Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg. Zo kunnen zij aan het einde van het jaar een weloverwogen keuze maken voor de best passende zorgverzekering. In een brief aan minister Kuipers van VWS waarin we terugkijken op de afgelopen overstapperiode 2021-2022 schrijven we dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om de mensen bruikbare informatie aan te bieden. De NZa vindt het belangrijk dat het aantal nauwelijks verschillende polissen wordt verkleind en als zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de volgende overstapperiode hun contractafspraken eerder afronden.

Regeling aangepast
Onze Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten hebben we aangepast. Voor de NZa staat de consument centraal en we willen dat informatie bruikbaar is bij het maken van zijn zorgkeuze op dat moment. In de aangepaste regeling hebben de zorgverzekeraars de ruimte om zelf invulling te geven hoe zij deze informatie duidelijk en bruikbaar aanbieden. Van belang is dat de zorgverzekeraars de behoefte en de vaardigheden van de verzekerden goed in beeld heeft.

Meer polissen
In de afgelopen overstapperiode zien we een toename in het aantal polissen. Dit maakt het overzicht voor de verzekerde lastiger. Een duidelijker polisaanbod kan bereikt worden door het aantal polissen met slechts kleine verschillen in gecontracteerd aanbod of vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te verminderen en alleen nieuwe polissen aan te bieden die inhoudelijk echt anders zijn.

Late contractafspraken
Ook hebben we gezien dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders erg laat waren met het sluiten van contracten dan in de vorige overstapperiode. Dit komt onder andere door de financiële onzekerheid als gevolg van corona. Zorgverzekeraars zijn naar consumenten toe wel duidelijk over met wie wel of (nog) niet een contract is gesloten en wat daar de financiële gevolgen van zijn, maar doordat veel contracten pas zeer laat rond zijn weten verzekerden pas laat of het ziekenhuis van hun keuze gecontracteerd is. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling omdat onzekerheid over het gecontracteerde aanbod voor verzekerden een drempel kan vormen om over te stappen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/04/04/zorgverzekeraars-kunnen-informatie-over-zorgpolissen-nog-duidelijker-maken
Originele titel: Zorgverzekeraars kunnen informatie over zorgpolissen nog duidelijker maken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-04-04

Relevante artikelen ...

EUCARE heeft waarschuwing gekregen om overtreding regels zorginkoopproces Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar te publiceren De NZa geeft zorgverzekeraar EUCARE ... Anders Wed, 03 Nov 2021, 11:31:20
Stijging verwijzingen huisartsen naar ziekenhuiszorg en ggz Dat blijkt uit analyses van de Nederlandse Zorgautoriteit van de cijfers van ZorgDomein Huisartsen hebben vorige week weer meer verwijzingen kunnen d... Anders Fri, 20 Nov 2020, 15:52:29
Ruim 2 miljoen mensen kregen van apotheek doorgeleverde bereiding De productie is onder voorwaarden toegestaan Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan ruim 2 miljoen mensen in totaal 6,4 miljoen keer een doorgele... Anders Fri, 02 Oct 2020, 11:52:20
Informatieaanbod voor mondzorgpatiënten moet beter Aanleiding voor het NZa-onderzoek was de uitkomst van een panelonderzoek van de Consumentenbond uit april 2019 Patiënten in de mondzorg weten niet ... Anders Sun, 26 Jul 2020, 04:36:45
Samenwerking VGZ en Nederlandse Schuldhulproute om betalingsachterstanden te voorkomen De route biedt klanten van de zorgverzekeraar een laagdrempelige manier om effectieve hulp te ontvangen De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) werkt va... Anders Thu, 16 Jul 2020, 14:47:57
Aan de slag gegaan met grootste deel afspraken Nationaal Preventieakkoord Met het NPA willen het ministerie van VWS en meer dan 70 partijen bijdragen aan een gezonder Nederland De meer dan 70 partijen die eind 2018 het Nati... Anders Tue, 23 Jun 2020, 10:25:49

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com