Ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers

Veel mensen die mantelzorgen voor een naaste met een levenslange en levensbrede beperking ervaren dit als zwaar en raken snel overbelast. De ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen, kan veel beter. Maar ook werkgevers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van deze groep mantelzorgers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door Ecorys in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). MantelzorgNL, KansPlus en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek.

Dit onderzoek vloeit voort uit zowel de Toekomstagenda ‘Zorg en Ondersteuning voor mensen met een beperking’ als de Mantelzorgagenda 2023-2026.

Aanbevelingen
De onderzoekers adviseren onder andere het volgende:
 • Verbeter de financiële positie van mantelzorgers.
 • Maak het aanbod van hulp voor mantelzorgers in alle gemeenten hetzelfde.
 • Richt in elke gemeente één plek in waar mensen terecht kunnen voor hulp bij de zorg voor iemand met een levenslange en levensbrede beperking.
 • Zorg dat respijtzorg (logeeropvang) beter toegankelijk is.
 • Maak mentale ondersteuning van mantelzorgers makkelijker te vinden.
 • Werkgevers moeten meer mogelijkheden bieden voor verlof aan werknemers die mantelzorgtaken hebben.

Mantelzorger van naaste met beperking steeds zwaarder belast
Het rapport sluit aan op eerder onderzoek van Ieder(in) waaruit al bleek dat mantelzorgers langzamerhand onmisbaar worden in de gehandicaptenzorg en dat zij steeds meer belast worden. Vanwege stijgende zorgkosten, personeelsgebrek en een tekort aan passend aanbod voor complexe zorg- en ondersteuningsvragen wordt er een steeds groter beroep gedaan op ouders, familie, en andere naasten. Zij zijn onmisbare schakels in het zorgsysteem en staan onder steeds grotere druk.

Pleidooi voor betere ondersteuning intensieve mantelzorger
Ieder(in) pleit voor betere ondersteuning van mensen die intensief (mantel)zorgen voor iemand met een levenslange, levensbrede beperking. Zodat de draagkracht en draaglast van mensen weer in balans komen.

 • Geef mantelzorgers geld en rechten op een uitkering als ze in de problemen komen door hun zorgtaken.
 • Zorg ervoor dat er in alle arbeidscontracten ruimte is voor mantelzorg.
 • Zorgverleners moeten beter samenwerken met de persoon met de beperking en de mantelzorger.
 • Er moet geïnvesteerd worden in meer logeeropvang en respijtzorg.

Het belangrijkste is dat mantelzorgers onmisbaar zijn. En geholpen worden om hun belangrijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk vol te houden.

Kijk hier voor het onderzoeksrapport.

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
 • Datum: 24 mrt 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!