(advertentie)

In het kader van gelijke rechten valt niet uit te leggen, dat mensen met een zorgvraag geen recht zouden hebben op een buitenruimte bij hun woning

Goed nieuws over het Bouwbesluit: minister Ollogren (Buitenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het realiseren van een buitenruimte ook weer verplicht wordt voor woningen met een zorgfunctie. De uitzonderingsbepaling in het bouwbesluit, waarin stond dat de verplichting van een buitenruimte niet gold voor woningen met een zorgfunctie, komt te vervallen.

De verplichte buitenruimte voor de functie ‘wonen met zorg’, is in 2015 om onduidelijke redenen uit het Bouwbesluit geschrapt. In de toelichting stond dat de bewoners van een woonfunctie voor zorg niet altijd behoefte zouden hebben aan een buitenruimte.

Gelijke rechten
In het kader van gelijke rechten valt niet uit te leggen, dat mensen met een zorgvraag geen recht zouden hebben op een buitenruimte bij hun woning, terwijl mensen zonder zorgvraag dat wel hebben. Sterker nog: mensen met bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking of beperkte energie hebben juist extra behoefte aan een goed bereikbare tuin of balkon. Het ongelijk behandelen van mensen met een zorgvraag is strijdig met het VN verdrag voor mensen met een beperking.

Ieder(in) heeft daarom samen met Per Saldo, WijstaanOp, KBO-PCOB en de Oogvereniging gevraagd om deze uitzonderingsbepaling te schrappen en is blij dat er naar dit verzoek wordt geluisterd.

Lees meer

Lees de brief van minister Ollogren
Lees hier het NOS-bericht

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/nieuws/18299/verplichte-buitenruimte-voor-wonen-met-zorg-hersteld/
Originele titel: Verplichte buitenruimte voor wonen met zorg hersteld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-07-04

Relevante artikelen ...

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gewild object De gehandicaptenparkeerkaart is één van die hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen Een gehandicapten... Chronisch zieken Fri, 10 May 2019, 13:35:37
Geef het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving vorm Het VN-verdrag Handicap en de inclusieve samenleving moet  bij de komende formatie van de colleges echt vorm gaan krijgen Bij de komende formati... Chronisch zieken Wed, 21 Mar 2018, 15:49:51
Verzet tegen loondispensatie In een gesprek met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak de Alliantie afgelopen woensdag het ongenoegen uit over dit pla... Chronisch zieken Thu, 05 Apr 2018, 14:45:30
Huurtoeslag dreigt te verminderen De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten krijgen Het kabinet w... Chronisch zieken Sat, 13 Jan 2018, 14:43:01
Eensgezinde instemming invoering Wmo-abonnementstarief Naar schatting zo’n 150.000 huishoudens gaan er met dit tarief op vooruit De Tweede Kamer heeft eensgezind ingestemd met de invoering van het Wmo-a... Chronisch zieken Thu, 11 Apr 2019, 06:42:51
Eigen risico is het halve verhaal Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten. Die kosten zijn de afgelopen jaren verdubbeld. Met name eigen bijdragen ... Chronisch zieken Sun, 27 Aug 2017, 05:34:18

(advertentie)
(advertentie)