Aan het hoofd van elk centrum staan straks een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur

Het Radboudumc heeft per 1 oktober jl. tien verpleegkundig directeuren benoemd voor de te vormen centra voor patiëntenzorg. Hiermee geeft het ziekenhuis een duidelijk signaal af: verpleegkundige kennis en vertegenwoordiging tot in de bestuurslaag van het umc is essentieel voor duurzame zorg, onderwijs en onderzoek. Bovendien krijgt op deze manier ook de kennis van deze beroepsgroep een belangrijke plek binnen de ontwikkeling van het Radboudumc naar zorg gericht op de vraag van en waarde voor de patiënt.

Het Radboudumc wil ook in de toekomst hoogwaardige zorg blijven leveren en bereidt zich daarom voor op een ingrijpende verandering van de organisatie, waarin de patiënt en diens zorgvraag nog meer centraal staat. De zorg voor patiënten wordt straks georganiseerd in 10 centra, elk gericht op een specifieke groep aandoeningen, bijvoorbeeld Hart en Vaten, Oncologie,  en Hersenen en Zintuigen. Aan het hoofd van elk centrum staan straks een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur. 

Carolijn Ploem, lid van de Raad van Bestuur, met als portefeuille Organisatie van Zorg: “Verpleegkundigen zijn essentieel in de goede zorg voor onze patiënten. Zij werken en staan dicht bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. We zijn ervan overtuigd dat we als Radboudumc met de benoeming van verpleegkundig directeuren in onze zorgcentra nog beter voorbereid zijn op de zorg van de toekomst.”  

Verpleegkundige kennis in directie
Met deze verandering wil het Radboudumc klaar staan voor de gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst. Hierin spelen verpleegkundigen een belangrijke rol.

Met de verpleegkundig directeur krijgt de verpleegkundige beroepsgroep er een sterke speler bij. Door verpleegkundige vertegenwoordiging op directieniveau krijgt de beroepsgroep meer regie en zeggenschap over het eigen werk en wordt verpleegkundige kennis steeds meer officieel ingebed in de organisatie. Daarnaast biedt dit carrière perspectieven voor verpleegkundigen

Beter aansluiten op behoeften van patiënt en naaste
De nadruk van het werk van de verpleegkundige kwam de afgelopen decennia steeds meer te liggen in het medisch domein en ze werkten vaak in opdracht van de arts. Op deze manier wordt de specifieke kennis die hoort bij het verpleegkundig vak niet volledig benut. En juist deze kennis kan de zorg veel persoonsgerichter maken. Verpleegkundigen zijn opgeleid om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en de belevingswereld van patiënten en hun naasten. Zij staan dichter bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. 

Dr. Angelien Sieben, Verpleegkundig Directeur Centrum voor Geïntegreerde Zorg: “We willen als zorgverleners vaak een ziekte ‘oplossen’ voor een patiënt, maar soms heeft een behandeling, of de gevolgen daarvan, zoveel negatieve invloed op de kwaliteit van leven, dat je je sterk moet afvragen of een medische interventie wel het juiste is voor deze patiënt, op dit moment in zijn leven. We moeten veel meer het gesprek aangaan met de patiënt over kwaliteit van leven.”

Op de goede weg
‘We zetten als Radboudumc juist nú stappen naar een nieuwe organisatie, omdat we nú grote maatschappelijke opgaves zien, die een effect hebben op de gezondheid en de gezondheidszorg, op ons werk en leven. Zo zien we zorgvraag en -aanbod veranderen, we zitten middenin een klimaat- en energiecrisis, de kosten van zorg blijven stijgen, sociale ongelijkheid neemt toe en de arbeidsmarktkrapte is een groot probleem. Als umc trekken we ons dat aan,  denken in oplossingen én handelen ernaar,’ zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Kwalitatieve studie
Vanuit het RN2Blend-programma werd een kwalitatieve studie naar het werk en de betekenis van de verpleegkundig directeuren in het Radboudumc uitgevoerd. De studie wordt afgesloten met de podcastserie De verpleegkundige als directeur – over veranderen, verlangen en vergezichten en een geschreven leergeschiedenis.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Radboudumc
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Radboudumc benoemt verpleegkundig directeur in alle zorgcentra
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!