Einde last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten voor ggz-zorgverlener de heer C. Roest – na uitspraak tuchtrechter

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft op 22 mei bepaald dat de inschrijvingen van C. Roest in het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog en als psychotherapeut worden doorgehaald vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ook schorst het tuchtcollege zijn bevoegdheid om de aan deze inschrijvingen verbonden bevoegdheden uit te oefenen. Dit is een voorlopige voorziening totdat de uitspraak onherroepelijk is. Met deze uitspraak van het tuchtcollege mag de zorgverlener niet meer werken als GZ-psycholoog en psychotherapeut. Ook eindigt hiermee de Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) van de inspectie. 

Dit is er aan de hand
De inspectie kreeg meerdere meldingen over de zorgverlening aan cliënten door C. Roest. Na meerdere onderzoeken concludeerde de inspectie dat er sprake was van een risicovolle situatie. De zorgverlener voldeed niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. Zijn gedrag zorgde voor een grote kans op ernstige benadeling van de gezondheid van zijn cliënten. Enkele gedragingen van de zorgverlener hadden al geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen.

In het belang van de volksgezondheid vond de inspectie het nodig dat de zorgverlener direct stopte met zijn beroepsactiviteiten als gz-psycholoog en psychotherapeut totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over dat handelen had geoordeeld. Daarom legde de inspectie de zorgverlener op 26 augustus 2022 een LOOB op. Daarna legde de inspectie het handelen van de zorgverlener voor aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Hoe nu verder
Er kan beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van het tuchtcollege. Een doorhaling van een zorgverlener in het BIG-register door de tuchtrechter is voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat een zorgverlener niet meer de beschermde titels mag voeren en niet zelfstandig voorbehouden (medische) handelingen mag verrichten. Zorgverleners met een ‘doorhaling’ kunnen in principe niet opnieuw worden geregistreerd in het BIG-register.

Documenten
Zakelijke weergave Einde LOOB zorgverlener C. Roest
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg inzake C. Roest

Bron: IGJ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Einde last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten voor ggz-zorgverlener de heer C. Roest – na uitspraak tuchtrechter
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 13 jun 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!