(advertentie)

De kwaliteit van zorg moet beter

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht geldt voor locatie Cleijenborch in Colijnsplaat, waar cliënten met lichamelijke beperkingen en dementie zorg krijgen. De maatregel is ingegaan op 28 oktober 2019 en duurt zes maanden.

Wat is er aan de hand?
De inspectie ziet bij Cleijenborch tekortkomingen op vier thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en vrijheidsbeperking.

De inspectie bezocht Cleijenborch in juli 2018. De inspectie stelde bij dat bezoek vast dat de kwaliteit van zorg beter moest. In augustus 2019 bracht de inspectie een vervolgbezoek. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd in de tussenliggende periode. De kwaliteit is zelfs iets achteruit gegaan.

Zo ziet de inspectie dat de zorg die de cliënten krijgen niet altijd goed is afgestemd op de steeds complexere zorg die ze nodig hebben. De inspectie verwacht meer kennis van de zorgverleners. Dat kan bereikt worden door scholing over onder meer de inzet van maatregelen die de vrijheid van de cliënten beperken en scholing op het gebied van onbegrepen gedrag.

Ook moet van de inspectie de multidisciplinaire samenwerking binnen Cleijenborch beter. Hiervoor is het nodig dat de zorgverleners en de behandelaars de zorg goed met elkaar afstemmen. Dit geldt ook voor de multidisciplinaire besluitvorming rondom vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast moeten de zorgverleners van de inspectie beter methodisch werken. Dat betekent dat zij hun werk op een navolgbare manier vastleggen. Zij moeten ook leren goede professionele afwegingen te maken, bijvoorbeeld door de zorg voor een cliënt aan te passen als zijn of haar wensen veranderen.

Verder wil de inspectie dat het management beter in beeld heeft wat de zwakke plekken zijn in de organisatie en hoe zij dit gaan verbeteren.

Hoe nu verder?
Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. Het is belangrijk dat Cleijenborch de tekortkomingen wegneemt. De bestuurder en de raad van toezicht zijn zich van de situatie bewust. Toch vindt de inspectie het belangrijk om expliciet een vinger aan de pols te houden.

Cleijenborch moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Gedurende de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Cleijenborch zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken.

Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten
Ouderenzorg Noord-Beveland Colijnsplaat brief november 2019
Ouderenzorg Noord-Beveland Colijnsplaat augustus 2019

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/11/04/verscherpt-toezicht-voor-cleijenborch
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Cleijenborch
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-11-05

Relevante artikelen ...

Stichting Present, locatie Meesplein in Leerdam heeft een last onder dwangsom Present heeft wel verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg om te voldoen aan de aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft S... Management & beleid Thu, 03 Dec 2020, 14:26:41
Stichting Malderburch niet meer onder verscherpt toezicht Het verscherpt toezicht had betrekking op hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 06:06:15
Coronatestservice krijgt aanwijzing Er werd niet gewerkt volgens de geldende richtlijnen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Q-COMED BV een aanwijzing gegeven. Q-COMED biedt c... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 18:14:20
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen in Helmond onder verscherpt toezicht Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Oude... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 11:08:07
Rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen vanaf 2022 definitief gesloten In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om alle rookruimtes te sluiten Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per... Management & beleid Thu, 08 Oct 2020, 10:09:12
Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt voldoen aan de last onder dwangsom Beide locaties mogen ook weer nieuwe cliënten aannemen Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt, twee organisaties voor kleinschalig... Management & beleid Wed, 12 Aug 2020, 12:06:06