Gemeenten spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de samenleving

Beoordelingen van inwoners bepalen welke gemeenten doorgaan naar ronde 2 van verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

In het VN-verdrag Handicap, dat Nederland in 2016 heeft geratificeerd, staat dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling en op alle vlakken mee moet kunnen doen. Mensen met een beperking kunnen dat vaak niet in Nederland. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken van de samenleving. Daarom organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opnieuw de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Om gemeenten die goed bezig zijn in het zonnetje te zetten en om meer aandacht te vestigen op toegankelijkheid. Cas Wolters, lid van de vakjury, ervaringsdeskundige en bekend van Heel Holland Bakt, vertelt waarom het zo belangrijk is: “Een toegankelijke samenleving geeft mensen het gevoel erbij te horen en voorkomt dat ze in een isolement raken. Bewustwording rondom dit onderwerp is enorm belangrijk, zodat mensen beseffen dat meedoen niet vanzelfsprekend is. Dat mensen met een beperking zich juist heel vaak moeten aanpassen om mee te doen. Hopelijk zorgt dit ervoor dat meer mensen de stap zetten om hun omgeving toegankelijker te maken.”
 
Iedereen mag gemeenten beoordelen
Vanaf zaterdag 1 juni kunnen alle Nederlandse gemeenten worden beoordeeld door mensen die er wonen, werken of vaak komen. De VNG roept gemeenten op om de verkiezing actief met hun inwoners te delen. Leonard Geluk, tevens voorzitter van de vakjury, vertelt wat een actieve houding van gemeenten oplevert: “De beoordelingen leveren inzicht in hoe inwoners de toegankelijkheid van een gemeente ervaren. Het levert motiverende complimenten en concrete handvatten op, om mee aan de slag te gaan. Ook zetten we de verkiezing in als middel om samenwerking en kennisdeling over toegankelijkheid nog meer te stimuleren.” Cas Wolters, in het dagelijks leven docent op een basisschool, geeft aan dat het ook voor alle inwoners een belangrijke manier is om hun stem te laten horen. “Iedereen mag zich laten horen, dus ook kinderen. En ook dat is belangrijk: ik zie dagelijks hoe flexibel, maar ook kritisch kinderen zijn. Kinderen houden veel meer rekening met elkaar, maar durven ook vragen te stellen als iets raar geregeld is. Ik hoop dat iedereen met die kritische blik een gemeente beoordeelt. Hoe meer mensen zich uitspreken, hoe beter gemeenten weten hoe ze ervoor staan.”
 
Winnen verkiezing heeft impact
De gemeente Stein won de vorige editie van de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in 2021. Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker bij deze gemeente, vertelt dat dit ervoor heeft gezorgd dat er meer capaciteit is vrijgekomen voor het werken aan toegankelijkheid: “Het winnen van de verkiezing heeft ervoor gezorgd dat het onderwerp toegankelijkheid nog meer leeft binnen de gemeente Stein. Bij zowel bestuurders, ambtenaren als leden van onze klankbordgroep merken we dit. De titel maakt ambitieus, opent deuren en geeft makkelijker ruimte om capaciteit vrij te maken binnen de organisatie.”
 
Hoe werkt de verkiezing?

Alle gemeenten in Nederland, inclusief de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, doen mee aan de verkiezing. In ronde 1 (door het beoordelen van gemeenten) en ronde 2 (door een stem uit te brengen op een van de tien halvefinalisten) is het algemeen publiek aan zet. Een top 3 van gemeenten gaat door naar de finaleronde. In de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 12 oktober) maakt een vakjury bekend welke gemeente zich Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2024 mag noemen en welke gemeente de aanmoedigingsprijs wint.
 
Op de website www.vng.nl/verkiezing kan iedereen vanaf 1 juni een gemeente beoordelen. Ook staat daar alle verdere informatie over de verkiezing.

Bron: VNG