De inkomenspositie van mensen met een beperking is de afgelopen vijf jaar fors verslechterd.

Dit is een conclusie uit het jaarrapport over Armoede in Nederland van het College voor de Rechten van de Mens. Ieder(in) steunt de oproep van het College om een nationaal programma op te stellen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, waarin wordt samengewerkt met mensen in armoede.

Het aantal huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe van 27.000 tot 221.000. Dat is een op de elf huishoudens. Voor een groot deel van mensen met een beperking is dit de dagelijkse realiteit.

Grote winst is mogelijk
De toegang tot wonen, werken en meedoen in de maatschappij is voor mensen met een beperking vaak niet vanzelfsprekend. Er is grote winst te behalen als de overheid inzet op een integrale aanpak door niet alleen te kijken naar gezondheid maar ook naar inkomen, woonsituatie en toegang tot onderwijs, arbeid en vervoer.

Hoe urgent dit is blijkt ook uit de ervaringen die bij Ieder(in) worden gemeld.

Harry Haddering: “De arbeidsmarkt is nauwelijks toegankelijk voor mensen met een beperking. Ik werd ooit aangenomen bij een callcenter. Ik moest werken op de twaalfde verdieping, terwijl het aangepaste toilet zich op de begane grond bevond. Hierdoor was ik mijn hele pauze kwijt door alleen maar naar de wc te gaan. Ik ben daar na twee dagen gestopt.”

Christine Gevers: "De woningbouwvereniging bood mij een woning aan. Die moest wel aangepast worden voor mijn rolstoel. Eigen bijdragen voor die aanpassingen kan ik niet opbrengen. Ik heb geen financiele buffer, mijn familie ook niet. De woning ging aan mij voorbij.'

Stapeling zorgkosten
Het rapport toont ook dat voor chronisch zieken en mensen met een beperking de zorgkosten de afgelopen 5 jaar zijn verdubbeld door een opeenstapeling van zorgkosten. Voor deze groep geldt daarnaast dat het vinden van betaalbare en geschikte woningen moeilijk is. Het aantal mensen met betalings- en of huurachterstanden stijgt.

Lees hieronder het volledige rapport

Rapportage Armoede College Rechten van de Mens

Samenvatting rapport armoede College Rechten van de Mens

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-17

Relevante artikelen ...

Grootste risico op werkverlies en armoede lopen kwetsbare groepen Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in de publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt De coronacrisis treft niet iedere werknem... Anders Mon, 13 Jul 2020, 11:54:37
Tijdens corona-crisis geen huisuitzettingen Ook komt er spoedwetgeving die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis Door de c... Anders Sun, 29 Mar 2020, 10:20:56
Aan de slag met armoede en gezondheid Armoede kan iedereen overkomen Met het nieuwe RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -dossier ‘Armoede, schulden en gezondheid’ kunnen ... Anders Tue, 24 Sep 2019, 20:27:58
Armoede in Nederland is aan het dalen Om het inkomenstekort van alle arme huishoudens aan te vullen zou in 2017 in totaal bijna € 2,2 miljard nodig zijn De publicatie Armoede in Kaart 201... Anders Tue, 03 Sep 2019, 10:05:29
Meer huishoudens in armoede In 2017 moesten 227 duizend huishoudens al ten minste vier jaar op rij rondkomen van een laag inkomen In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 milj... Anders Mon, 12 Nov 2018, 13:07:06
Bijna 21 duizend Haagse kinderen met risico op armoede In 2014 groeiden bijna 21 duizend minderjarige kinderen in Den Haag op in een huishouden met een laag inkomen. Het betrof bijna 11 duizend huishoud... Anders Tue, 26 Sep 2017, 13:49:17