In nieuwe kwaliteitsnormen moet gebruik gemaakt worden van de hoge kwaliteit zorgmedewerkers en faciliteiten die Nederland heeft

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven. De beleidsagenda bouwt voort op onder meer de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en richt zich op drie hoofdpunten: kwaliteit en toegankelijkheid, zorgcoördinatie en samenwerking in de regio.

Minister Ernst Kuipers (VWS): “Iedereen in Nederland heeft recht op hoge kwaliteit acute zorg. Om dat waar te maken moeten we onze acute zorg samen anders inrichten. We hebben alle zorgmedewerkers en capaciteit hierbij hard nodig, maar we moeten keuzes maken over ‘wat we waar doen’. Alleen zo kunnen we garanderen dat alle Nederlanders, ongeacht hun woonplaats, dezelfde toegang hebben tot hoge kwaliteit acute zorg.”

Kwaliteit en toegankelijkheid
Elke patiënt in Nederland moet altijd kunnen rekenen op zorg van goede kwaliteit. Daarbij moet gekeken worden naar wat een patiënt nodig heeft om goed geholpen te worden. Medisch onderbouwde kwaliteitsnormen moeten hierbij leidend zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval. Daarom wil minister Kuipers aan de slag met de aanpassing van de hele acute zorg. Door nieuwe medisch onderbouwde kwaliteitsnormen te ontwikkelen, conform het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Gezondheidsraad (GR), wil Kuipers de acute zorg voor iedereen verbeteren.
 
In nieuwe kwaliteitsnormen moet gebruik gemaakt worden van de hoge kwaliteit zorgmedewerkers en faciliteiten die Nederland heeft. Daarbij hebben we alle beschikbare capaciteit nodig. Gespecialiseerde ambulancemedewerkers, adequaat uitgeruste voertuigen en goede beschikbaarheid van traumahelikopters die we tegenwoordig hebben, kunnen daarin worden meegenomen. Daardoor kan de behandeling al ter plaatse beginnen en doorgaan tijdens het transport. Ook heeft technologie de communicatie tussen ambulances en ziekenhuizen verbeterd. Een patiënt moet altijd kunnen rekenen op de beste zorg, en dat is niet altijd de dichtstbijzijnde.  

Zorgcoördinatie en samenwerking
Iedereen, ongeacht wie je bent of waar je woont, moet de beste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Hiervoor moet de zorg per regio beter gecoördineerd worden. Met de inzet op meer inzicht in regionale en landelijke capaciteit, het vroeger signaleren van drukte en de mogelijkheid om zo nodig patiënten te spreiden moet de kwaliteit van de acute zorg omhoog. Het uitgangspunt is dat spoedzorgvragen tijdig worden beantwoord door de juiste zorgverlener, rekening houdend met de beschikbaarheid van de zorg in de regio. Zorgcoördinatie draagt eraan bij dat de patiënt beter wordt geïnformeerd waar de beste, passende zorg is te verkrijgen. Tegelijkertijd worden zo opstoppingen in de keten voorkomen en wordt de doorstroom verbeterd. 
 
Omdat elke regio in Nederland zijn eigen specifieke opgaven en uitdagingen heeft, is in het IZA afgesproken dat elke ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) de eigen situatie in kaart brengt. Zo kan worden gekeken welke knelpunten of uitdagingen de acute zorg per regio kent. Op basis hiervan stellen alle partijen samen een plan op om de acute zorg in die regio toekomstbestendig te maken. In die plannen worden onder andere afspraken gemaakt over zorgcoördinatie, het verhogen van de kwaliteit en gezamenlijke voorzieningen in de keten zoals een spoedplein of integrale spoedpost. 

Innovatie en informatievoorziening
Voor een toekomstbestendige acute zorg van hoge kwaliteit moet maximaal worden ingezet op innovatie. Continue kijken naar wat beter kan is niet alleen noodzakelijk om in te spelen op toekomstige problemen, maar ook om de druk voor zorgmedewerkers te verminderen en het werkplezier te vergroten. Minister Kuipers wil de komende jaren daarom inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening voor patiënten en voor zorgmedewerkers in de acute zorg. Voor hoge kwaliteit moet iedereen op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste medische gegevens. Zeker als het gaat om levensbedreigende situaties.

Documenten
Kamerbrief over beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/goede-acute-zorg-voor-iedereen-altijd-toegankelijk
Originele titel: Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-10-04

Relevante artikelen ...

Drukte op de huisartsenpost neemt toe Wanneer patiënten acute zorg nodig hebben in de avond, nacht of het weekend kunnen ze contact opnemen met de huisartsenpost Het zorggebruik via de hu... Acute zorg Mon, 23 Aug 2021, 17:57:42
Iedereen kan nog op de acute zorg terecht De druk is erg hoog, maar nog steeds voldoende toegankelijk Wie snel zorg nodig heeft, kan gebruik maken van verschillende zorgaanbieders die acute z... Acute zorg Mon, 29 Mar 2021, 09:21:48
Corona-vaccinatie start op 6 januari De nieuwe startdatum vloeit voort uit het plan van aanpak voor vaccinatie van medewerkers uit de directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancedi... Acute zorg Mon, 04 Jan 2021, 15:02:27
Meer patiënten op de eerste hulp door afschalen chronische zorg Om verdere overbelasting van de acute hulp te voorkomen is doorgang poliklinische zorg van groot belang Internisten zien het aantal patiënten met C... Acute zorg Mon, 26 Oct 2020, 12:48:24
Update: Actuele cijfers COVID-19: 14 april 2020 Vandaag zijn er 147 patiënten in het ziekenhuis opgenomen gemeld Positief geteste personen 27.419 (+868)Ziekenhuisopnames 8.939 (+210)Overleden perso... Acute zorg Tue, 14 Apr 2020, 12:02:12
Spoedzorg moet verbeteren Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat 1 op de 5 mensen bij spoedzorg een verkeerd advies krijgt Spoedzorg bij huisartsenpost en spoedeis... Acute zorg Mon, 27 Nov 2017, 19:48:28

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com