Door deze gezondheidsklachten heeft Long COVID grote en langdurige impact op dagelijks leven

Eerste resultaten onderzoek C-support en het Erasmus MC bekend
Patiënten die bij C-support zijn aangemeld voor ondersteuning bij langdurige klachten na een coronabesmetting (Long COVID of Post COVID genoemd), hebben in de periode van februari tot mei 2022 kunnen deelnemen aan een onderzoek uitgevoerd door het Erasmus MC. Van de 11.548 uitgenodigde patiënten hebben 6.764 de uitgebreide vragenlijst ingevuld over de thema’s: gezondheid (klachten), zorg (gebruik en waardering), sociale rollen en werk. Gemiddeld hebben patiënten 18 klachten en raadplegen zij 7 zorgverleners, die de behandelingen onvoldoende op elkaar afstemmen. De impact van Long COVID op hun leven is enorm: 3 op de 4 patiënten werkt niet of minder.

Gezondheid: klachten en kwaliteit van leven
Long COVID patiënten hebben veel verschillende gezondheidsklachten. Vermoeidheid, conditieverlies, concentratieproblemen, moeite met prikkels en geheugenproblemen voeren de boventoon. Bijna alle patiënten zijn ernstig vermoeid en hebben klachten na inspanning. Verder zien wij een grote diversiteit en ernst van klachten waardoor je niet kunt spreken van één uniform ziektebeeld; geen enkele patiënt is hetzelfde. Slechts 19% van de mensen die minimaal een jaar geleden besmet zijn geraakt, geeft aan grotendeels of geheel hersteld te zijn. De ernst van de klachten neemt over de tijd maar licht af en de klachten hebben veel impact op de kwaliteit van leven. Patiënten beoordelen deze met een 5,7 terwijl de Nederlandse bevolking gemiddeld een 8,9 geeft.

Veel zorgverleners maar weinig afstemming
Patiënten bezoeken gemiddeld 7 zorgverleners. De huisarts, fysiotherapeut, bedrijfsarts en ergotherapeut zijn het vaakst bezocht. De herstelzorgregeling heeft bijgedragen aan het hoge aantal bezoeken aan paramedici, waarbij de fysiotherapeut en ergotherapeut met kop en schouders boven de andere zorgverleners uitsteken, zowel wat betreft het aantal bezoeken als de tevredenheid. Slechts 25% van de patiënten zegt de eerste maand zorg te hebben ontvangen, na 7 maanden geldt dit voor de helft van de patiënten. Drie op de vier patiënten geeft aan dat zorgverleners de behandeling niet met elkaar afstemmen. 91% regelt zelf de benodigde zorg, terwijl het merendeel aangeeft hier naast de hulp van C-support ook graag ondersteuning te willen van met name de huisarts.

Sociale rollen
Dat het leven van patiënten volledig op de kop staat, blijkt uit de mate waarin zij in staat zijn hun dagelijkse leven voort te zetten. Patiënten geven aan dat zij een energieniveau hebben van 48%. Hierdoor kunnen mensen de rollen in het dagelijks leven, zoals sociale contacten, hobby’s huishouden en sport, veel minder goed vervullen. Van de mensen die werkten, kan 31% niet meer werken en is 46% minder gaan werken, waarbij ze gemiddeld bovendien 50% minder zijn gaan werken.

“Het onderzoek geeft veel stof tot nadenken. We zullen met alle partijen in het veld de schouders eronder moeten zetten hoe we de zorg voor patiënten kunnen verbeteren. Multidisciplinaire samenwerking moet het credo worden, waarbij artsen en zorgverleners verder kijken dan de grens van hun eigen vakgebied. Scholing van zorgverleners is ontzettend belangrijk. C-support is hier al volop mee bezig. Afgelopen jaar hebben we 35.000 zorgverleners bijgeschoold. Meer kennis over de omvang maar met name de aard van de ziekte is enorm belangrijk. We pleiten indringend voor meer onderzoek naar de oorzaken en behandeling”, aldus Annemieke de Groot, bestuurder van C-support.

Vervolg
In de komende maanden gaan het Erasmus MC en C-support met patiënten, zorgverleners en andere deskundigen het gesprek aan over de resultaten. In oktober wordt het onderzoeksrapport opgeleverd en in februari 2023 gaat vervolgens de tweede ronde van het onderzoek van start.

Webinar 30 juni
De resultaten zijn op 30 juni tijdens een webinar voor patiënten en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Aan tafel gingen onderzoeksleider Suzanne Polinder van het Erasmus MC, Bianca den Toom Long COVID patiënt en deskundigen van C-support met elkaar in gesprek over de resultaten. Middels videobijdragen zagen we korte reacties op de resultaten van patiëntenorganisatie PostCovid NL, de patiëntengroep Long COVID Nederland en het Centrum Werk Gezondheid. Dit webinar, de presentatie, publiekssamenvatting en video’s over zit onderzoek zijn via onderstaande roze button te vinden op een speciale pagina over dit onderzoek.

Meer informatie over dit onderzoek

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: C-support
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : C-support
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.c-support.nu/long-covid-heeft-grote-en-langdurige-impact-op-dagelijks-leven/
Originele titel: Long COVID heeft grote en langdurige impact op dagelijks leven
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-07-01

Relevante artikelen ...

Volwassenen met aangeboren longziekte blijven volgen Sinds het gebruik van hartlongmachines (zogeheten ECMO) in de jaren ‘90 is de sterfte bij kinderen met aangeboren longziekten verminderd Kinderen m... Chronisch zieken Wed, 16 Nov 2022, 10:43:53
Mensen met medisch risico tussen 18-60 jaar vanaf begin mei uitgenodigd Mensen uit deze groep worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna Vanaf de eerste week van mei worden mensen met een medisch ri... Chronisch zieken Wed, 21 Apr 2021, 06:52:12
Website Artrose Gezond is online Artrose Gezond, een initiatief van het Erasmus MC, is een onderzoeksplatform waar mensen met artrose centraal staan De website van Artrose Gezond is ... Chronisch zieken Tue, 02 Jun 2020, 12:20:45
Weinig interesse in online zelfmanagementinterventies Online zorgplatformen blijven achter bij de verwachting Hoewel het gebruik van online zorgplatformen achterblijft bij de verwachting, kan het een eff... Chronisch zieken Mon, 09 Mar 2020, 13:46:10
Verdubbeling geneesmiddelentekorten in 2019 Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagen... Chronisch zieken Mon, 20 Jan 2020, 20:30:52
Zorg gaat ook om kwaliteit van leven Het kabinet werkt op dit moment aan een contourennota over de zorg De zorg van de toekomst moet anders zijn geregeld dan nu. De focus moet verlegd wo... Chronisch zieken Tue, 19 Nov 2019, 13:59:13

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com