Een flink aantal taken vinden zorg- en welzijnsmedewerkers overbodig of dubbelop zoals veel dezelfde formulieren invullen of administratie voor niet zorg- en welzijnsgerichte taken

Bijna de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers is minimaal 25% van de werktijd kwijt aan administratie. 20% besteedt er zelfs de helft of meer van de totale werktijd aan. Ook zegt 73% dat de tijd die ze aan administratie besteden de laatste vijf jaar is toegenomen.

Een flink aantal van deze taken vinden zorg- en welzijnsmedewerkers overbodig of dubbelop zoals veel dezelfde formulieren invullen of administratie voor niet zorg- en welzijnsgerichte taken. Maar ook pijn meten bij patiënten zonder pijn, alles wat een kind op een kinderdagverblijf doet bijhouden in dagboekjes en dagelijkse schoonmaaklijstjes aftekenen. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn, in samenwerking met Expoints, dat door 6.146 werknemers uit de sector is ingevuld.

Luisteren naar ideeën van de werkvloer
Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Al jaren praten we over minder administratie in zorg & welzijn, maar we zien het alleen maar toenemen. En als slechts vier op de tien van mening is dat de administratieve druk door automatisering minder wordt dan moeten we echt iets anders verzinnen. Er moet geluisterd gaan worden naar de ideeën van de werkvloer en die zijn er volop blijkt wel uit alle input die we ontvingen.’

Ruim 8.000 ideeën
De deelnemers aan het onderzoek vulden samen zo’n 8.000 ideeën in om de hoeveelheid administratie terug te brengen. Variërend van: ‘meer vertrouwen, minder controle’ en ‘alleen notities maken bij bijzonderheden’ tot hele concrete ideeën, zoals een pleidooi voor ‘een systeem waarbij je één keer inlogt en per patiënt alles kunt registreren’ en ‘stoppen met het dagelijks noteren van de koelkasttemperatuur’.

Betere zorg en meer werkplezier
69% van de werknemers verwacht dat patiënten betere zorg en ondersteuning krijgen als ze minder administratie hoeven te doen. Slechts 12% denkt dat dat geen invloed heeft. Voor driekwart (74%) neemt het werkplezier toe bij minder administratie.

Administratie wordt niet minder ondanks verwoede pogingen
De belangrijkste redenen waarom de administratie niet minder wordt zijn de zorgverzekeraars die steeds meer eisen stellen (31%) en de eigen organisatie die om steeds meer registratie van werkzaamheden vraagt (20%). 14% zegt dat het komt door een gebrek aan vertrouwen in de professional. 17% geeft aan dat ze het gevoel hebben dat ze veel moeten verantwoorden of zich moeten indekken. Ook vanuit het ministerie VWS en gemeente komen steeds meer eisen vinden ze.

Werknemers zien input niet terug
62% van de werknemers die de administratiedruk bespreekt met leidinggevenden, werkgevers, opdrachtgevers of collega’s uit de OR heeft het idee dat er niets met de input wordt gedaan. Slechts 22% van hen heeft het idee dat er wel iets mee gedaan wordt. Eén van de respondenten reageert: “We zijn als organisatie gegijzeld door ICT. In 15 jaar van 8 collega’s naar 88 voor ICT-werk. Leve automatisering, er is geen cliënt beter van geworden.”

Vervolgstappen
De Haas: ‘Behalve dat er concrete oplossingen nodig zijn moet ook het hele beleid rondom administratie en verantwoording op de schop. Dat gaat alle stakeholders aan. Het zou goed zijn om hier alle partijen waaronder vakbonden, werkgevers in de zorg & welzijn, zorgaanbieders, het ministerie VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit bij te betrekken.’

Lees meer uitkomsten uit het onderzoek

Bron: FNV Zorg & Welzijn