Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten

Deelname aan het programma Zorg én Perspectief van FNO Zorg voor kansen maakt jongeren met een chronische aandoening krachtiger. Zij zien hun mogelijkheden groeien op het gebied van participatie in sport, school en werk en hebben meer vertrouwen in de zorg die ze krijgen. De kracht van het programma zit hem in het bundelen van verschillende initiatieven: het Jongerenpanel, ruim 50 projecten en een maatschappelijke en politieke lobby, zo blijkt uit het overkoepelend evaluatieonderzoek van het Nivel.

Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten. Vaak komen zij in het dagelijks leven knelpunten op school, op het werk of in de sport tegen, die ze zelf moeten oplossen.

Jongeren kansen bieden om mee te doen in de samenleving
In het FNO-programma Zorg én Perspectief wordt het zelfvertrouwen van jongeren vergroot om met de knelpunten om te gaan, bijvoorbeeld door individuele training en training in groepsverband. Zij krijgen relevante informatie en begeleiding bij het participeren in de samenleving. Hierdoor nemen hun kansen toe om hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Netwerken en lobbyen om bewustwording omgeving te vergroten
Het programma heeft naast het begeleiden van de jongeren tot doel de bewustwording van de omgeving te vergroten omtrent de knelpunten en kansen van jongeren met een chronische aandoening. Hiertoe worden professionals begeleid en ontvangen zij tools ter ondersteuning. Ook is er aandacht voor het vormen van netwerken en het ondersteunen van een politieke en maatschappelijke lobby .

Uitgaan van kracht en jongerenparticipatie
Vertrekpunt van het programma is de kracht van jongeren en hun mogelijkheden. In deze positieve filosofie vinden deelnemende jongeren, projectleiders en veldpartijen elkaar. Jongeren die hebben deelgenomen aan de projecten, voelen zichzelf krachtiger. Het Jongerenpanel, met ongeveer twintig deelnemers, verwoordt waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen als ze willen meedoen in de maatschappij en hoe zij dit zouden kunnen oplossen. Ze krijgen hierbij de onmisbare steun van FNO. Projectleiders geven jongerenparticipatie invulling door naar wegen te zoeken om jongeren deel te laten uitmaken van hun project.

Borging resultaten op alle niveaus noodzakelijk
De resultaten van het programma zouden op alle niveaus verankerd moeten worden: dat van de jongeren, dat van de projecten, dat van de netwerken en dat van het programma zelf. Voorwaarde voor succes van het programma is het creëren van een goede mix van projecten gericht op indirecte én directe verbetering van de positie van jongeren. Onderlinge samenwerking tussen de organisatoren van de verschillende projecten is daarbij essentieel. Daarnaast hebben projectteams en jongeren ondersteuning nodig bij het vinden van mogelijkheden voor jongerenparticipatie, want het gaat niet vanzelf.

Het onderzoek
In een overkoepelend evaluatieonderzoek heeft het Nivel de ervaringen en opbrengsten van het programma Zorg én Perspectief van FNO over de afgelopen vier jaar in kaart gebracht. Dit is gedaan vanuit drie invalshoeken: dat van de jongeren, van de projectteams en van het Jongerenpanel. Nivel-onderzoekers hebben vragenlijsten afgenomen en interviews en focusgroepen gehouden. Daarnaast zijn projectrapportages geanalyseerd en is er een casestudie gedaan. De resultaten worden gebruikt voor de toekomstige vormgeving van het programma. Het overkoepelend evaluatieonderzoek is uitgevoerd met subsidie van FNO Zorg voor kansen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bundelen-van-krachten-fno-programma-zorg-en-perspectief-verbetert-kansen-jongeren-met
Originele titel: Bundelen van krachten in FNO-programma Zorg én Perspectief verbetert kansen jongeren met chronische aandoening
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-04-08

Relevante artikelen ...

Ondersteuning op maat kan eigen-regievoering van longpatiënten verbeteren Mensen met een longziekte vinden het heel belangrijk om de regie over hun ziekte en welzijn in eigen hand te houden Mensen met een longziekte hebben ... Chronisch zieken Tue, 26 Apr 2022, 13:09:12
Vaker diabetes bij mensen met een migratieachtergrond Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds In Nederland hebben mensen met een Turkse, Surinaamse/Antilliaanse of Marok... Chronisch zieken Tue, 05 Apr 2022, 20:24:20
De vaccinatiestrategie roept veel vragen op bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico Minister Hugo de Jonge spreekt de verwachting uit dat alle mensen met een medische indicatie voor de zomer gevaccineerd zijn De vaccinatiestrategie r... Chronisch zieken Wed, 24 Mar 2021, 07:49:46
Voornamelijk emotionele klachten bij chronisch zieken tijdens corona-uitbraak Dit blijkt uit het jaarverslag 2020 van de Monitor Zorg en Participatie van het Nivel Voor sommige mensen met een langdurige ziekte of beperking hadd... Chronisch zieken Tue, 02 Mar 2021, 12:47:50
Informatiepunt Wajong met campagne WieWatWajong gelanceerd De Wajong is nog steeds behoorlijk ingewikkeld Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong v... Chronisch zieken Thu, 07 Jan 2021, 13:44:12
Veel mensen hebben moeite met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid Goede communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte noodzaak  Mensen met beperkte gezond... Chronisch zieken Mon, 02 Nov 2020, 13:52:51

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com