(advertentie)

Uit het inspectieonderzoek, dat plaatsvond op 12 maart 2020, blijkt dat de hulpverlening bij Midgaard niet voldoet aan de Jeugdwet en de geldende normen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard in Den Haag een aanwijzing gegeven. De kwaliteit van jeugdhulp bij Midgaard, een gesloten jeugdzorg locatie waar 46 jongeren wonen, schiet tekort. De inspectie concludeert dat de hulp- en zorgverlening bij Midgaard niet voldoet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Daarom krijgt deze locatie een aanwijzing. Midgaard mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat de tekortkomingen zijn weggenomen. Inmiddels voldoet Midgaard aan het eerste onderdeel van de aanwijzing.

Wat is er aan de hand
Uit het inspectieonderzoek, dat plaatsvond op 12 maart 2020, blijkt dat de hulpverlening bij Midgaard niet voldoet aan de Jeugdwet en de geldende normen. Met name de onveiligheid van het gebouw en het gebrek aan toezicht op de jeugdigen in de nacht vond de inspectie een buitengewoon zorgelijke situatie die op zeer korte termijn diende te worden beëindigd. Verder zag de inspectie dat de leefgroepen ernstig zijn verwaarloosd, zo waren op de leefgroepen ramen kapot en dicht getimmerd en zag de inspectie kapotte plafonds, banken en muren. Het merendeel van de leefgroepen had geen huiselijke sfeer en de leefomgeving voor de jeugdigen was onvoldoende schoon.

Verder is sprake van een tekort aan voldoende toegerust personeel om de veelal zeer complexe doelgroep passende hulp te bieden. Midgaard beschikt over onvoldoende SKJ-geregistreerde medewerkers om te kunnen voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling.

Het tekort aan voldoende toegerust personeel, waardoor niet aan alle jeugdigen passende hulp geboden wordt, is eerder geconstateerd. Midgaard heeft toen aangegeven verbetermaatregelen te nemen.

Naar oordeel van de inspectie is Midgaard hierin niet geslaagd. Om die reden heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat Midgaard zonder ingrijpen van de inspectie op een korte termijn de geconstateerde tekortkomingen weg zal nemen. Daarom heeft de inspectie op 24 maart 2020 een aanwijzing gegeven. Met een aanwijzing verplicht de inspectie een zorgaanbieder de zorg te verbeteren.

Wat heeft Midgaard al gedaan
Na het bezoek van de inspectie kreeg Midgaard tot 31 maart 2020 om de onveiligheid van het gebouw en het toezicht in de nacht te borgen (onderdeel 1 van de aanwijzing). Een week na het geven van de aanwijzing bracht de inspectie een toetsingsbezoek aan Midgaard. De inspectie zag toen dat Midgaard direct aan de slag is gegaan met deze urgente verbeterpunten.

Midgaard heeft inmiddels voldaan aan het eerste deel van de aanwijzing, zo heeft de inspectie vastgesteld. Er is toezicht op de jeugdigen in de nacht, bijvoorbeeld door het inzetten van een waakdienst op elke groep. Ook is de onveiligheid van het gebouw aangepakt. Zo zijn elektriciteitsdraden uit muren en plafonds afgedekt. Hiermee voldoet Midgaard aan het eerste onderdeel van de aanwijzing.

Wat moet Midgaard nog doen
Horizon locatie Midgaard moet uiterlijk 24 juni 2020 inzicht hebben in de hulp die jeugdigen nodig hebben en zorgen dat aan de jeugdigen deze passende hulp ook geboden wordt door deskundige zorgverleners (onderdeel 2 van de aanwijzing). Midgaard mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat de tekortkomingen zijn opgelost.

De inspectie volgt de naleving van de aanwijzing nauwlettend. Als Horizon locatie Midgaard niet binnen de termijn aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

De inspectie maakt dit nu pas openbaar omdat Horizon bezwaar maakte en een voorlopige voorziening indiende tegen het openbaar maken van de aanwijzing. Horizon heeft het bezwaar en de voorlopige voorziening op 24 april 2020 ingetrokken.

Documenten
Het rapport: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Locatie Midgaard, Den Haag, de zakelijke weergave en de reactie van Horizon locatie Midgaard  

De zakelijke weergave van het beëindigen eerste deel aanwijzing Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard, Den Haag en de reactie van Horizon locatie Midgaard

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/aanwijzing-voor-horizon-jeugdzorg-en-onderwijs-locatie-midgaard
Originele titel: Aanwijzing voor Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Midgaard
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-04-28

Relevante artikelen ...

Huize Brandsen in Baarn onder verscherpt toezicht De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brand... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 06:55:16
Welke zorg is nodig en wat kan slimmer Nederland presteert met geneeskundige zorg volgens onderzoek veel beter dan andere Europese landen “Nederland moet hard aan de slag om ook de komende... Management & beleid Wed, 16 Sep 2020, 18:20:04
Behandelbeperking Meditime bv opgeheven De zorgaanbieder mag weer invasieve behandelingen, zoals haartransplantaties, uitvoeren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzi... Management & beleid Thu, 02 Jul 2020, 12:28:12
Voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren Er is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrij... Management & beleid Mon, 29 Jun 2020, 13:26:41
Verscherpt toezicht voor Santiz ziekenhuizen De inspectie heeft vooral zorgen over de aanhoudende bestuurscrisis De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Santiz, met ziekenhuizen in Doe... Management & beleid Tue, 26 May 2020, 12:22:31
Huisartsenpraktijk De Oude Toren in Eindhoven heeft nieuwe last onder dwangsom voor Deze praktijk heeft de continuïteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg niet goed geregeld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... Management & beleid Mon, 25 May 2020, 05:58:48