(advertentie)

Vredenoord voldoet nog altijd niet aan de normen voor goede en veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Landelijke Stichting Vredenoord voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Bij dit woonzorgcentrum zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen. Vredenoord biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, palliatieve zorg en dagactiviteiten. De stichting heeft één locatie in Huis ter Heide.

Dit is er aan de hand
Inspecteurs brachten op 20 november 2020 een tweede vervolgbezoek aan Vredenoord. Eerdere bezoeken zijn afgelegd in 2018 en 2019. De IGJ zag dat Vredenoord nog altijd niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. 

Vredenoord schiet tekort op meerdere thema’s. Vredenoord stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een goed kwaliteitssysteem ontbreekt. Ook zijn de taak- en verantwoordelijkheidsverdelingen onvoldoende duidelijk. Hierdoor weten medewerkers niet altijd waarvoor ze bij wie terecht kunnen. De personele bezetting is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende afgestemd op de doelgroepen. Hierdoor zijn risico’s in de zorg aan cliënten niet altijd tijdig in beeld.

De IGJ ziet dat inzet en goede wil binnen Vredenoord duidelijk aanwezig zijn en dat er warme, persoonsgebonden zorg wordt geboden. 
Een bestuursgesprek in december 2020 heeft de inspectie echter onvoldoende vertrouwen gegeven dat de bestuurder de verbeteringen zelfstandig doorvoert. De inspectie wil de voortgang van de verbeteringen intensief volgen en stelt Vredenoord daarom voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. 

Hoe nu verder
Vredenoord moet verbetermaatregelen nemen om aan de normen te voldoen. 

De inspectie heeft oog voor de inspanningen die de organisatie inmiddels heeft gedaan en heeft vertrouwen dat de geconstateerde risico’s binnen zes maanden kunnen en zullen worden weggenomen. 
Het verscherpt toezicht is ingegaan op 29 december 2020 en duurt zes maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Vredenoord zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd en het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan - als dat nodig is - ook verdere stappen zetten in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten
Landelijke Stichting Vredenoord Huis ter Heide, instellen verscherpt toezicht december 2020
Landelijke Stichting Vredenoord Huis ter Heide december 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/verscherpt-toezicht-voor-landelijke-stichting-vredenoord
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Landelijke Stichting Vredenoord
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-06

Relevante artikelen ...

In verpleeghuizen zijn versoepelingen mogelijk door vaccinaties Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond Het hoge aantal gev... Ouderenzorg Wed, 07 Apr 2021, 14:39:36
Zicht op openstelling bezoek in verpleeghuizen door IGJ Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die l... Ouderenzorg Wed, 01 Jul 2020, 11:34:25
Verpleeghuiszorg in beeld De inspectie bezoekt in vier jaar tijd alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden De afgelopen jaren bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en J... Ouderenzorg Mon, 15 Jun 2020, 15:47:48
Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie Mensen met dementie kunnen ander gedrag gaan vertonen dan voorheen Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refract... Ouderenzorg Wed, 29 Jan 2020, 14:33:47

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com