(advertentie)

De Woenselse Poort ligt op schema met het door de IGJ opgelegde verbeterplan 

Forensisch Psychiatrisch Kliniek De Woenselse Poort ligt op schema met het uitvoeren van haar integraal actieplan voor verbetering van het leef- en werkklimaat. De meeste acties op het terrein van de formatie, het ziekteverzuim, opleiding en training van het personeel en de interne veiligheid zijn doorgevoerd. Ook investeert De Woenselse Poort in een verandering in houding en gedrag bij medewerkers. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn, zoals de aanwezigheid van een sterk leidinggevend kader en voldoende personele bezetting, worden steeds beter gewaarborgd. Dit concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting na inspecties in september 2017.

Overzicht op het geheel en anticiperen op onderlinge verschillen van belang
Teams binnen De Woenselse Poort verkeren in hun eigen fase van ontwikkeling. De mate van zichtbaarheid van veranderingen verschilt dan ook per afdeling. Dit vraagt van de leidinggevenden, vooral van het duale koppel teamleider en regiebehandelaar, continue aansluiting bij de ontwikkelfase van hun team en sturing daarop. Het managementteam heeft daarbij de taak om overzicht op het geheel te houden en te anticiperen op de onderlinge verschillen. De Inspecties constateren dat met name het ontwikkelen van de forensische scherpte en het terugdringen van handelingsverlegenheid onderwerpen zijn die continue onderwerp van aandacht zijn en waar blijvend op gestuurd moet worden.

Voortgang verbetertraject beoordeeld tijdens vier vervolgbezoeken
In het kader van het gezamenlijke vervolgonderzoek bezochten de Inspecties De Woenselse Poort op 23 februari 2017, 20 april 2017 en 22 juni 2017. In deze bezoeken beoordeelden de Inspecties de voortgang van het verbetertraject en besteedden zij aandacht aan de effecten van de verbeteracties voor medewerkers en cliënten. Begin 2018 zullen de Inspecties een eindrapport opleveren.

Publicaties

Terugkoppeling vierde bezoek De Woenselse Poort op 14 september 2017
Reactie minister op vierde vervolgbezoek De Woenselse Poort

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.inspectievenj.nl/actueel/nieuws/2017/11/28/de-woenselse-poort-op-schema-met-uitvoering-integraal-actieplan
Originele titel: De Woenselse Poort op schema met uitvoering integraal actieplan
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2017-11-29

Relevante artikelen ...

Beeld over dwang in de zorg onder nieuwe wetten Crisismaatregelen werden genomen op basis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewarin... GGZ Fri, 30 Jul 2021, 13:05:39
Betere preventie moet seksueel grensoverschrijdend gedrag in gehandicaptenzorg tegengaan Dat is de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen nog meer doen tegen seksueel grensove... GGZ Mon, 18 Jan 2021, 11:39:36
Ggz professioneel en accuraat omgegaan met de coronacrisis De inspectie concludeert dat de ggz tot op heden goed, flexibel en krachtig omgaat met de coronacrisis De ggz is tot nu toe op een accurate en profes... GGZ Sun, 20 Sep 2020, 17:47:38
Toezicht in de gehandicaptenzorg De conoracrisis leidt tot extra zorg en druk in de thuissituatie Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het... GGZ Tue, 31 Mar 2020, 09:44:35
Toezicht op de ggz Zorgverleners binnen de ggz staan voor grote uitdagingen om de zorgverlening door te laten gaan De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen s... GGZ Fri, 27 Mar 2020, 10:15:25
Pro Juventus heeft aanwijzing gekregen Inmiddels is het faillissement van Pro Juventus uitgesproken De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Pro Juventus een aanwijzing gegeven. Pro Juv... GGZ Mon, 16 Mar 2020, 20:55:34

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com