(advertentie)

Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten

Deelname aan het programma Zorg én Perspectief van FNO Zorg voor kansen maakt jongeren met een chronische aandoening krachtiger. Zij zien hun mogelijkheden groeien op het gebied van participatie in sport, school en werk en hebben meer vertrouwen in de zorg die ze krijgen. De kracht van het programma zit hem in het bundelen van verschillende initiatieven: het Jongerenpanel, ruim 50 projecten en een maatschappelijke en politieke lobby, zo blijkt uit het overkoepelend evaluatieonderzoek van het Nivel.

Met jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening gaat het maatschappelijk gezien minder goed dan met hun gezonde leeftijdsgenoten. Vaak komen zij in het dagelijks leven knelpunten op school, op het werk of in de sport tegen, die ze zelf moeten oplossen.

Jongeren kansen bieden om mee te doen in de samenleving
In het FNO-programma Zorg én Perspectief wordt het zelfvertrouwen van jongeren vergroot om met de knelpunten om te gaan, bijvoorbeeld door individuele training en training in groepsverband. Zij krijgen relevante informatie en begeleiding bij het participeren in de samenleving. Hierdoor nemen hun kansen toe om hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Netwerken en lobbyen om bewustwording omgeving te vergroten
Het programma heeft naast het begeleiden van de jongeren tot doel de bewustwording van de omgeving te vergroten omtrent de knelpunten en kansen van jongeren met een chronische aandoening. Hiertoe worden professionals begeleid en ontvangen zij tools ter ondersteuning. Ook is er aandacht voor het vormen van netwerken en het ondersteunen van een politieke en maatschappelijke lobby .

Uitgaan van kracht en jongerenparticipatie
Vertrekpunt van het programma is de kracht van jongeren en hun mogelijkheden. In deze positieve filosofie vinden deelnemende jongeren, projectleiders en veldpartijen elkaar. Jongeren die hebben deelgenomen aan de projecten, voelen zichzelf krachtiger. Het Jongerenpanel, met ongeveer twintig deelnemers, verwoordt waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen als ze willen meedoen in de maatschappij en hoe zij dit zouden kunnen oplossen. Ze krijgen hierbij de onmisbare steun van FNO. Projectleiders geven jongerenparticipatie invulling door naar wegen te zoeken om jongeren deel te laten uitmaken van hun project.

Borging resultaten op alle niveaus noodzakelijk
De resultaten van het programma zouden op alle niveaus verankerd moeten worden: dat van de jongeren, dat van de projecten, dat van de netwerken en dat van het programma zelf. Voorwaarde voor succes van het programma is het creëren van een goede mix van projecten gericht op indirecte én directe verbetering van de positie van jongeren. Onderlinge samenwerking tussen de organisatoren van de verschillende projecten is daarbij essentieel. Daarnaast hebben projectteams en jongeren ondersteuning nodig bij het vinden van mogelijkheden voor jongerenparticipatie, want het gaat niet vanzelf.

Het onderzoek
In een overkoepelend evaluatieonderzoek heeft het Nivel de ervaringen en opbrengsten van het programma Zorg én Perspectief van FNO over de afgelopen vier jaar in kaart gebracht. Dit is gedaan vanuit drie invalshoeken: dat van de jongeren, van de projectteams en van het Jongerenpanel. Nivel-onderzoekers hebben vragenlijsten afgenomen en interviews en focusgroepen gehouden. Daarnaast zijn projectrapportages geanalyseerd en is er een casestudie gedaan. De resultaten worden gebruikt voor de toekomstige vormgeving van het programma. Het overkoepelend evaluatieonderzoek is uitgevoerd met subsidie van FNO Zorg voor kansen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/bundelen-van-krachten-fno-programma-zorg-en-perspectief-verbetert-kansen-jongeren-met
Originele titel: Bundelen van krachten in FNO-programma Zorg én Perspectief verbetert kansen jongeren met chronische aandoening
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2019-04-08

Relevante artikelen ...

Reuma wordt door mannen en vrouwen verschillend ervaren De Aandachtswijzer Reumazorg en Gender helpt bewustzijn over man-vrouwverschillen bij reuma te vergroten Mannen en vrouwen met reuma ervaren hun ziek... Chronisch zieken Thu, 06 May 2021, 12:06:18
De vaccinatiestrategie roept veel vragen op bij mensen met een verhoogd gezondheidsrisico Minister Hugo de Jonge spreekt de verwachting uit dat alle mensen met een medische indicatie voor de zomer gevaccineerd zijn De vaccinatiestrategie r... Chronisch zieken Wed, 24 Mar 2021, 07:49:46
Medicijntrouw door E-health E-health is zorg op afstand met behulp van technologie De aandacht voor medicatietherapietrouw staat onder druk door de toenemende zorgvraag. Therapi... Chronisch zieken Mon, 18 Jan 2021, 15:35:11
Naasten positief over kwaliteit van leven, maar een deel heeft het zwaar Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek onder 266 naasten dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde De ervaren kwaliteit van leven van naasten van mense... Chronisch zieken Thu, 27 Aug 2020, 15:30:29
Nierteam komt aan huis Het ‘Nierteam aan Huis’ is een initiatief van het Erasmus MC, onder leiding van prof. dr. Willem Weimar 'Nierteam aan Huis’ is vanaf 1 januari 2021 v... Chronisch zieken Wed, 06 May 2020, 09:54:55
Crisisplan voor gehandicapten en mensen met chronische aandoeningen gevraagd De crisismaatregelen tegen corona gaan langer duren De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalb... Chronisch zieken Wed, 22 Apr 2020, 13:40:57