(advertentie)

Te veel onnodige amputaties bij diabetes patiënten. Voetzorg moet beter!

Bij mensen met diabetes die last hebben van perifeer vaatlijden (verminderde doorbloeding in de ledematen) worden onnodig vaak amputaties van voeten, tenen en onderbenen verricht. Deze amputaties zouden bij een groot deel van de patiënten voorkomen kunnen worden door betere organisatie van de voetzorg.

Behandeling door een multidisciplinair voetenteam, in een ziekenhuis dat over alle noodzakelijke faciliteiten, specialismen en expertise beschikt, kan amputaties voorkomen.

Dat stellen prof. dr. J. Reekers (AMC), dr. H. van Overhagen (HagaZiekenhuis) en prof. dr. N. Schaper (MUMC). Naar schatting krijgen ieder jaar circa 2.500 mensen met diabetes een amputatie. Dat zijn minimaal 25.000 amputaties in de komende 10 jaar.

Dramatisch
“Het duurt helaas voor veel van deze patiënten te lang voordat zij bij een gespecialiseerd voetenteam terecht komen”, aldus prof. dr. Reekers. “Zo’n team kan de ernst van de voetwond, in combinatie met de vaatproblemen, op waarde schatten. Bij iedere diabetespatiënt met een voetwond moet altijd eenmaal worden uitgesloten dat er geen onderliggende vaatproblemen aanwezig zijn. Een simpel vaatonderzoek is hiervoor voldoende. Als patiënten te lang moeten wachten, heeft dat ernstige gevolgen. Ik ben ervan overtuigd dat er honderden amputaties voorkomen kunnen worden. En een amputatie is dramatisch voor je kwaliteit van leven.”

Te lang wachten
Diabetesvereniging Nederland is geschrokken van deze aantallen. “Wij zien twee oorzaken: ten eerste verwijzen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten niet of te laat door. Ten tweede moeten mensen met een doorverwijzing te lang wachten tot ze bij het ziekenhuis terecht kunnen”, aldus Olof King, directeur van de Diabetesvereniging. “Een klein wondje kan snel uitgroeien tot een onoplosbaar probleem.”

Wat moet beter
Diabetesvereniging Nederland verwacht een heldere analyse van het probleem en wil op basis daarvan met betrokken beroepsgroepen bespreken wat er beter moet. “Wij hebben daar zeker ideeën over”, zegt directeur King. “Zoals meer in diabetes gespecialiseerde huisartsen en snellere behandeling van mensen die worden doorverwezen naar het ziekenhuis.” Ook centralisatie van de specialistische zorg voor mensen met diabetes en vaatproblemen kan amputaties voorkomen. In veel Europese landen is dat al zo georganiseerd.

Regionale verschillen
Preventie van voetproblemen krijgt niet altijd voldoende aandacht: er zijn grote regionale verschillen. Als de podotherapeut deel uitmaakt van de regionale zorg lijkt de voetzorg beter op orde, maar dat is niet overal geregeld. Dihag, de expertgroep van diabeteshuisartsen, stelt dat er verbetering gaande is door de inzet van kaderhuisartsen, maar erkent dat het op veel plaatsen veel beter kan. Diabetesvereniging Nederland wijst erop dat mensen met diabetes in de eerste lijn voornamelijk de praktijkondersteuner (poh) zien. Scholing van de poh vindt zij dus minstens zo belangrijk.

Zelf opletten
Mensen met diabetes moeten zelf ook sneller in actie komen. En zich door hun zorgverlener beter laten voorlichten over de conditie van hun voeten. King: “Als je diabetes hebt, wees dan alert op wondjes en zweren aan je voeten. Goed opletten en op tijd behandelen kan gelukkig veel problemen voorkomen. Wij hebben daarover veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld op onze website, en daar gaan we mensen extra op wijzen.”

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Diabetesvereniging Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.dvn.nl/nieuws/nieuwsbericht/onnodig-veel-amputaties-bij-mensen-met-diabetes?ArtMID=480&ArticleID=631&tabid=130
Originele titel: Onnodig veel amputaties bij mensen met diabetes
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-01-26

Relevante artikelen ...

Te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken Verankering in zorgverzekering essentieel In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internat... Chronisch zieken Thu, 16 Jul 2020, 09:38:31
Diabetesrisico bij lager opgeleiden hoger De onderzoekers concludeerden dat diabetes bij lager opgeleiden vaker door een combinatie van oorzaken wordt veroorzaakt Lager opgeleiden die een gez... Chronisch zieken Fri, 17 Jan 2020, 15:00:20
Intensieve insulinebehandeling FGM in basispakket Diabetes is een vervelende ziekte en heeft veel impact op het leven van patiënten De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het bas... Chronisch zieken Thu, 12 Dec 2019, 19:56:22
Continu meten glucose kan levenskwaliteit diabetespatiënt verbeteren Met name op mentaal gebied rapporteerden de patiënten een verbetering van de kwaliteit van leven Soms wel tien tot zestien keer per dag meten mensen ... Chronisch zieken Tue, 10 Dec 2019, 12:29:41
Petitie FGM (Flash Glucose Monitoring) aangeboden De petitie benadrukt (wederom) het belang van de glucosesensor als hulpmiddel voor mensen met diabetes type 1 Dinsdag 4 juni zijn de resultaten van d... Chronisch zieken Tue, 04 Jun 2019, 14:07:03
Lichaamsbeweging moet voorgeschreven worden als behandeling Alleen het adviseren van patiënten om te oefenen, wat artsen doorgaans doen, is niet genoeg Artsen moeten aan patiënten met type 2 diabetes en hart- ... Chronisch zieken Thu, 17 Jan 2019, 13:29:06