De Woenselse Poort ligt op schema met het door de IGJ opgelegde verbeterplan 

Forensisch Psychiatrisch Kliniek De Woenselse Poort ligt op schema met het uitvoeren van haar integraal actieplan voor verbetering van het leef- en werkklimaat. De meeste acties op het terrein van de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en de interne veiligheid zijn doorgevoerd. Ook investeert De Woenselse Poort in een verandering in houding en gedrag bij medewerkers. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn, zoals de aanwezigheid van een sterk leidinggevend kader en voldoende personele bezetting, worden steeds beter gewaarborgd. Dit concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting na inspecties in september 2017.

Overzicht op het geheel en anticiperen op onderlinge verschillen van belang
Teams binnen De Woenselse Poort verkeren in hun eigen fase van ontwikkeling. De mate van zichtbaarheid van veranderingen verschilt dan ook per afdeling. Dit vraagt van de leidinggevenden, vooral van het duale koppel teamleider en regiebehandelaar, continue aansluiting bij de ontwikkelfase van hun team en sturing daarop. Het managementteam heeft daarbij de taak om overzicht op het geheel te houden en te anticiperen op de onderlinge verschillen. De Inspecties constateren dat met name het ontwikkelen van de forensische scherpte en het terugdringen van handelingsverlegenheid onderwerpen zijn die continue onderwerp van aandacht zijn en waar blijvend op gestuurd moet worden.

Voortgang verbetertraject beoordeeld tijdens vier vervolgbezoeken
In het kader van het gezamenlijke vervolgonderzoek bezochten de Inspecties De Woenselse Poort op 23 februari 2017, 20 april 2017 en 22 juni 2017. In deze bezoeken beoordeelden de Inspecties de voortgang van het verbetertraject en besteedden zij aandacht aan de effecten van de verbeteracties voor medewerkers en cliënten. Begin 2018 zullen de Inspecties een eindrapport opleveren.

Publicaties

Terugkoppeling vierde bezoek De Woenselse Poort op 14 september 2017
Reactie minister op vierde vervolgbezoek De Woenselse Poort

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/11/28/de-woenselse-poort-op-schema-met-uitvoering-integraal-actieplan
Originele titel: De Woenselse Poort op schema met uitvoering integraal actieplan
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2017-11-29

Relevante artikelen ...

Beeld over dwang in de zorg onder nieuwe wetten Crisismaatregelen werden genomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewarin... GGZ Fri, 30 Jul 2021, 13:05:39
Toezicht in de gehandicaptenzorg De conoracrisis leidt tot extra zorg en druk in de thuissituatie Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het... GGZ Tue, 31 Mar 2020, 09:44:35
Goede en veilige zorg bij acute psychiatrie door crisisdiensten De crisisdiensten voldoen aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht tussen september ... GGZ Mon, 01 Oct 2018, 05:08:28
Naasten en patiënten niet altijd betrokken bij calamiteitenonderzoek Patiënten en naasten niet aktijd betrokken bij calamiteitenonderzoek in de GGZ Het betrekken van patiënten en naasten bij een calamiteitenonderzoek i... GGZ Sun, 15 Jul 2018, 18:35:17
Beleid rond dwangbehandeling en separatie blijvend aandacht nodig Het feit dat er pas tijdens inspectiebezoeken bepaalde mankementen in de separeerunits aan het licht kwamen, baart de inspectie zorgen. Besluitvormin... GGZ Fri, 18 May 2018, 14:24:29

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com