De vraag om hulp groeit de vereniging boven het hoofd

Vandaag op Blue Monday, in theorie de meest sombere dag van het jaar, vraagt de Depressie Vereniging aandacht voor de 700.000 mensen per jaar voor wie het niet bij die ene ‘blauwe’ dag per jaar blijft. Voor hen is iedere dag weer een gevecht met zichzelf en hun gedachten. Vooral nu  tijdens de Corona-crisis vindt de vereniging het van vitaal belang duidelijk te maken dat  wij er voor deze mensen zijn. De Depressie Vereniging biedt parallel aan het GGZ-zorgaanbod concrete hulp voor mensen met depressie en hun naasten, 365 dagen per jaar.  

Welke hulp biedt de Depressie Vereniging?
De Depressie Vereniging zet zich in voor een samenleving waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving. Daarnaast fungeert de vereniging als een kennisplatform waar het gaat om depressie (voorlichting en wetenschappelijk onderzoek), en is tevens dé belangenbehartiger van mensen met depressie. Verder biedt de vereniging concrete hulp in de vorm van lotgenotencontact en doet dat langs vier kanalen:

  • De telefonische hulplijn: de Depressielijn tel 088-5054334
  • De Online community: Depressie Connect
  • Online bijeenkomsten met lotgenoten 
  • Fysieke bijeenkomsten met lotgenoten.

Voor alle kanalen geldt, dat de begeleiding altijd wordt gedaan door mensen die zelf ervaring hebben met depressie. De Depressie Vereniging gelooft in de kracht van de inzet van ervaringskennis en is met haar aanbod aanvullend op het GGZ-zorgaanbod. In het afgelopen jaar hebben ruim 3000 mensen gebruik gemaakt van één van onze vormen van lotgenotencontact.

De vraag om hulp groeit de vereniging boven het hoofd 
De Coronacrisis heeft verregaande consequenties voor iedereen in Nederlanden zeker mensen met depressie hebben het op dit moment extra moeilijk. Er is de vereniging alles aan gelegen om hen - daar waar mogelijk - met alternatieve middelen toch tot steun te zijn en gelukkig weten  steeds meer mensen de Depressie Vereniging te vinden. Tegelijkertijd is er nu helaas sprake van een lange wachtlijst bij de lotgenotengroepen. Bijna 900 mensen wachten op een plek in één van deze groepen. Hoewel de vereniging momenteel de mogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten niet kan bieden, zijn we blij dat we de online lotgenotengroepen, Depressie Connect (online community) en de telefonische hulplijn als alternatief kunnen aanbieden. 

Financiële middelen en menskracht ontbreken
De Depressie Vereniging heeft een klein bureau met 1,5 fte en zo’n 155 vrijwilligers. Naast de zeer beperkte instellingssubsidie van de overheid is de vereniging afhankelijk van fondsen en donaties. In verhouding tot het aantal mensen met depressie in Nederland is de Depressie Vereniging een kleine patiëntenorganisatie waar  belanghebbenden wel veel van verwachten en waar veel mensen met depressie een beroep op doen. Voor ons betekent dit dat we vaak nee moeten zeggen of prioriteiten moeten stellen. Met name het nee-zeggen tegen mensen die graag contact willen met gelijkgestemde lotgenoten vinden wij onacceptabel, vooral in deze periode. Zeker omdat bij velen sprake is van ernstige problematiek, van zelfverwonding tot en met suïcide. Helaas worden onze vrijwilligers hier regelmatig mee geconfronteerd. De Depressie Vereniging biedt met al haar diensten een vangnet zodat mensen met depressie niet verder wegzakken dan nodig is. 

Het zou daarom fantastisch zijn als mensen of organisaties op deze Blue Monday besluiten om de vereniging te steunen.  Dit kan door lid te worden, sponsoring van projecten en/of donaties, maar ook als een ambassadeur door anderen te vertellen wat de vereniging te bieden heeft. 

Voor meer informatie ga dan naar www.depressievereniging.nl

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Depressie Vereniging / Sheila Tolboom
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Depressie Vereniging
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.depressievereniging.nl/
Originele titel: De Depressie Vereniging: 365 dagen per jaar ondersteuning voor mensen met depressie en hun naasten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-01-18

Relevante artikelen ...

Tweede coronagolf gaf bij longpatiënten weinig problemen in de zorg De coronacrisis had wel invloed op hun stemming Mensen met een longziekte ervaarden tijdens de tweede coronagolf weinig knelpunten in de zorg. De cor... Chronisch zieken Sun, 29 Aug 2021, 06:47:04
Coronapandemie heeft invloed op ervaren kwaliteit van leven Dit komt tot uiting in de beleidsrapportage van het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl Hoe ervaren mensen met een chronische aandoening, m... Chronisch zieken Sun, 06 Jun 2021, 11:11:17
Crisisplan voor gehandicapten en mensen met chronische aandoeningen gevraagd De crisismaatregelen tegen corona gaan langer duren De ‘1,5-meter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalb... Chronisch zieken Wed, 22 Apr 2020, 13:40:57
320.000 mensen leven met onzichtbare gevolgen van een beroerte Elk jaar krijgen ongeveer 45.000 mensen een beroerte, dat is meer dan 100 per dag Dinsdag 14 mei a.s. wordt voor de 15e keer de Europese Dag van de B... Chronisch zieken Fri, 10 May 2019, 14:35:52
Mensen moeten beter over de kosten in de zorg worden geinformeerd De overheid moet met patiëntenorganisaties bekijken hoe de informatie over de kosten beter toegankelijk kan worden gemaakt voor gebruikers van zorg. ... Chronisch zieken Wed, 20 Jun 2018, 20:17:07
Onnodig wisselen van medicijnen moet gestopt Wisselen van medicijnen kan grote gevolgen hebben voor patiënten, zo bleek uit eerder onderzoek van veertien patiëntenorganisaties onder bijna tweedui... Chronisch zieken Sat, 16 Jun 2018, 18:55:16