Het aantal jeugdigen en (pleeg)ouders in de jeugdzorg dat een beroep doet op de onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie Jeugdstem is flink gestegen

Bijna de helft van de jongeren en hun (pleeg)ouders klagen over het gebrek aan respectvolle omgang binnen de jeugdzorg

“Het aantal jeugdigen en (pleeg)ouders in de jeugdzorg dat een beroep doet op de onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie Jeugdstem is in 2022 met bijna 20% toegenomen tot 11.852. Vooral het aantal jeugdige cliënten dat een beroep op de vertrouwenspersoon doet is sterk gestegen. Wij ontvingen 150% meer vragen, klachten en problemen over de jeugdzorg. Bijna 1 op de 2 cliënten klaagt over het gebrek aan respectvolle omgang door de jeugdprofessional. De ondersteuningsvragen worden steeds complexer, omdat de jeugdzorg complexer wordt. Met de huidige personeelstekorten, zal de vraag naar onze ondersteuning in de komende jaren verder groeien”, aldus de bestuurder van Jeugdstem Pieter Wetser.

Vaste kamertijden, kamercontroles, afpakken van mobieltjes en cameratoezicht
In de open jeugdhulp is vaak cameratoezicht in de gangen, de woonkamer, de keuken en soms zelfs in de slaapkamers. Jongeren vertellen dat hun kamers worden doorzocht op drugs en alcohol, en dat hun mobiele telefoons worden ingenomen. Voor alle vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp geldt: het mag niet, behalve in noodsituaties. Toch ziet Jeugdstem dit gebeuren, zo is te lezen in het op 23 mei gepubliceerde jaarverslag 2022. Jeugdstem heeft hierover meer dan 100 signalen afgegeven in 2022, waarvan enkele dermate ernstig waren dat ze aan de Inspectie gemeld zijn. Een stijging van bijna 75% ten opzichte van 2021. In instellingen waar jeugdigen verblijven zijn ook meer signalen afgegeven over e en onveilig leefklimaat, met meer signalen van geweld.

Rechtsbescherming staat onder druk
Het klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg zijn bedoeld om jeugdigen en hun (pleeg)ouders te beschermen. Het is een laatste strohalm voor cliënten om hun rechten te verwezenlijken en vaak de enige manier om na te gaan of juist gehandeld is. In 2022 heeft Jeugdstem maar liefst 52 keer gesignaleerd dat cliënten in de jeugdzorg geen gebruik konden maken van hun klachtrecht. De behandeling van klachten hoort bij de jeugdzorg, omdat de jeugdzorg ingrijpt in dat wat eenieder het meest dierbaar is: het gezinsleven. Daarom moet dit zorgvuldiger gebeuren.

Wettelijk recht op een vertrouwenspersoon
Alle kinderen en jongeren in de jeugdzorg en hun (pleeg)ouders hebben recht op bijstand van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor een luisterend oor bij hun problemen, voor informatie en advies bij hun vragen en voor hulp bij het indienen van klachten bij de betrokken jeugdzorgorganisatie. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Over Jeugdstem
Jeugdstem voert het onafhankelijke vertrouwenswerk voor alle kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. De vertrouwenspersonen werken door heel Nederland. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en ondersteunen de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

Bron: Jeugdstem


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Jeugdstem
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Jeugdstem
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Rechtsbescherming jeugdzorg staat onder druk: de vraag naar ondersteuning groeit
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 24 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!