De kennis van deze effectem staan nog maar in de kinderschoenen

Er zijn snel meer oplossingen nodig om de uitstoot van microplastics naar het milieu te beperken. De hoeveelheid microplastics (kleiner dan 5 mm doorsnede) in onze leefomgeving groeit namelijk elke dag. Er wordt al veel wetenschappelijk onderzoek naar microplastics gedaan. Toch weten we nog veel te weinig wat de schadelijke gevolgen voor het milieu precies zijn. Het RIVM roept daarom, samen met inhoudelijk experts op om op korte termijn meer en gerichter onderzoek te doen naar de effecten van microplastics. Deze onderzoeken helpen beleidsmakers om de meest effectieve maatregelen te nemen. In de ‘kennisagenda microplastics’ zet het RIVM op een rij welke ontbrekende kennis prioriteit moet hebben. 

Kennis over effecten staat in kinderschoenen
Uit experimenten in het laboratorium is bekend dat microplastics schadelijke effecten kunnen hebben op planten en dieren. Maar het is nog niet bekend of deze effecten ook echt in het milieu optreden. Dat komt onder meer omdat de vorm, grootte en samenstelling van het materiaal sterk verschillen. Informatie die nu nog ontbreekt voor een goede risicobeoordeling voor het milieu is bijvoorbeeld hoe snel microplastics afbreken in bodem en water, en het verschil daarin per bron. Ook is niet voldoende bekend bij welke grootte en hoeveelheid microplastics schadelijk zijn. 

Kennisagenda: Op basis van onderzoek zicht krijgen op oplossingen 
De kennisagenda geeft een overzicht van welke onderzoeken nodig zijn om deze ontbrekende kennis aan te vullen. Zo ontstaat een compleet beeld van de effecten van microplastics en de mogelijke oplossingen. Naast maatregelen vanuit beleid, is er aandacht nodig voor hoe verandering van ons gedrag en innovatie ervoor kunnen zorgen dat minder microplastics in het milieu terechtkomen. Ook moeten alternatieven voor (micro)plastics duurzaam en veilig zijn. 

Overzicht kennisbehoeften
Het RIVM stelde deze kennisagenda op na  literatuuronderzoek en op basis van interviews en workshops met experts. Ook ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)stelde in 2020 een kennisagenda op om beter zicht te krijgen op risico’s van microplastics voor de gezondheid van de mens. Samen geven ze  een goed overzicht van de kennisbehoeften voor  microplastics. 

Rapport
Wat weten we over microplastics in het milieu? Kennisagenda Microplastics in het milieu


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Snel meer onderzoek nodig naar effecten microplastics op milieu
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 18 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!