(advertentie)

GGZ Nederland neemt de signalen van de politie serieus, maar benadrukt tegelijkertijd dat de cijfers lastig zijn te duiden.

Het  aantal overlastincidenten met personen met psychiatrische problematiek is vorig jaar met 12 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. GGZ Nederland neemt de signalen van de politie serieus, maar benadrukt tegelijkertijd dat de cijfers lastig zijn te duiden. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over het aantal mensen met verward gedrag dat voor overlast zorgt. Uit de politiecijfers valt niet te halen met welke problemen mensen kampen,  hoeveel personen het betreft (vaak zijn er meerdere meldingen over een persoon) en waar het incident of de situatie over gaat.

Uit het politierapport blijkt dat in veel gevallen het gedrag niet overlast gevend, crimineel of gevaarlijk is. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Passende zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en zijn omgeving voorkomen. GGZ Nederland vindt deze constatering belangrijk. De afgelopen tijd is het beeld ontstaan alsof alle mensen met verward gedrag psychiatrische problemen hebben en mensen met psychiatrische problemen allemaal geweldsincidenten veroorzaken. Een cijfermatige onderbouwing is er niet. Mensen met psychische problemen wonen meestal  gewoon thuis. Een deel heeft extra hulp en ondersteuning nodig.

PREVENTIE
GGZ Nederland ziet ook dat mensen met steeds ernstiger problemen in zorg komen. Er is een grote groep burgers die door een beperking (een verstandelijke beperking, psychische problemen, dementie of psychosociale problemen) steeds meer in de knel komt. Ze krijgen schulden, hebben geen woning en werk meer en daardoor weinig sociale contacten. Verward gedrag ontstaat ook omdat het voor kwetsbare mensen steeds ingewikkelder wordt om met instanties en regels om te gaan. GGZ Nederland benadrukt het belang van vroegsignalering in de wijk. Door tijdige interventie wordt verergering van de problemen voorkomen. Deskundige ggz-hulp in elke wijk waarbij ze samenwerken met de wijkteams, helpt preventief.

GGZ IN DE WIJK
De aanpak van het probleem is er een van de lange adem. De afgelopen jaren is al veel gebeurd. Er zijn goede voorbeelden van ggz professionals die in de wijk aanwezig zijn (in sociale wijkteams, meelopend met wijkagenten en met woningbouwcoöperatie). Dit werkt goed voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen. Maar ook de inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk in herstelcentra of in wijkteams is van cruciaal belang. In Den Haag heeft de gemeente professionals van de ggz ingehuurd om bij mensen langs te gaan, waarover buurtbewoners en wijkagenten signalen afgeven. Deze bemoeizorg werpt direct zijn vruchten af: het aantal personen met verward gedrag dat naar de beoordelingslocatie wordt gebracht daalt.

In Utrecht draaien nu proeftuinen voor ggz in de wijk, waarbij de ambulante ggz-teams nauw samenwerken met de woonbegeleiders van de gemeente (RIBW) en met de sociale wijkteams op gebied van werk, inkomen en woningen. Maar ook met woningbouwcoöperaties en de GGD (bemoeizorg). Tevens werken hier ervaringsdeskundigen die vaak op een laagdrempelige wijze contact kunnen leggen met mensen die nog niet in zorg zijn.

In een paar jaar tijd is de discussie over personen met verward gedrag behoorlijk vaag geworden, meldt Trouw. Tijd om werkelijkheid van mythe te onderscheiden aan de hand van stellingen. Een van de stellingen gaat over de uitspraak van GGZ Nederland: ‘het beeld van verwarde personen werkt stigmatiserend’. Lees hier het artikel.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : GGZ Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.ggznederland.nl/actueel/reactie-ggz-nederland-op-stijging-overlast-door-mensen-met-verward-gedrag
Originele titel: Reactie GGZ Nederland op stijging overlast door mensen met verward gedrag
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-02-28

Relevante artikelen ...

GGZ Nederland blij met uitspraak kort geding over tarieven forensische zorg GGZ Nederland verwacht van de minister dat hij met de zorgaanbieders in gesprek gaat over een passende vergoeding Aanbieders van forensische zorg moe... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 16:31:00
Subsidie voor psychose-onderzoek Hiermee gaan Iris Sommer en Wim Veling onderzoek doen naar het beloop van psychose Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling ontvangen een subsidie van Z... GGZ Mon, 02 Dec 2019, 11:05:57
Door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor minder acute crisisopnames in gehandicaptensector Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgkantoor Zilveren Kruis Door de inzet van specia... GGZ Sat, 05 Oct 2019, 19:01:49
Besteed meer aandacht aan LVB bij intake Er  zou bij intake meer aandacht moeten komen voor mensen met een licht verstandelijke beperking GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden v... GGZ Tue, 01 Oct 2019, 07:24:10
Geen steun meer van GGZ Nederland aan regeling regieverpleegkundige GGZ Nederland neemt afstand van de verankering van verpleegkundige functiedifferentiatie in de wet BIG II Onlangs heeft de minister het invoeringstra... GGZ Thu, 19 Sep 2019, 14:44:12
GGZ Nederland kritisch over artikel AD wat betreft dwangzorg Het onveilig maken van iemands eigen plek is het laatste wat hulpverleners willen Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners str... GGZ Thu, 15 Aug 2019, 16:35:04