Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen 

In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt geadviseerd om vaker een functionele zelfstandigheid of zelfstandige bevoegdheid voor deelhandelingen toe te kennen. Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen. Over het onderzoek heeft minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd. De bewindspersoon neemt deze aanbeveling mee in een vervolgtraject waarbij de KNMP is aangesloten. Daarin wordt tevens gekeken naar een kwaliteitsregister voor apothekers die niet zijn opgenomen in een specialistenregister.

Dit onderzoek van adviesbureau Ecorys maakt onderdeel uit van een bredere verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Hierin wordt aanbevolen om meer beroepsgroepen een functioneel zelfstandige bevoegdheid, of een bevoegdheid voor deelhandelingen, te geven om taakherschikking te faciliteren. Deze functionele bevoegdheid betreft een bevoegdheid om voorbehouden handelingen in opdracht van een zelfstandige bevoegde te verrichten, maar dan zonder toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever. Bij het toekennen van een bevoegdheid voor deelbehandelingen gaat het specifiek om het verrichten van specifieke voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Verder doen de onderzoekers een aantal andere aanbevelingen. Er moet volgens hen meer voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden van de Wet BIG. Zo kan de zogeheten opdrachtconstructie, zoals vaccineren in opdracht en onder toezicht van een zelfstandig bevoegde, beter worden benut. Ook zegt het onderzoek dat er meer flexibiliteit zou moeten worden aangebracht in de regeling van voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van relatief veilige (deel)handelingen. Daarvoro wordt een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen.

In zijn Kamerbrief verwijst minister Kuipers ook naar een ander traject binnen de verkenning naar de Wet BIG: namelijk dat van het bevorderen van deskundigheid. De bewindspersoon wijst in zijn Kamerbrief erop dat al veel beroepsgroepen ‘deskundigheidsbevorderende activiteiten’ initiëren. Hoewel minister Kuipers aangeeft niets te voelen voor een verdere wettelijke verankering voor meer artikel 3-beroepen om verplicht deel te nemen aan nascholing, waardeert hij wel initiatieven als private kwaliteitsregisters. Daarbij geeft de bewindspersoon aan dat hij het belangrijk vindt dat beroepsverenigingen die nog geen kwaliteitsregister hebben (maar waarin meestal wel scholingsnormen worden gesteld), zoals apothekers, basisartsen en gezondheidszorgpsychologen, er één gaan opzetten. Het ministerie geeft aan het opzetten van zo'n kwaliteitsregister te willen ondersteunen.

Kamerbrief over bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : KNMP
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/vws-onderzoek-geef-meer-beroepsgroepen-bevoegdheid-voor-deelhandelingen
Originele titel: VWS-onderzoek: 'Geef meer beroepsgroepen bevoegdheid voor deelhandelingen'
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-08

Relevante artikelen ...

VWS ziet geen urgentie voor longcovidfonds Veel zorgmedewerkers zijn op het werk besmet geraakt met COVID-19 in een tijd dat er veel onduidelijkheid was FNV is verbijsterd dat minister Helder ... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 07:00:38
Oppositiepartijen hebben voor behoud vitamine D in basispakket gepleid Zij hebben minister Kuipers (VWS) op de gezondheidsrisico’s op de lange termijn gewezen als dit geneesmiddel uit het verzekerde pakket gaat Oppositie... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 12:23:45
Nieuwe start subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 11:32:59
Plan pandemische paraatheid van start gegaan Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksge... Management & beleid Sun, 17 Apr 2022, 06:44:53
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Geneesmiddelen tegen zeldzame aandoeningen in het basispakket Succesvolle prijsonderhandelingen met leveranciers hebben dit mogelijk gemaakt Patiënten krijgen per 1 november 2021 voorwaardelijke toegang tot de g... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 09:52:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com