Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor deze grote groep jongeren

4 op de 10 jongeren tussen de 16 en 24 jaar zit in een kwetsbare situatie. Niet omdat zij zelf lichamelijke of psychische klachten hebben, maar omdat ze zichzelf belangrijke ervaringen ontzeggen vanwege verantwoordelijkheidsbesef naar kwetsbare gezinsleden. Zij ervaren meer last van de coronacrisis en rapporteren vaker psychische klachten, zoals angst en depressie, dan niet-kwetsbare jongeren.  Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda.

Bijna een jaar geleden riep premier Rutte tijdens de persconferentie van 19 mei jongeren op om actief mee te denken over de toekomst van het land tijdens en na de coronacrisis. De Nationale Wetenschapsagenda greep deze oproep aan en organiseerde een challenge voor jongeren die gehoor wilden geven aan deze oproep. Jongeren dienden allerlei onderzoeksvragen in, waarmee zij samen met wetenschappers aan de slag gingen. Zoals de vraag wat de impact van de coronacrisis is op kwetsbare jongeren.

Odilia Laceulle, ontwikkelingspsycholoog, over de resultaten: “Een verrassende uitkomst is het grote aantal jongeren dat aangeeft in een kwetsbare situatie te zitten. Niet omdat ze zelf  lichamelijke of psychische klachten hebben, maar door het samenwonen met kwetsbare huisgenoten. Omdat ze meer dan andere jongeren worden geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van corona, houden zij zich goed aan de coronamaatregelen. Maar tegelijkertijd lijken ze het zwaarder te hebben dan andere jongeren. Ze hebben meer emotionele problemen, zoals angst en depressieve gevoelens. Ook missen ze vaker belangrijke mijlpalen die kenmerkend zijn voor deze leeftijd. Denk aan zelf beslissingen nemen, met geld leren omgaan, omgaan met intimiteit en seksualiteit of het mislopen van een bijbaantje. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor deze grote groep jongeren.”

Manifest jongeren en corona
Naast Laceulle zijn er nog vier topwetenschappers en hun onderzoeksteams met jongeren aan de slag gegaan om antwoorden te formuleren op de ingediende vragen van jongeren over de coronacrisis. Gezamenlijk hebben de onderzoekers op basis van hun ervaring een manifest opgesteld voor beleidsmakers, wetenschappers en bestuurders over jongeren en corona. “Het betrekken van jongeren bij wetenschap en beleid heeft veel toegevoegde waarde, zeker in crisissituaties zoals tijdens deze pandemie,” concludeert Eveline Crone, “Deze generatie is ontzettend creatief. Onderzoek heeft aangetoond dat hun hersens nog volop in ontwikkeling zijn. En dat levert dus echt andere inzichten en ideeën op.”

In het manifest adviseren de wetenschappers jongeren te betrekken bij de vorming van beleid door co-creatie, inzichten van jongeren mee te nemen in het beleid en beleid of onderzoeksresultaten veel toegankelijker te maken. Premier Rutte neemt het manifest vandaag in ontvangst.

Nationale Wetenschapsagenda 
De challenge en het daaruit voortgekomen manifest zijn een initiatief van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De agenda is tot stand gekomen door een innovatief proces waarbij inbreng van burgers en wetenschappers centraal stond. De NWA richt zich op deze manier op maatschappelijke uitdagingen die om een nationale aanpak vragen. In de NWA worden de krachten van verschillende partijen gebundeld en wordt samenwerken tussen wetenschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd. Door middel van verschillende activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie maakt de NWA onderzoek voor een breed publiek toegankelijk.