Groene ruimte in de stad zal zeker niet toenemen in de komende jaren

Groene plekken in de stad waar je kunt ontspannen, bewegen, spelen en ontmoeten zijn belangrijk voor gezond stedelijk leven. Maar de ruimte voor deze groene plekken staat steeds meer onder druk. Dr. ir. Hanneke Kruize, verbonden aan RIVM en lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling aan Hogeschool Utrecht, zoekt naar manieren om stedelijke verdichting te combineren met gezond stedelijk leven voor iedereen. Zij hield op 16 december 2022 hierover haar openbare les.

“Groene ruimte in de stad zal zeker niet toenemen in de komende jaren", verwacht Hanneke Kruize. “Openbaar groen – zoals bomen, parken, natuurspeelplaatsen, openbaar toegankelijke sportvelden en tuinen – staat onder druk, de verstening rukt op. We bouwen in een heel rap tempo compacte woonomgevingen voor de komende decennia. Als we op die plekken nu geen ruimte inbouwen voor gezond stedelijk leven, is dat voor de komende decennia en voor komende generaties ook niet meer mogelijk. Zien we wel voldoende de urgentie hiervan in?”

Hoe leefbaar wordt de compacte stad?
“Ik vraag me af hoe leefbaar het straks is om in die compacte woonomgevingen te wonen, met zoveel mensen op een klein oppervlak”, vervolgt Kruize. “Waar gaan deze mensen heen als ze even een rondje willen hardlopen of een ommetje willen maken? Waar kunnen de kinderen straks buitenspelen? Wat als je tijdens of na een drukke werkdag even een moment voor jezelf wilt hebben, zijn er dan plekken in de buurt waar je tot rust kunt komen? Ik maak me daar echt zorgen over.”

Groen is goed voor de gezondheid
“Groen draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid, blijkt uit een kennisbundeling van het RIVM. Juist ook voor mensen die meer tijd dichtbij huis doorbrengen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een lagere sociaal-economische positie”, zegt Hanneke Kruize. “Uitzicht op groen en verblijf in het groen draagt bij aan stressvermindering, ontspanning en je beter kunnen concentreren. Dat is hard nodig gezien het grote aantal Nederlanders met burn-out, psychische en stressklachten. Groen kan ook bijdragen aan meer bewegen en zodoende het tegengaan van overgewicht, aan meer sociale contacten in de buurt, verkoeling op warme dagen, grotere biodiversiteit en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.”

Samenwerking RIVM en HU
RIVM en HU hebben beide kennis en expertise in huis die kan bijdragen aan onderbouwde, praktijkgerichte oplossingen voor een gezonde stedelijke ontwikkeling. Vanuit het L.INT lectoraat Gezonde Stedelijke Ontwikkeling kunnen RIVM en HU nu structureler samenwerken aan onderbouwde praktijkgerichte oplossingen, samen met onze praktijk- en kennispartners.

Bewoners en gebruikers centraal
“Het is belangrijk om bij het ontwerp en bij de inrichting van het gebied goed aan te sluiten bij de wensen van bewoners en gebruikers”, vindt Hanneke Kruize. “Als je dit niet doet, is de kans reëel dat de bewoners de plekken die voor hen zijn ontworpen, niet gaan gebruiken en ze misschien zelfs negatief beleven. Vooral kwetsbare groepen – zoals ouderen, kinderen en mensen met een lagere sociaal-economische positie – zijn vaak minder betrokken bij het ontwerp en de inrichting van hun leefomgeving. Daardoor worden hun wensen vaak onvoldoende meegenomen. Een extra uitdaging is hoe je omgaat met de vaak tegenstrijdige wensen van diverse doelgroepen: rust versus reuring, kinderspeelplekken versus hondenuitlaatplekken, natuur versus trapveldjes, enzovoort.”

Samen leren en experimenteren in living labs
“Living labs vormen in een belangrijk fundament voor ons onderzoek. Dit zijn plekken waarin onderzoekers en studenten samen met praktijkprofessionals en bewoners leren en experimenteren. De praktijkvraag van gemeente, provincie of private partijen staat centraal. Via ontwerpend onderzoek ontwikkelen onderzoekers en studenten principes en handvatten voor het creëren van groene plekken die aansluiten op wensen van alle gebruikers, en direct bruikbaar zijn in de praktijk. Onderzoekers en studenten monitoren hoe de plek na realisatie wordt gebruikt en beleefd door de bewoners en andere gebruikers. Ook analyseren ze wat er van de oorspronkelijke ambitie voor gezonde gebiedsontwikkeling gerealiseerd is. Een voorbeeld van een living lab is het voormalige bedrijventerrein Cartesius, waar de gemeente Utrecht en gebiedsontwikkelaars een wijk ontwikkelen die moet gaan bijdragen aan langer gezond en gelukkig leven van de bewoners.”

Dr. ir. Hanneke Kruize is verbonden aan het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM. Daarnaast werkt zij sinds oktober 2021 als L.INT lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling bij het lectoraat Building Future Cities van Hogeschool Utrecht (HU), binnen het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

De longread van haar openbare les heet ‘De grote woonopgave combineren met gezond stedelijk leven: het kan!


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: “Groene plekken in de stad zijn hard nodig voor gezond stedelijk leven”
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 19 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!