(advertentie)

De IGJ heeft onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar aanleiding van signalen onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen. De inspectie concludeert dat deze maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

Begin november 2018 ontving de inspectie signalen over de toepassing van de zogenaamde ‘stilzitmaatregel’ binnen de leefgroepen van De Hoenderloo Groep (DHG), locatie Deelen. DHG is onderdeel van Pluryn. De inspectie concludeert dat DHG tot aan september 2018 op een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen heeft toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen. De stilzitmaatregel deel uit van de maatregel ‘bevriezing’, waarbij een jeugdige bepaalde privileges inlevert en via een aangepast programma wordt onttrokken aan de groep. Naar aanleiding van de signalen heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan de locatie, een week later gevolgd door een tweede bezoek.

Oordeel
De inspectie oordeelt dat de maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en dat DHG bovendien niet handelde op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode.

Verbeteringen
De inspectie verwacht dat DHG verbeteringen doorvoert en monitort dat medewerkers deze strafmaatregelen niet meer toepassen.

De inspectie acht verder verbeteringen nodig ter realisering van een passend leefklimaat, het vergroten van de deskundigheid van medewerkers bij het de-escalerend en responsief werken, en het benutten van klachten en systematische informatie over de kwaliteit van de hulp, zodat passende verbetermaatregelen getroffen kunnen worden.

In het afgelopen jaar heeft DHG reeds verschillende verbetermaatregelen getroffen, waaronder forse personele maatregelen en het herzien van de behandelprocessen.

Vervolg
De inspectie heeft DHG om een concreet verbeterplan verzocht, inclusief de termijnen waarbinnen DHG verwacht aan de onderzochte criteria te voldoen. De inspectie heeft het verbeterplan ontvangen en als voldoende beoordeeld. Op basis van de reeds getroffen verbetermaatregelen heeft de inspectie vertrouwen dat DHG de verdere verbeteringen kan realiseren. De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.

Documenten
De Hoenderloo Groep, Pluryn Deelen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/04/09/inspectie-onderzocht-toepassing-repressieve-maatregelen-bij-de-hoenderloo-groep
Originele titel: Inspectie onderzocht toepassing repressieve maatregelen bij De Hoenderloo Groep
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-04-09

Relevante artikelen ...

Opvang zeer agressieve psychiatrische patiënten noodzaak Een FPC heeft specifiek geschoold personeel dat gewend is om met bejegening en beveiliging van zeer agressieve patiënten om te gaan Psychiatrische ... GGZ Fri, 14 Sep 2018, 11:47:53
Psychofarmaca minder voorgeschreven Dertig van de veertig zorgaanbieders schrijven op een onderbouwde manier psychofarmaca voor waardoor onnodig gebruik van psychofarmaca wordt voorkomen... GGZ Tue, 22 May 2018, 13:35:54
IGJ gaat wachtlijsten GGZ in de gaten houden Wachttijden in de ggz en de daarbij horende knelpunten zijn een complex probleem De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat ggz-instellingen voortaan... GGZ Mon, 22 Oct 2018, 19:44:11
Goede en veilige zorg bij acute psychiatrie door crisisdiensten De crisisdiensten voldoen aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht tussen september ... GGZ Mon, 01 Oct 2018, 05:08:28
Beleid rond dwangbehandeling en separatie blijvend aandacht nodig Het feit dat er pas tijdens inspectiebezoeken bepaalde mankementen in de separeerunits aan het licht kwamen, baart de inspectie zorgen. Besluitvormin... GGZ Fri, 18 May 2018, 14:24:29

(advertentie)
(advertentie)