(advertentie)

De IGJ heeft onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft naar aanleiding van signalen onderzoek gedaan bij De Hoenderloo Groep naar de toepassing van repressieve maatregelen. De inspectie concludeert dat deze maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

Begin november 2018 ontving de inspectie signalen over de toepassing van de zogenaamde ‘stilzitmaatregel’ binnen de leefgroepen van De Hoenderloo Groep (DHG), locatie Deelen. DHG is onderdeel van Pluryn. De inspectie concludeert dat DHG tot aan september 2018 op een aantal groepen voor open en gesloten jeugdhulp strafmaatregelen heeft toegepast die inhielden dat jeugdigen op bepaalde momenten niet mochten bewegen, praten of niet van hun kamer af mochten komen. De stilzitmaatregel deel uit van de maatregel ‘bevriezing’, waarbij een jeugdige bepaalde privileges inlevert en via een aangepast programma wordt onttrokken aan de groep. Naar aanleiding van de signalen heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan de locatie, een week later gevolgd door een tweede bezoek.

Oordeel
De inspectie oordeelt dat de maatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en dat DHG bovendien niet handelde op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode.

Verbeteringen
De inspectie verwacht dat DHG verbeteringen doorvoert en monitort dat medewerkers deze strafmaatregelen niet meer toepassen.

De inspectie acht verder verbeteringen nodig ter realisering van een passend leefklimaat, het vergroten van de deskundigheid van medewerkers bij het de-escalerend en responsief werken, en het benutten van klachten en systematische informatie over de kwaliteit van de hulp, zodat passende verbetermaatregelen getroffen kunnen worden.

In het afgelopen jaar heeft DHG reeds verschillende verbetermaatregelen getroffen, waaronder forse personele maatregelen en het herzien van de behandelprocessen.

Vervolg
De inspectie heeft DHG om een concreet verbeterplan verzocht, inclusief de termijnen waarbinnen DHG verwacht aan de onderzochte criteria te voldoen. De inspectie heeft het verbeterplan ontvangen en als voldoende beoordeeld. Op basis van de reeds getroffen verbetermaatregelen heeft de inspectie vertrouwen dat DHG de verdere verbeteringen kan realiseren. De inspectie zal de voortgang van het verbetertraject nauwgezet volgen en ook toetsen in de praktijk.

Documenten
De Hoenderloo Groep, Pluryn Deelen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/04/09/inspectie-onderzocht-toepassing-repressieve-maatregelen-bij-de-hoenderloo-groep
Originele titel: Inspectie onderzocht toepassing repressieve maatregelen bij De Hoenderloo Groep
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-04-09

Relevante artikelen ...

Sturing op kwaliteit Thomashuizen moet beter Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiële middelen hebben om goede zorg te bieden De Inspectie Gezondheidszorg en ... GGZ Wed, 09 Oct 2019, 10:02:27
Opbouw van de ambulante ggz blijft achter Er is gebrek aan continuïteit en onvoldoende afstemming binnen het zorgnetwerk. Uit onderzoek blijkt dat de opbouw van de ambulante ggz achter blij... GGZ Wed, 27 Jun 2018, 18:25:36
Psychofarmaca minder voorgeschreven Dertig van de veertig zorgaanbieders schrijven op een onderbouwde manier psychofarmaca voor waardoor onnodig gebruik van psychofarmaca wordt voorkomen... GGZ Tue, 22 May 2018, 13:35:54
Woenselse Poort op schema met verbeterplan De Woenselse Poort ligt op schema met het door de IGJ opgelegde verbeterplan  Forensisch Psychiatrisch Kliniek De Woenselse Poort ligt op sche... GGZ Wed, 29 Nov 2017, 13:22:16
Beleidsregels geweld tussen cliënten van kracht Zorgaanbieders en aanbieders van jeugdhulp hoeven minder ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld tussen cliënten niet langer afzonderlijk te melde... GGZ Wed, 23 Aug 2017, 19:47:48
Goede zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking: het kán Het is mogelijk om goede zorg te leveren aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Inspectie ... GGZ Mon, 26 Jun 2017, 18:43:43

(advertentie)