(advertentie)

Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten

Deelname aan het programma Zorg én Perspectief van FNO Zorg voor kansen maakt jongeren met een chronische aandoening krachtiger. Zij zien hun mogelijkheden groeien op het gebied van participatie in sport, school en werk en hebben meer vertrouwen in de zorg die ze krijgen. De kracht van het programma zit hem in het bundelen van verschillende initiatieven: het Jongerenpanel, ruim 50 projecten en een maatschappelijke en politieke lobby, zo blijkt uit het overkoepelend evaluatieonderzoek van het Nivel.

Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten. Vaak komen zij in het dagelijks leven knelpunten op school, op het werk of in de sport tegen, die ze zelf moeten oplossen.

Jongeren kansen bieden om mee te doen in de samenleving
In het FNO-programma Zorg én Perspectief wordt het zelfvertrouwen van jongeren vergroot om met de knelpunten om te gaan, bijvoorbeeld door individuele training en training in groepsverband. Zij krijgen relevante informatie en begeleiding bij het participeren in de samenleving. Hierdoor nemen hun kansen toe om hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Netwerken en lobbyen om bewustwording omgeving te vergroten
Het programma heeft naast het begeleiden van de jongeren tot doel de bewustwording van de omgeving te vergroten omtrent de knelpunten en kansen van jongeren met een chronische aandoening. Hiertoe worden professionals begeleid en ontvangen zij tools ter ondersteuning. Ook is er aandacht voor het vormen van netwerken en het ondersteunen van een politieke en maatschappelijke lobby .

Uitgaan van kracht en jongerenparticipatie
Vertrekpunt van het programma is de kracht van jongeren en hun mogelijkheden. In deze positieve filosofie vinden deelnemende jongeren, projectleiders en veldpartijen elkaar. Jongeren die hebben deelgenomen aan de projecten, voelen zichzelf krachtiger. Het Jongerenpanel, met ongeveer twintig deelnemers, verwoordt waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen als ze willen meedoen in de maatschappij en hoe zij dit zouden kunnen oplossen. Ze krijgen hierbij de onmisbare steun van FNO. Projectleiders geven jongerenparticipatie invulling door naar wegen te zoeken om jongeren deel te laten uitmaken van hun project.

Borging resultaten op alle niveaus noodzakelijk
De resultaten van het programma zouden op alle niveaus verankerd moeten worden: dat van de jongeren, dat van de projecten, dat van de netwerken en dat van het programma zelf. Voorwaarde voor succes van het programma is het creëren van een goede mix van projecten gericht op indirecte én directe verbetering van de positie van jongeren. Onderlinge samenwerking tussen de organisatoren van de verschillende projecten is daarbij essentieel. Daarnaast hebben projectteams en jongeren ondersteuning nodig bij het vinden van mogelijkheden voor jongerenparticipatie, want het gaat niet vanzelf.

Het onderzoek
In een overkoepelend evaluatieonderzoek heeft het Nivel de ervaringen en opbrengsten van het programma Zorg én Perspectief van FNO over de afgelopen vier jaar in kaart gebracht. Dit is gedaan vanuit drie invalshoeken: dat van de jongeren, van de projectteams en van het Jongerenpanel. Nivel-onderzoekers hebben vragenlijsten afgenomen en interviews en focusgroepen gehouden. Daarnaast zijn projectrapportages geanalyseerd en is er een casestudie gedaan. De resultaten worden gebruikt voor de toekomstige vormgeving van het programma. Het overkoepelend evaluatieonderzoek is uitgevoerd met subsidie van FNO Zorg voor kansen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bundelen-van-krachten-fno-programma-zorg-en-perspectief-verbetert-kansen-jongeren-met
Originele titel: Bundelen van krachten in FNO-programma Zorg én Perspectief verbetert kansen jongeren met chronische aandoening
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-04-08

Relevante artikelen ...

Weinig verbetering deelname in de samenleving voor mensen met een beperking Op een aantal punten is het verschil met de algemene bevolking toegenomen Mensen met een beperking doen minder naar wens en vermogen mee in de samenl... Chronisch zieken Wed, 09 Dec 2020, 11:18:52
Op gewone zorg kan zelfzorg verlichtend werken 90% van de mensen met een chronische aandoening doet aan zelfzorg Zelfzorg is populair. Dat is zorg waarbij de patiënt zelf probeert iets aan een k... Chronisch zieken Mon, 26 Oct 2020, 08:30:42
Overheid websites nog nauwelijks toegankelijk Toegankelijke informatie is een mensenrecht Burgers worden steeds vaker naar digitale loketten gestuurd om hun overheidszaken te regelen. Mensen me... Chronisch zieken Thu, 24 Sep 2020, 11:01:51
CaReQoL Astma-vragenlijst helpt patiënten en behandelaars bij samen beslissen en evalueren longrevalidatie Dit blijkt uit het onderzoek van het Nivel in opdracht van Vereniging Nederland Davos De CaReQoL Astma is een vragenlijst voor patiënten met ernstig ... Chronisch zieken Wed, 01 Jul 2020, 14:22:56
Ieder(in) vraagt om meer aandacht voor de meest kwetsbare groepen Houd bij corona-maatregelen rekening met mensen met een beperking of chronische ziekte Voor mensen met een beperking of chronische ziekte is het uite... Chronisch zieken Tue, 17 Mar 2020, 12:03:14
Weinig interesse in online zelfmanagementinterventies Online zorgplatformen blijven achter bij de verwachting Hoewel het gebruik van online zorgplatformen achterblijft bij de verwachting, kan het een eff... Chronisch zieken Mon, 09 Mar 2020, 13:46:10