MDL-artsen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van overmatig of problematisch alcoholgebruik

85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten. Een op de drie MDL-artsen ziet dagelijks patiënten waarbij alcoholgebruik heeft bijgedragen aan de ziekte of aandoening, zo blijkt uit een peiling waar 71 MDL-artsen in het hele land aan meededen. Samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) pleiten de artsen voor meer en betere opvang- en hulpprogramma’s voor mensen die willen minderen of stoppen met drinken.

MDL-artsen zien voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd om meer te doen aan preventie van alcoholgebruik bij hun patiënten. 45% van de artsen doet al iets aan preventie, maar wil meer doen; nog eens 15% doet nu nog niets aan preventie, maar wil dit wel gaan doen. Bestaande interventies op het terrein van alcoholpreventie, zoals de Handreiking Vroegsignalering Alcoholproblematiek, zijn nog weinig bekend, zo bleek tijdens de sessie ‘Alcoholpreventie’ voor MDL-artsen tijdens de Digestive Disease Days Online op 8 september.

MDL-artsen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van overmatig of problematisch alcoholgebruik, vertelt Bart Takkenberg, MDL-arts in het Amsterdam UMC. “Een groot deel van de MDL-aandoeningen is niet alcoholgerelateerd. Echter: een derde van het aantal gevallen van leverkanker is het gevolg van alcoholgebruik. Hetzelfde geldt voor het aantal gevallen van alvleesklierontstekingen. Ook is er een duidelijk verband tussen het gebruik van alcohol en dikke darmkanker.”

De beroepsverenigingen van MDL-artsen en de MLDS willen dat er meer hulp komt voor mensen die willen minderen of stoppen met drinken en verwijzen naar de succesvolle programma’s die al bestaan voor stoppen met roken. Deze hulp moet niet alleen door huisartsen, maar ook door specialisten worden aangeboden aan patiënten bij wie alcohol mogelijk een rol heeft gespeeld in het ontstaan van hun ziekte.

Een voorloper op het gebied van alcoholpreventie in de tweedelijnszorg is de MDL-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Met patiënten wordt conform de Handreiking Vroegsignalering Alcoholproblematiek standaard een vraaggesprek over alcoholgebruik gevoerd. Is er sprake van een alcoholprobleem, dan krijgt de patiënt al tijdens de opname adviezen om het alcoholgebruik te beperken. Multidisciplinaire begeleiding met onder meer maatschappelijk werk kan de patiënt ook na het ontslag uit het ziekenhuis volgen en ondersteunen.

Normverandering
In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol en zijn veel mensen zich niet bewust van de effecten van alcohol op de gezondheid. De sociale norm rond alcoholgebruik staat veel te ver af van het advies van de Gezondheidsraad, zo vinden de beroepsverenigingen van MDL-artsen en de MLDS. De Gezondheidsraad adviseert geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Bernique Tool, directeur van de MLDS, benadrukt dat normverandering en vermindering van overmatig alcoholgebruik begint bij het inperken van alcoholinname bij jongeren. “Dit voorkomt gewoontevorming en alcoholgerelateerde schade op latere leeftijd. Als onderdeel van het brede programma Gezonde Generatie wil de Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie, waar de MLDS deel van uitmaakt, bijdragen aan het gezonder maken van de omgeving van jongeren. Zo wordt het voor hen makkelijk en normaal om geen alcohol te drinken in een omgeving die hen daarbij ondersteunt.”

Ook de MDL-artsen pleiten daarom voor maatregelen, zoals het duurder maken van alcoholhoudende dranken en een verbod op publieke reclame. Dit heeft in andere Europese landen geleid tot een afname van het alcoholgebruik onder jongeren en een afname van aan de lever gerelateerde sterfte.  

Digestive Disease Days Online
In het kader van de Digestive Disease Days Online die op 8 september plaatsvond, vulden 71 MDL-artsen een vragenlijst over alcoholsignalering en – preventie in. De sessie werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH), de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie.

Meer informatie over alcoholpreventie voor MDL-artsen staat op www.mdl.nl/alcoholpreventie. Hier zijn algemene handreikingen te vinden voor zorgprofessionals in ziekenhuizen in Nederland.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Maag Lever Darm Stichting
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Maag Lever Darm Stichting
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: MDL-artsen overtuigd van noodzaak alcoholpreventie bij patiënten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 09 sep 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!