Vanuit diverse beroepsorganisaties uit de zorg is afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op een herziening

Minister Kuipers (VWS) heeft het voornemen om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel te schrappen uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindspersoon streeft ernaar om deze wijziging in het najaar van 2022 te publiceren, zodat die met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt. De KNMP en het Centraal College monitoren de voortgang, en zullen de wijziging harmoniseren in het besluit Registratie en herregistratie specialismen farmacie.

De tweejaars-werkonderbrekingseis houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij een herregistratie als openbaar of ziekenhuisapotheker. Deze eis stond al enkele jaren ter discussie. Deze eis belemmerde onder meer het behoud van apothekers en artsen in geval van langdurige ziekte. Vanuit diverse beroepsorganisaties uit de zorg (van zorgverleners die onder artikel 3 van de Wet BIG vallen) is afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op een herziening. Dankzij de komende wijziging kunnen openbaar en ziekenhuisapothekers hun BIG-registratie behouden zolang zij in het specialistenregister zijn opgenomen. Ook voor dit register bestaat de tweejaars-eis.

Lees de Kamerbrief op de site van de KNMP


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : KNMP
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Minister Kuipers wil tweejaars-werkonderbrekingseis per 2023 uit Wet BIG schrappen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 03 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!