Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Toch is het de jeugdbeschermingsregio’s Rijnmond en Zuid West gelukt een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. In de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland/Amsterdam is dit ondanks grote inzet nog niet gelukt. Daarom verlengen de inspecties de uitvoering van het verscherpte toezicht in deze jeugdbeschermingsregio met 6 maanden. 

Dit schrijven de inspecties in drie regiorapporten over het verscherpte toezicht dat zij de afgelopen 6 maanden in deze jeugdbeschermingsregio’s uitvoerden. 

Kwetsbare kinderen 
Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat. 

In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten in 4 jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s. Dit omdat het in deze regio’s nog niet goed ging.  

Verscherpt toezicht
De inspecties hebben de ontwikkelingen in deze regio’s het afgelopen half jaar intensief gevolgd. Er is onder meer gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s. 

De inspecties concluderen dat de jeugdhulpregio’s Rijnmond en Zuid West in de periode van het verscherpt toezicht tot een aanpak zijn gekomen die op termijn kan leiden tot genoeg en goed passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Alle inzet van de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland/Amsterdam heeft echter nog steeds niet geleid tot tijdige passende hulp voor de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Er is ook nog geen gezamenlijke aanpak die op korte termijn leidt tot passende hulp voor deze kinderen. 

Over de jeugdbeschermingsregio Brabant hebben de inspecties nog meer tijd nodig om conclusies over het vervolg te trekken. Zij rapporteren hier later over.

Hoe nu verder
Het verscherpt toezicht in Noord-Holland/Amsterdam verlengen de inspecties met een half jaar. Daarnaast blijven ze de regio’s Rijnmond en Zuid West volgen om te zien of alle kinderen met een maatregel tijdig passende hulp krijgen. 

Verder blijven de inspecties het Rijk en alle partijen in de jeugdbeschermingshulpregio’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor passende hulp die snel kan starten.

Publicaties
Rapport jeugdbeschermingsregio Noord-Holland-Amsterdam

Rapport jeugdbeschermingsregio Rijnmond

Rapport jeugdbeschermingsregio Zuid West

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/02/28/inspecties-beeindigen-verscherpt-toezicht-op-twee-jeugdbeschermingsregios
Originele titel: Inspecties beëindigen verscherpt toezicht op twee jeugdbeschermingsregio’s
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-02-28

Relevante artikelen ...

Algemeen Thuiszorg Nederland in regio Amersfoort en Zeist heeft aanwijzing gekregen Er zijn nog steeds risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Algemeen Thuiszorg Neder... Management & beleid Tue, 24 May 2022, 20:42:13
Duman Zorg in Rotterdam heeft aanwijzing gekregen Binnen twee maanden moet Duman Zorg de zorg verbeteren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Duman Zorg in Rotterdam een aanwijzing gegeven. De... Management & beleid Sat, 14 May 2022, 11:59:53
Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uitgebreid Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2... Management & beleid Sun, 21 Nov 2021, 06:36:03
Geen verscherpt toezicht meer voor Landelijke Stichting Vredenoord Vredenoord heeft binnen zes maanden voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Landel... Management & beleid Thu, 12 Aug 2021, 10:19:38
Gedeeltelijke beëindiging aanwijzing Relaunch Nederland Relaunch mag geen cliënten meer aannemen omdat zij niet kan voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg Relaunch Nederland heeft haar cliënten o... Management & beleid Fri, 16 Apr 2021, 13:47:05
Huize Brandsen in Baarn onder verscherpt toezicht De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brand... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 06:55:16

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com