Deze arts voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft mevrouw M.R.S. Drenth uit Groningen een Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) opgelegd. Deze arts voldoet niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. De inspectie verplicht haar te stoppen met haar beroep in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Dit is er aan de hand
De inspectie heeft meerdere meldingen over het gedrag van mevrouw M.R.S. Drenth ontvangen. In het onderzoek dat daarna is uitgevoerd komt de inspectie tot de conclusie dat er sprake is van een risicovolle situatie.

Het gedrag van deze arts verdraagt zich niet met het beroep dat zij uitoefent. De inspectie concludeert dat ze daarom, in het belang van de volksgezondheid, moet stoppen met haar beroepsactiviteiten totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zich over deze zaak heeft uitgesproken.
 
Door het opleggen van deze LOOB verplicht de inspectie deze arts haar beroepsactiviteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Hoe nu verder
De inspectie zal het handelen van deze zorgverlener binnen uiterlijk acht weken voorleggen aan het bevoegde Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit college moet uiteindelijk een oordeel geven over haar gedragingen en geschiktheid. Ook zal dit Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beoordelen of de zorgverlener geschikt is haar beroep uit te oefenen en of ze haar werkzaamheden kan hervatten.

Documenten
LOOB (zakelijke weergave) zorgverlener mevrouw M.R.S. Drenth

Bron: IGJ