Deze hoeveelheden zijn ongewenst voor de gezondheid van kinderen

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel heeft het RIVM ook in het najaar van 2022 hoge waarden van PAK en metalen gevonden. De hoeveelheden zijn vergelijkbaar met wat het RIVM gemeten heeft in 2020 en in het voorjaar van 2022. Alleen de hoeveelheid ijzer is zowel in het voor- als najaar van 2022 beduidend lager dan in 2020.

Herhaalmetingen in 2022
Het RIVM deed in 2020 onderzoek naar de samenstelling van het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel. Deze metingen zijn in het voorjaar en najaar van 2022 herhaald. De resultaten uit het najaar van 2022 laten hetzelfde beeld zien als de 2 eerdere onderzoeken. In de IJmond komt een grotere hoeveelheid PAK en metalen op de grond terecht, dan in de rest van Nederland. Dit is vooral in Wijk aan Zee het geval. Deze hoeveelheden zijn ongewenst voor de gezondheid van kinderen.

Conclusie dat uitstoot structureel daalt niet mogelijk
De resultaten laten zien dat er nog geen duidelijk meetbaar effect is van de maatregelen van Tata Steel op de hoeveelheid neergedaald stof, met daarin PAK en metalen.  Een uitzondering hierop is ijzer. Daarvan was de hoeveelheid in het voor- en najaar van 2022 beduidend lager dan in 2020. Uit deze metingen kan niet de conclusie getrokken worden dat de uitstoot van grof stof, met daarin PAK en metalen, vanaf het Tata Steelterrein is veranderd, omdat er geen structurele verschillen zijn gemeten. Voor meer duidelijkheid moeten deze metingen meerdere jaren achter elkaar herhaald worden. Over vervolgmetingen is het RIVM in gesprek met de opdrachtgevers.

Met dit onderzoek is niet te bepalen wat de bijdrage is van elke afzonderlijke bron, zowel op het terrein van Tata Steel als daarbuiten.

Het RIVM doet deze depositiemetingen in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Rapport
Depositie onderzoek IJmond najaar 2022. Monstername en analyse van PAK en metalen in neergedaald stof in de IJmond regio

Bron: RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 30 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!