De Wet BIG geldt al lang als een waarborg voor de kwaliteit van de individuele zorgverlening en ter bescherming van de patiënt

Het kabinet heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners.

De Wet BIG geldt al lang als een waarborg voor de kwaliteit van de individuele zorgverlening en ter bescherming van de patiënt. Een aantal acties wordt ondernomen om de huidige mogelijkheden van de Wet BIG beter te benutten. Ook moeten deze acties ervoor zorgen dat de wet in de toekomst voldoende waarborgt dat patiënten geholpen worden door bekwame en bevoegde zorgverleners. 

Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden bij voorbehouden handelingen en de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG. Dit kan tot verwarring leiden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Daarom heeft VWS in overleg met beroepsverenigingen, werkgevers en de patiëntenfederatie besloten om onder andere een commissie te laten adviseren over criteria voor voorbehouden handelingen, toelating tot de Wet BIG en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Deze criteria zijn heel belangrijk voor de werking van de Wet BIG, omdat ze bepalen wie wat mag doen en onder welke voorwaarden en waarborgen. 

Het voorstel tot aanpassing omvat meer acties om de wet toekomstbestendiger te maken. Zo bestaat onder andere het plan om een BIG-raad in het leven te roepen, die kan adviseren over nieuwe voorbehouden handelingen. Ook wordt het medisch tuchtrecht aangepast zodat het zich meer gaat richten op het leren en verbeteren door zorgverleners. Daarnaast worden er verschillende acties geïnitieerd om de deskundigheid van BIG-geregistreerde beroepsgroepen verder te bevorderen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/29/toekomstbestendigheid-van-de-wet-big
Originele titel: Toekomstbestendigheid van de Wet BIG
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-01

Relevante artikelen ...

Politie-cao ondertekend Het gaat om een cao met een korte looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 Dit jaar krijgen politieagenten een salarisverhoging van 1,... Arbeid & CAO Mon, 28 Jun 2021, 19:47:12
Is de Wet BIG toekomstbestendig? De belangrijkste redenen om de Wet BIG te vernieuwen zijn de maatschappelijke ontwikkelingen Minister van Ark heeft een lijn aangekondigd voor een ve... Arbeid & CAO Mon, 09 Nov 2020, 13:52:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com