De druk om te mantelzorgen neemt toe nu mantelzorgers steeds vaker worden aangewezen als dé oplossing voor de vele problemen in de zorg in Nederland

Mantelzorgers krijgen géén gelijk loon voor gelijke arbeid, hebben géén recht op voorzieningen in geval van werkloosheid en jonge mantelzorgers die onderwijs volgen lopen een achterstand op ten opzichte van leeftijdsgenoten. Daarmee is mantelzorg in strijd met de Rechten van de Mens. Door vergrijzing, bezuinigingen, tekort aan zorgmedewerkers en een tekort aan instellingsplekken, wordt er een enorme druk op de mantelzorger gelegd. Aangezien ruim 5 miljoen mensen in Nederland mantelzorger is, roept Mantelzorgelijk op tot actie.

De druk om te mantelzorgen neemt toe nu mantelzorgers steeds vaker worden aangewezen als dé oplossing voor de vele problemen in de zorg in Nederland. Naar schatting is 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger (5,5 miljoen mensen) en 10% daarvan is zwaar overbelast. Een kwart (25%) van de mantelzorgers lukt het om betaald werk met onbetaalde en vaak intensieve mantelzorg te combineren. Menig mantelzorger is inmiddels een schaduwpatiënt achter de zorgvrager geworden. Grote reden tot zorg. Je kunt geen zorgsysteem bouwen op liefdevolle onbetaalde inzet van naasten.

Huidige beroep op mantelzorg in strijd met Rechten van de Mens
Gelijkwaardigheid, gelijkheid en bestaanszekerheid zijn de basis van onze beschaving. In 1946 is de Verenigde Naties een Commissie voor de Rechten van de Mens gestart om die rechten te beschrijven en te beschermen. Naast het recht op informatie heeft een mantelzorger ook recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat mantelzorgondersteuning geen gunst is, maar een basis heeft in de rechten van de mens. Als de zorg zo veel vraagt dat iemand minder uren moet gaan werken, komt het recht op arbeid in het geding. Als iemand uitgeput raakt door langdurige belasting, kan dat het recht op gezondheid raken. En als iemand minder tijd heeft voor een sociaal- en gezinsleven, kan het recht op respect voor het privéleven in het gedrang komen.

Vergrijzing en overheidsbeleid belangrijkste oorzaak van overbelasting
Vergrijzing is een belangrijke oorzaak van druk op mantelzorgers. En de komende tijd zal er alleen maar meer gevraagd worden van het sociale netwerk. Maar een groot deel van de huidige problemen in de zorg is ook veroorzaakt door overheidsbeleid. Zo is het personeelstekort in de zorg vooral te wijten aan slechte arbeidsvoorwaarden voor de zorgmedewerkers, de doorgeslagen registratiedrift (30% van de zorgtijd) en het niet meer mogen inzetten van niveau-2 medewerkers. 

Overheidsplannen zorgden voor de sluiting van verzorgingshuizen en een beperking van instellingsplaatsen, wat in veel gevallen de thuissituatie van zorgvragers onhoudbaar maakt. Daarnaast zien we dat er meer geld wordt uitgegeven AAN de zorg (besturen en adviseren) dan IN de zorg (handen aan het bed).

Tijd voor actie! Overheidsbeleid vormt ook de sleutel tot een oplossing

Het goede nieuws: nieuw overheidsbeleid kan ook de sleutel tot verbetering zijn. Nu de komende tijd de strijd om de gunst van de kiezer losbarst en partijen hun verkiezingsprogramma opmaken, wil overkoepelende mantelzorgorganisatie Mantelzorgelijk duidelijk maken dat een grotere inzet van mantelzorgers niet dé oplossing is. Er wordt veel over mantelzorgers gepraat, maar veel te weinig met mantelzorgers. De belangen van mantelzorgers worden onvoldoende vertegenwoordigd en hun stem wordt niet gehoord. Daar brengt Mantelzorgelijk verandering in door hun ervaring in te zetten en een manifest op te stellen met aanbevelingen en oplossingen.

Mantelzorgelijk Manifest: Faciliteren, Positioneren en Partnerschap
Mantelzorgelijk heeft in haar manifest richtingen en randvoorwaarden geschetst op het gebied van Faciliteren, Positioneren en Partnerschap van mantelzorgers. Om mantelzorgers beter te ondersteunen en faciliteren, hun juridische, economische en maatschappelijke positie vast te leggen en te versterken en gelijkwaardig partnerschap tussen zorgaanbieder en mantelzorger te realiseren. Oproep aan de politiek is om dit manifest ter harte te nemen en mantelzorgers met politiek beleid een gelijkwaardige rol en positie te verschaffen. Zodat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Alleen dan kunnen we de druk op mantelzorgers verlagen en samen een goed fundament vormen en een oplossing zijn voor de grote uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat.

Over Mantelzorgelijk.nl
Mantelzorgelijk is een onafhankelijke stichting – zonder winstoogmerk – voor en door mantelzorgers. Wij zijn zelf de doelgroep en leggen vanuit onze ervaringen de ongewenste effecten van mantelzorg bloot. Wij komen op voor de belangen van mantelzorgers bij beleidsvorming en beleidsveranderingen rond mantelzorg. We geven mantelzorgers in Nederland een stem in het vormgeven van een gelijkwaardige rol, een gedegen positie en een evenwichtige toekomst. We zijn lotgenoten, deelgenoten en bondgenoten en bieden onze grote achterban een online platform met informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Tegelijkertijd ondersteunen wij overheid, gemeenten, instanties, werkgevers en zorgorganisaties bij het vormgeven van (mantelzorg)beleid en het inzetten van de juiste mantelzorgondersteuning.

Bron: Mantelzorgelijk


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Mantelzorgelijk
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Mantelzorgelijk
  • Datum: 11 sep 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!