(advertentie)

De arbeidsmarkt laat grote tekorten zien aan verpleegkundigen, ook voor de IC

Donderdag 28 oktober overhandigde een team van IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hun visie op de toekomst van hun vak aan de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). De visie geeft een beeld van hoe IC-verpleegkundigen zelf hun toekomst en de ontwikkelingen in het vak zien. Het vormt meteen de basis voor de verdere ontwikkeling van de IC-verpleegkundige zorg in het Radboudumc.

Visie verpleegkundige IC zorg 2030
In deze ‘Visie verpleegkundige IC zorg 2030’ hebben IC-verpleegkundigen gekeken hoe de IC-zorg er in 2030 uit moet zien. Vanuit de Nederlandse Federaties van umc’s (NFU) kwam de vraag om een herziening van de functie van IC-verpleegkundigen. De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben daarnaast ook gekeken naar de toekomst van de IC-zorg in het algemeen.

Een voorbeeld van IC-zorg die nu nog in het umc gegeven wordt, maar straks ook veilig thuis kan, is de zorg die nodig is om van de beademing af te komen als dat niet vanzelf lukt. Een ander voorbeeld is dat een patiënt die een complexe operatie heeft ondergaan, straks sneller naar huis kan na de operatie en via telemonitoring in de gaten wordt gehouden. Mocht er dan zorg nodig zijn, kan er direct actie ondernomen worden door zorgverleners. Dit voorbeeld geeft aan dat de techniek een belangrijke rol speelt ter ondersteuning van het toekomstige werk van IC-verpleegkundigen.

Wordt het dan onpersoonlijker? Nee, want juist door de ondersteuning door de techniek, heeft een IC-verpleegkundige meer tijd en aandacht voor de patiënt, zowel binnen de muren van het umc als in de nabijheid van het eigen (t)huis van de patiënt.

Loopbaanperspectieven
De arbeidsmarkt laat grote tekorten zien aan verpleegkundigen, ook voor de IC. Dit maakt de druk op de zorg groter. IC-verpleegkundigen hebben zelf ook nagedacht over hun loopbaanontwikkeling en zien vooral kansen in de netwerksamenwerking binnen de regio en verbreding van het vak in de acute zorgketen. In 2030 werken ze meer buiten de muren van het umc in de regio en samen met partners in de regio, hebben ze hun kennis op verschillende gebieden in de acute zorg verbreed (zorg in de ambulance, op de spoedeisende hulp en de acute opnameafdeling), worden zij geïnspireerd door de nieuwe (technische) mogelijkheden waardoor meer handelingen verschuiven van arts naar IC-verpleegkundige en zijn ze nog steeds, zo niet meer, gemotiveerde zorgprofessionals.

Een plan met ambitie
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft aan alle umc’s in Nederland een oproep gedaan om een visie op het werk van de IC-verpleegkundige te formuleren waarin o.a. doorgroeimogelijkheden en eventuele taakverschuiving een plek krijgen. De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben zichzelf uitgedaagd om een brede visie op de toekomst te formuleren, gebaseerd op een hoog ambitieniveau. Hierbij is in de visie breder gekeken dan de oorspronkelijke vraag en is het totaal van de IC-zorg meegenomen.

Het complete visiedocument Visie verpleegkundige IC Zorg 2030 en een samenvatting zijn beschikbaar voor geïnteresseerden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Radboudumc
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/ic-verpleegkundigen-schetsen-eigen-toekomst
Originele titel: IC-verpleegkundigen schetsen eigen toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-10-28

Relevante artikelen ...

1 januari 2022 vervalt het persoonlijk budget In de Cao umc staat vermeld dat de medewerker het opgebouwde budget mag besteden tot 1 januari 2021 Tot en met 2018 bouwde elke umc-medewerker elk ja... Arbeid & CAO Thu, 30 Sep 2021, 13:29:54
28 september grootste staking in academische ziekenhuizen ooit De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om eerlijkere arbeidsvoorwaarden Duizenden medewerkers werkzaam bij zeven universitair medisch centra ... Arbeid & CAO Thu, 23 Sep 2021, 14:31:18
CAO VVT verlengd Afgesproken is dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige CAO Werknemersverenigingen... Arbeid & CAO Wed, 23 Jun 2021, 18:19:05
Ieder(in) pleit ervoor dat het komende kabinet een nieuw beleid gaat maken Van de 1.1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, heeft volgens het CBS bijna de helft geen baan De verkiezingen zitten erop en d... Arbeid & CAO Tue, 13 Apr 2021, 19:21:27
NFU wil hervatting overleg over nieuwe cao Volgens de NFU is het hervatten van het overleg in het belang van zowel patiënten als medewerkers van de umc’s De NFU is bereid het gezamenlijke over... Arbeid & CAO Wed, 30 May 2018, 19:06:54