De arbeidsmarkt laat grote tekorten zien aan verpleegkundigen, ook voor de IC

Donderdag 28 oktober overhandigde een team van IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hun visie op de toekomst van hun vak aan de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). De visie geeft een beeld van hoe IC-verpleegkundigen zelf hun toekomst en de ontwikkelingen in het vak zien. Het vormt meteen de basis voor de verdere ontwikkeling van de IC-verpleegkundige zorg in het Radboudumc.

Visie verpleegkundige IC zorg 2030
In deze ‘Visie verpleegkundige IC zorg 2030’ hebben IC-verpleegkundigen gekeken hoe de IC-zorg er in 2030 uit moet zien. Vanuit de Nederlandse Federaties van umc’s (NFU) kwam de vraag om een herziening van de functie van IC-verpleegkundigen. De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben daarnaast ook gekeken naar de toekomst van de IC-zorg in het algemeen.

Een voorbeeld van IC-zorg die nu nog in het umc gegeven wordt, maar straks ook veilig thuis kan, is de zorg die nodig is om van de beademing af te komen als dat niet vanzelf lukt. Een ander voorbeeld is dat een patiënt die een complexe operatie heeft ondergaan, straks sneller naar huis kan na de operatie en via telemonitoring in de gaten wordt gehouden. Mocht er dan zorg nodig zijn, kan er direct actie ondernomen worden door zorgverleners. Dit voorbeeld geeft aan dat de techniek een belangrijke rol speelt ter ondersteuning van het toekomstige werk van IC-verpleegkundigen.

Wordt het dan onpersoonlijker? Nee, want juist door de ondersteuning door de techniek, heeft een IC-verpleegkundige meer tijd en aandacht voor de patiënt, zowel binnen de muren van het umc als in de nabijheid van het eigen (t)huis van de patiënt.

Loopbaanperspectieven
De arbeidsmarkt laat grote tekorten zien aan verpleegkundigen, ook voor de IC. Dit maakt de druk op de zorg groter. IC-verpleegkundigen hebben zelf ook nagedacht over hun loopbaanontwikkeling en zien vooral kansen in de netwerksamenwerking binnen de regio en verbreding van het vak in de acute zorgketen. In 2030 werken ze meer buiten de muren van het umc in de regio en samen met partners in de regio, hebben ze hun kennis op verschillende gebieden in de acute zorg verbreed (zorg in de ambulance, op de spoedeisende hulp en de acute opnameafdeling), worden zij geïnspireerd door de nieuwe (technische) mogelijkheden waardoor meer handelingen verschuiven van arts naar IC-verpleegkundige en zijn ze nog steeds, zo niet meer, gemotiveerde zorgprofessionals.

Een plan met ambitie
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft aan alle umc’s in Nederland een oproep gedaan om een visie op het werk van de IC-verpleegkundige te formuleren waarin o.a. doorgroeimogelijkheden en eventuele taakverschuiving een plek krijgen. De IC-verpleegkundigen van het Radboudumc hebben zichzelf uitgedaagd om een brede visie op de toekomst te formuleren, gebaseerd op een hoog ambitieniveau. Hierbij is in de visie breder gekeken dan de oorspronkelijke vraag en is het totaal van de IC-zorg meegenomen.

Het complete visiedocument Visie verpleegkundige IC Zorg 2030 en een samenvatting zijn beschikbaar voor geïnteresseerden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Radboudumc
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/ic-verpleegkundigen-schetsen-eigen-toekomst
Originele titel: IC-verpleegkundigen schetsen eigen toekomst
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-10-28

Relevante artikelen ...

Arbeidsmarktproblematiek in apotheek onder de aandacht gebracht Het is opvallend dat de apotheekzorg niet is meegenomen in het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ De KNMP vraagt bij Tweede Kamerleden aandacht voor ... Arbeid & CAO Wed, 06 Oct 2021, 18:55:33
Mensen met een beperking blijven achter in de arbeidsparticipatie Het UWV monitort de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking Mensen met beperking zijn in de crisis harder getroffen, dan mensen zon... Arbeid & CAO Mon, 05 Jul 2021, 10:59:19
Functie van regieverpleegkundige in umc's geïntroduceerd De regieverpleegkundige richt zich op specifieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van coördinatie, kwaliteit en zorgvernieuwing De umc’s ... Arbeid & CAO Fri, 19 Feb 2021, 14:35:06
Zorgverleners moeten anders gewaardeerd worden Waar nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt, zal die behoefte in 2040 1 op de 4 zijn als er niets verandert In de afgelopen jaren zijn de tekorten aan ... Arbeid & CAO Tue, 10 Nov 2020, 14:18:30
Eerste ziekenhuisstaking op 20 november. Welke ziekenhuizen doen mee? 20 november is de eerste landelijke 'ziekenhuisstaking' ooit.  Veel ziekenhuizen sluiten de deuren voor niet spoedeisende hulp. Kijk hier welke ... Arbeid & CAO Mon, 18 Nov 2019, 12:55:06
Bonden uitgenodigd door NFU De onderhandelingen liggen sinds eind juni stil De NFU heeft de vakbonden uitgenodigd het overleg over een nieuwe cao spoedig te hervatten. De onde... Arbeid & CAO Mon, 20 Aug 2018, 17:11:10