Gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en aanbieders staan voor de gezamenlijke opgave om de komende jaren extra verpleegzorgcapaciteit te realiseren

Namens de zorgkantoren heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een digitale leergang ontwikkeld over woon- en zorgcapaciteit verpleegzorg. Gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en aanbieders staan voor de gezamenlijke opgave om de komende jaren in hun regio’s extra verpleegzorgcapaciteit te realiseren voor de toenemende vraag. De leergang geeft op een ‘serious game’ achtige manier inzicht in de werelden van de betrokken partijen en zorgt ervoor dat mensen elkaars taal beter leren kennen. Dit bevordert de samenwerking in de regio.

Voldoende verpleegzorgcapaciteit creëren om aan de vraag te blijven voldoen. Alle partijen willen het. Niet voor niets spraken woon- en zorgkoepels vorige lente met de overheid af om in 2025 25.000 extra plekken te creëren voor verpleegzorg. De plannen zijn er maar in de praktijk is het soms nog lastig om elkaar altijd goed te begrijpen en dezelfde taal te spreken. Een ambtenaar van de gemeente heeft immers met andere krachten en processen te maken dan een beleidsmedewerker of zorginkoper van een zorgkantoor. En woningcorporaties en zorgaanbieders hebben ook zo hun eigen invalshoeken en vocabulaire. ‘We staan voor een gezamenlijke opgave om voldoende verpleegzorg te realiseren’, aldus Wout Adema, directeur Zorg ZN. ‘Deze leergang zorgt voor meer inhoudelijke kennis én meer kennis over elkaar. Dat bevordert de dialoog en samenwerking tussen alle partijen in de regio.’

Serious game
De digitale leergang is primair bedoeld voor inkopers en beleidsmedewerkers van zorgkantoren. De inhoud bestaat uit vier blokken, waarbij ieder blok circa 2 uur duurt. Allereerst wordt de algehele context geschetst van de gezamenlijke opgave om meer verpleegzorg te realiseren; intramuraal maar vooral ook extramuraal (dicht)bij mensen thuis in hun eigen woonomgeving. Vervolgens gaat de leergang in op de werelden van de gemeente, woningcorporatie en zorg. De opzet doet denken aan een ‘serious game’ waarbij deelnemers op allerlei manieren kennis vergaren. De leergang bevat filmpjes met interviews met experts op diverse terreinen, casussen en kennis- en praktijkopdrachten. Niet alleen krijgen deelnemers inzicht in de werelden van gemeenten en woningcorporaties; ook inhoudelijk komen allerlei onderwerpen aan bod. Zo gaat de leergang in op de verschillende woonzorgvormen, het belang en proces van het tot stand komen van gemeentelijke woonzorgvisies, diverse facetten van business cases en het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz).

Regio
Er gebeurt al veel in de regio’s om voldoende verpleegzorgcapaciteit voor de komende jaren te borgen. Uit de recente monitor capaciteitsplannen 2021 van ZN blijkt dat er landelijk voldoende plannen zijn om in 2025 aan de vraag te kunnen voldoen. ‘Nu gaat het erom dat we die plannen waarmaken’, benadrukt Wout Adema. ‘Dat moeten partijen in de regio met elkaar doen. Hoe beter die partijen elkaar begrijpen en elkaars belangen kennen, hoe beter ze kunnen samenwerken. De leergang helpt daarbij.’  

Medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders die belangstelling hebben voor de digitale leergang Woon- en Zorgcapaciteit kunnen contact opnemen met het zorgkantoor in hun regio.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Digitale leergang Woon- en Zorgcapaciteit bevordert samenwerking in de regio
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 11 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!