Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen 

In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt geadviseerd om vaker een functionele zelfstandigheid of zelfstandige bevoegdheid voor deelhandelingen toe te kennen. Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen. Over het onderzoek heeft minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd. De bewindspersoon neemt deze aanbeveling mee in een vervolgtraject waarbij de KNMP is aangesloten. Daarin wordt tevens gekeken naar een kwaliteitsregister voor apothekers die niet zijn opgenomen in een specialistenregister.

Dit onderzoek van adviesbureau Ecorys maakt onderdeel uit van een bredere verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Hierin wordt aanbevolen om meer beroepsgroepen een functioneel zelfstandige bevoegdheid, of een bevoegdheid voor deelhandelingen, te geven om taakherschikking te faciliteren. Deze functionele bevoegdheid betreft een bevoegdheid om voorbehouden handelingen in opdracht van een zelfstandige bevoegde te verrichten, maar dan zonder toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever. Bij het toekennen van een bevoegdheid voor deelbehandelingen gaat het specifiek om het verrichten van specifieke voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Verder doen de onderzoekers een aantal andere aanbevelingen. Er moet volgens hen meer voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden van de Wet BIG. Zo kan de zogeheten opdrachtconstructie, zoals vaccineren in opdracht en onder toezicht van een zelfstandig bevoegde, beter worden benut. Ook zegt het onderzoek dat er meer flexibiliteit zou moeten worden aangebracht in de regeling van voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van relatief veilige (deel)handelingen. Daarvoro wordt een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen.

In zijn Kamerbrief verwijst minister Kuipers ook naar een ander traject binnen de verkenning naar de Wet BIG: namelijk dat van het bevorderen van deskundigheid. De bewindspersoon wijst in zijn Kamerbrief erop dat al veel beroepsgroepen ‘deskundigheidsbevorderende activiteiten’ initiëren. Hoewel minister Kuipers aangeeft niets te voelen voor een verdere wettelijke verankering voor meer artikel 3-beroepen om verplicht deel te nemen aan nascholing, waardeert hij wel initiatieven als private kwaliteitsregisters. Daarbij geeft de bewindspersoon aan dat hij het belangrijk vindt dat beroepsverenigingen die nog geen kwaliteitsregister hebben (maar waarin meestal wel scholingsnormen worden gesteld), zoals apothekers, basisartsen en gezondheidszorgpsychologen, er één gaan opzetten. Het ministerie geeft aan het opzetten van zo'n kwaliteitsregister te willen ondersteunen.

Kamerbrief over bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : KNMP
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: VWS-onderzoek: 'Geef meer beroepsgroepen bevoegdheid voor deelhandelingen'
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 08 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!