In het kader van gelijke rechten valt niet uit te leggen, dat mensen met een zorgvraag geen recht zouden hebben op een buitenruimte bij hun woning

Goed nieuws over het Bouwbesluit: minister Ollogren (Buitenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het realiseren van een buitenruimte ook weer verplicht wordt voor woningen met een zorgfunctie. De uitzonderingsbepaling in het bouwbesluit, waarin stond dat de verplichting van een buitenruimte niet gold voor woningen met een zorgfunctie, komt te vervallen.

De verplichte buitenruimte voor de functie ‘wonen met zorg’, is in 2015 om onduidelijke redenen uit het Bouwbesluit geschrapt. In de toelichting stond dat de bewoners van een woonfunctie voor zorg niet altijd behoefte zouden hebben aan een buitenruimte.

Gelijke rechten
In het kader van gelijke rechten valt niet uit te leggen, dat mensen met een zorgvraag geen recht zouden hebben op een buitenruimte bij hun woning, terwijl mensen zonder zorgvraag dat wel hebben. Sterker nog: mensen met bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking of beperkte energie hebben juist extra behoefte aan een goed bereikbare tuin of balkon. Het ongelijk behandelen van mensen met een zorgvraag is strijdig met het VN verdrag voor mensen met een beperking.

Ieder(in) heeft daarom samen met Per Saldo, WijstaanOp, KBO-PCOB en de Oogvereniging gevraagd om deze uitzonderingsbepaling te schrappen en is blij dat er naar dit verzoek wordt geluisterd.

Lees meer

Lees de brief van minister Ollogren
Lees hier het NOS-bericht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/nieuws/18299/verplichte-buitenruimte-voor-wonen-met-zorg-hersteld/
Originele titel: Verplichte buitenruimte voor wonen met zorg hersteld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-07-04

Relevante artikelen ...

Brochure ontwikkeld met informatie over complexe hulpmiddelen Het toewijzen van een hulpmiddel of woningaanpassing is maatwerk Hulpmiddelen of woningaanpassingen zijn voor mensen met een complexe hulpvraag essen... Chronisch zieken Tue, 28 Aug 2018, 20:05:58
Loondispensatie plan botst met mensenrechten Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen Het College voor de R... Chronisch zieken Mon, 16 Apr 2018, 15:41:16
Cliëntondersteuners kunnen vaak niet meer autonoom werken Belangen van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders krijgen vaak voorrang en beperken hun onafhankelijke positie De wettelijk geregelde ona... Chronisch zieken Thu, 22 Nov 2018, 12:04:57
Kabinet dupeert mensen met een handicap De voorgenomen kabinetsplannen duperen werknemers met een arbeidsbeperking. Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel... Chronisch zieken Sat, 31 Mar 2018, 12:59:47
Zieken en kwetsbare mensen niet extra laten betalen voor medicijnen en hulpmiddelen Het kabinet wil de btw op medicijnen en hulpmiddelen en op gezonde voedingsmiddelen met de helft verhogen en van zes naar negen procent brengen Laa... Chronisch zieken Thu, 30 Aug 2018, 11:55:43
Blijvende zorgen over toegankelijkheid in vervoer In een aantal gemeenten wordt gekozen voor het op reguliere lijnen inzetten van kleiner materieel, dat wordt bestuurd door vrijwillige chauffeursEen a... Chronisch zieken Thu, 20 Sep 2018, 13:03:15

(advertentie)