Met trainingen en online worden zo veel mogelijk Nederlanders geleerd goed om te gaan met mensen met dementie in het dagelijkse leven

Onderzoeksinstituut Nivel en Alzheimer Nederland onderzoeken iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Het perspectief van mensen met dementie zelf bleef tot nu toe vaak onderbelicht in onderzoek. Dit jaar hebben voor het eerst ook mensen met dementie meegedaan aan de Dementiemonitor. We geven inzicht in hun zorgervaringen en in hoe zij hun sociale leven ervaren.  

De Dementiemonitor is online ingevuld door 455 mensen met dementie. De vijf belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:   

  1. Mensen met dementie noemen meer begrip en respect uit de omgeving, passende activiteiten en sociale contacten als belangrijke randvoorwaarden om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. 
  2. Slechts een kwart van de mensen met dementie ervaart voldoende begrip en geduld van medewerkers in de buurtwinkel of supermarkt.
  3. Ruim een kwart van de mensen met dementie voelt zich vaak eenzaam.
  4. Driekwart van de mensen met dementie gaat niet naar de dagopvang of dagbesteding.
  5. Slechts een kwart van de mensen met dementie voelt zich voorbereid op waar hij of zij wil wonen als het thuis niet meer gaat. 

Zet in op een dementievriendelijke samenleving. Volgens Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland, zijn de uitkomsten van groot belang. “Het is voor het eerst dat we mensen met dementie op zo’n grote schaal zélf aan het woord laten en dat we van henzelf horen wat ze nodig hebben. Ze geven aan dat ze met meer respect, begrip en hulp beter mee kunnen blijven doen in de samenleving. Met trainingen op locatie en online proberen we zo veel mogelijk Nederlanders te leren goed om te gaan met mensen met dementie in het dagelijkse leven.”  

Voldoende dagactiviteiten   
Ook moeten er moeten meer activiteiten komen voor mensen met dementie. “In het onderzoek geeft driekwart van de mensen met dementie aan dat ze niet naar dagactiviteiten gaan of er niet bekend mee zijn. Een belangrijke doelstelling van de Nationale Dementiestrategie is de aanwezigheid van ontmoetingsplekken. Dit moet hoog op de agenda komen te staan! Daarnaast moeten gemeenten in hun bouwplannen zich voorbereiden op de grote toename van het aantal mensen met dementie.” 

Dementiemonitor 2022 
Samen met het Nivel onderzoekt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor Mantelzorg. Dit rapport verschijnt 10 november voor de 8e keer. Dit jaar is er voor het eerst óók een vragenlijst ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie. Hoe gaat het met hen? Waar lopen zij tegenaan? En waar gaat het goed? De resultaten van de Dementiemonitor voor mensen met dementie geven ons een nóg completer beeld van de knelpunten én kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie beter te maken. We gebruiken deze uitkomsten in de gesprekken met politici, zorgprofessionals en gemeenten om tot gerichte oplossingen te komen.   

Bekijk de factsheet
Bekijk de infographic
Bekijk meer informatie over de dementiemonitor
Bekijk hier hoe je GOED omgaat met dementie