Aan het hoofd van elk centrum staan straks een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur

Het Radboudumc heeft per 1 oktober jl. tien verpleegkundig directeuren benoemd voor de te vormen centra voor patiëntenzorg. Hiermee geeft het ziekenhuis een duidelijk signaal af: verpleegkundige kennis en vertegenwoordiging tot in de bestuurslaag van het umc is essentieel voor duurzame zorg, onderwijs en onderzoek. Bovendien krijgt op deze manier ook de kennis van deze beroepsgroep een belangrijke plek binnen de ontwikkeling van het Radboudumc naar zorg gericht op de vraag van en waarde voor de patiënt.

Het Radboudumc wil ook in de toekomst hoogwaardige zorg blijven leveren en bereidt zich daarom voor op een ingrijpende verandering van de organisatie, waarin de patiënt en diens zorgvraag nog meer centraal staat. De zorg voor patiënten wordt straks georganiseerd in 10 centra, elk gericht op een specifieke groep aandoeningen, bijvoorbeeld Hart en Vaten, Oncologie,  en Hersenen en Zintuigen. Aan het hoofd van elk centrum staan straks een medisch, bedrijfskundig én verpleegkundig directeur. 

Carolijn Ploem, lid van de Raad van Bestuur, met als portefeuille Organisatie van Zorg: “Verpleegkundigen zijn essentieel in de goede zorg voor onze patiënten. Zij werken en staan dicht bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. We zijn ervan overtuigd dat we als Radboudumc met de benoeming van verpleegkundig directeuren in onze zorgcentra nog beter voorbereid zijn op de zorg van de toekomst.”  

Verpleegkundige kennis in directie
Met deze verandering wil het Radboudumc klaar staan voor de gezondheid en gezondheidszorg van de toekomst. Hierin spelen verpleegkundigen een belangrijke rol.

Met de verpleegkundig directeur krijgt de verpleegkundige beroepsgroep er een sterke speler bij. Door verpleegkundige vertegenwoordiging op directieniveau krijgt de beroepsgroep meer regie en zeggenschap over het eigen werk en wordt verpleegkundige kennis steeds meer officieel ingebed in de organisatie. Daarnaast biedt dit carrière perspectieven voor verpleegkundigen

Beter aansluiten op behoeften van patiënt en naaste
De nadruk van het werk van de verpleegkundige kwam de afgelopen decennia steeds meer te liggen in het medisch domein en ze werkten vaak in opdracht van de arts. Op deze manier wordt de specifieke kennis die hoort bij het verpleegkundig vak niet volledig benut. En juist deze kennis kan de zorg veel persoonsgerichter maken. Verpleegkundigen zijn opgeleid om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en de belevingswereld van patiënten en hun naasten. Zij staan dichter bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. 

Dr. Angelien Sieben, Verpleegkundig Directeur Centrum voor Geïntegreerde Zorg: “We willen als zorgverleners vaak een ziekte ‘oplossen’ voor een patiënt, maar soms heeft een behandeling, of de gevolgen daarvan, zoveel negatieve invloed op de kwaliteit van leven, dat je je sterk moet afvragen of een medische interventie wel het juiste is voor deze patiënt, op dit moment in zijn leven. We moeten veel meer het gesprek aangaan met de patiënt over kwaliteit van leven.”

Op de goede weg
‘We zetten als Radboudumc juist nú stappen naar een nieuwe organisatie, omdat we nú grote maatschappelijke opgaves zien, die een effect hebben op de gezondheid en de gezondheidszorg, op ons werk en leven. Zo zien we zorgvraag en -aanbod veranderen, we zitten middenin een klimaat- en energiecrisis, de kosten van zorg blijven stijgen, sociale ongelijkheid neemt toe en de arbeidsmarktkrapte is een groot probleem. Als umc trekken we ons dat aan,  denken in oplossingen én handelen ernaar,’ zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Kwalitatieve studie
Vanuit het RN2Blend-programma werd een kwalitatieve studie naar het werk en de betekenis van de verpleegkundig directeuren in het Radboudumc uitgevoerd. De studie wordt afgesloten met de podcastserie De verpleegkundige als directeur – over veranderen, verlangen en vergezichten en een geschreven leergeschiedenis.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Radboudumc
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Radboudumc
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.radboudumc.nl/nieuws/2022/radboudumc-benoemt-verpleegkundig-directeur-in-alle-zorgcentra
Originele titel: Radboudumc benoemt verpleegkundig directeur in alle zorgcentra
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-12

Relevante artikelen ...

Schulden met zorggeld aanpakken Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt De samenleving gezonder ... Management & beleid Fri, 18 Nov 2022, 13:45:52
Aanlevering zorgvraagtypering uitgesteld De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren De Nederl... Management & beleid Sat, 10 Sep 2022, 07:30:48
Dringende oplossing noodzakelijk voor kwetsbaren Snel ingrijpen noodzakelijk voor passend thuis met ondersteuning voor aandachtsgroepen Er moet dringend een oplossing komen voor de huisvesting van k... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 13:30:41
Oproep Borstkankervereniging en KWF bevolkingsonderzoek te heroverwegen Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen Door personeelste... Management & beleid Wed, 02 Dec 2020, 15:47:37
Zorguitgaven blijven gemiddeld met 2,8 procent per jaar stijgen Door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig op te sporen en door toenemende medische kennis komen steeds meer mensen eerder in de zorg terecht T... Management & beleid Mon, 20 Apr 2020, 14:41:57
Verscherpt toezicht en aangifte voor Zorggroep Alliade Er was sprake van een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) heeft Zorggroep Alliade per ... Management & beleid Tue, 05 Mar 2019, 15:42:38

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com