(advertentie)

Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt

De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben bij minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) aangedrongen om direct te starten met een crisisaanpak voor de jeugdbeschermingsketen. De inspecties spreken de bewindslieden aan op hun verantwoordelijkheid voor het stelsel van jeugdbescherming.

Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De gecertificeerde instellingen (GI’s) die deze verantwoordelijkheid namens de overheid invullen, kunnen deze verantwoordelijkheid niet waarmaken. Ook constateerden de inspecties keer op keer dat rechterlijke uitspraken, gericht op het beschermen van kinderen, niet standaard werden uitgevoerd.

In mei 2022 concludeerden de inspecties opnieuw dat de jeugdbeschermingsketen niet voldoet aan de in de wet vastgelegde minimale kwaliteitseisen. Kinderen met een maatregel krijgen nog steeds niet tijdig de noodzakelijke bescherming en hulp als gevolg van hardnekkige problemen in de jeugdbeschermingsketen. 

De jeugdbeschermingsketen bezwijkt
Afgelopen maanden hebben de inspecties gesprekken gevoerd met Veilig Thuis, lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, specialistische jeugdhulp, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de betrokken ministeries. Hieruit concluderen de inspecties dat op korte termijn geen breed gedragen aanpak te verwachten is om de jeugdbescherming te verbeteren.

Zelfs de kinderen met een door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel krijgen van de overheid niet op tijd de bescherming en hulp die zij nodig hebben. Dit zijn zeer kwetsbare kinderen die in een afhankelijke positie zitten. Juist zij moeten kunnen rekenen op bescherming die de overheid hoort te bieden.

Mogelijkheden inspecties uitgeput
Ondanks de inzet van de jeugdbeschermers, de betrokken partijen en het toezicht van de inspecties is de situatie in de jeugdbeschermingsketen onverminderd slecht. 

De inspecties hebben geen mogelijkheden meer om te handhaven op het stelsel en zo verbetering op de korte termijn te bevorderen. “We hebben de grenzen van ons toezicht opgezocht; we hebben gemeenten en jeugdbeschermingsregio’s aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en hulp voor kinderen met een maatregel. Ook hebben we verscherpt toezicht uitgevoerd in regio’s waar jeugdigen met een maatregel te lang wachten op passende hulp. Wij kunnen vanuit ons toezicht de problemen die worden veroorzaakt door de inrichting van de jeugdbeschermingsketen wel agenderen, maar niet verhelpen. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdhulp. De minister en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het stelsel, en crisisaanpak is nu nodig,” stellen hoofdinspecteurs Angela van der Putten (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Hans Faber (Inspectie Justitie en Veiligheid).

Voor het toezicht betekent dit dat de inspecties blijven toezien op wat de instellingen zelf kunnen doen en verbeteren in hun eigen organisatie om kinderen zo goed mogelijk te beschermen. De inspecties zullen niet handhavend optreden als de oorzaken van de gesignaleerde problemen buiten de invloed van de instellingen liggen, bijvoorbeeld bij ontoereikend hulpaanbod. 

De inspecties gaan door met het monitoren en signaleren van de ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsveld.

Document
Signaalbrief toezicht jeugdbeschermingsketen

Publicaties
Signalement Jeugdbeschermingsketen in gevaar

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/09/13/crisisaanpak-nodig-om-kinderen-met-jeugdbeschermingsmaatregel-te-beschermen
Originele titel: Crisisaanpak nodig om kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-14

Relevante artikelen ...

Behandeling, zorg en scholing van jongeren die in JJI’s verblijven verder verslechterd Jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten  De kwaliteit van de behandeling, zorg en scholing van j... Jeugdzorg Thu, 28 Oct 2021, 18:21:49
Noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg onderstreept door Rapport Sint Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet Het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersba... Jeugdzorg Tue, 27 Apr 2021, 12:13:31
Kwetsbare kinderen en gezinnen in de toekomst sneller hulp Kinderen en gezinnen krijgen nu te maken met verschillende professionals en moeten soms steeds opnieuw hun verhaal doen Als het aan de ministeries va... Jeugdzorg Wed, 31 Mar 2021, 06:38:05
Jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving Instellingen in de jeugdhulp werken in het belang van kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd Ook de jeugdhulp is een vitale sector ... Jeugdzorg Wed, 25 Mar 2020, 16:23:04
GGZ Nederland schrijft brandbrief aan gemeenten over te lage tarieven jeugd-ggz Om goede zorg aan deze kwetsbare groep jeugdigen te kunnen blijven verlenen, wijst GGZ Nederland gemeenten daarom op hun verantwoordelijkheid In een ... Jeugdzorg Thu, 07 Nov 2019, 15:30:23
Gecontroleerde zorgoverdracht Juzt De minister van VWS heeft bekendgemaakt dat het ministerie Juzt hierbij wil helpen “We zijn inderdaad bezig met betrokken gemeenten om de mogelijkhed... Jeugdzorg Wed, 17 Jul 2019, 18:29:27

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com