(advertentie)

Het kabinet wil de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet aanpassen aan de jaarlijkse prijsstijgingen

Mensen met een minimumloon of een uitkering die de zorg voor kinderen hebben gaan er waarschijnlijk per kind 50 euro netto per jaar op achteruit. Het kabinet wil namelijk de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet aanpassen aan de jaarlijkse prijsstijgingen.

Het geld dat het daarmee bespaart wordt gebruikt om de dienstverlening van onder meer het UWV te verbeteren. Ook gaat een deel naar de financiering van het ouderschapsverlof. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘50 euro per kind lijkt geen astronomisch bedrag. Maar voor een gezin met drie kinderen, dat na aftrek van vaste lasten 200 euro netto per maand overhoudt, is 150 euro ruim 6 procent van het besteedbaar jaarinkomen.'

Verder in de armoede
FNV is een groot voorstander van betaald ouderschapsverlof, maar heeft eerder aangedrongen op een alternatieve financiering ervan, zodat niet de laagste inkomens de hardste klappen opvangen. Jong: ‘Het is absurd dat deze mensen, omdat de overheid eerst heel veel bezuinigd heeft op haar dienstverlening, nog verder in de armoede worden geduwd.’

Moeite met rondkomen
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een uitkering of minimumloon al nauwelijks kunnen rondkomen. Zo pleitte het Nibud in een rapport van november 2020 om het minimum(jeugd)loon en daaraan gekoppeld de bijstand te verhogen.

Onevenredig hard
Mensen met een minimuminkomen worden volgens de vakbond onevenredig hard getroffen met dit voornemen van het kabinet. Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Maar dat gebeurt al jarenlang. Zolang het minimumloon niet naar 14 euro bruto per uur gaat en de uitkeringen niet mee stijgen hakken dergelijke maatregelen er keihard in.’

Minima de klos
Het systeem van kinderbijslag, een nominaal bedrag voor iedereen, betekent dat veranderingen in de bedragen harder aantikken bij iemand met een lager inkomen. Van der Pligt: ‘Dat er meer mensen nodig zijn voor een betere dienstverlening dat onderschrijven we, maar dat mag niet ten koste gaan van de minima.'

Gang naar voedselbank
Vorige week maakte het CBS en het Voedingscentrum bekend dat de prijzen van gezonde voeding de afgelopen tien jaar harder waren gestegen dan de prijzen van ongezond eten. Van der Pligt: ‘Als daar nu weer een daling van de koopkracht van 6 procent bovenop komt, worden de rijen bij de voedselbank nog langer.'

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: FNV / Yvette de Vries
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : FNV
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/uitkeringsgerechtigden/2021/06/mensen-met-laag-inkomen-dupe-van-investeringen-ove
Originele titel: Mensen met laag inkomen dupe van investeringen overheid in verbetering dienstverlening
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-06-03

Relevante artikelen ...

Bijna twee miljoen euro in AI, eHealth en big data geïnvesteerd door het UMCG Het gebruik van big data, AI en eHealth in de zorg is de laatste jaren flink gegroeid Het UMCG investeert fors in de bevordering van kunstmatige inte... Management & beleid Wed, 03 Nov 2021, 11:21:23
Ransomware bij Europese zorginstellingen neemt fors toe In Nederland hebben sinds januari 2021 vier zorgorganisaties te maken gehad met ransomware Europese zorginstellingen hebben sinds begin van dit jaa... Management & beleid Wed, 20 Oct 2021, 08:16:46
Relatief weinig geïnvesteerd in gezondheidsbevordering Gezondheidsbevordering omvat advies en programma’s om mensen te helpen hun leefstijl te verbeteren In 2019 werd er op landelijk niveau 21 euro tot 23... Management & beleid Thu, 08 Jul 2021, 12:02:56
Elektronische gegevensuitwisseling moet volledig digitaal Minister Van Ark wil de gegevensuitwisselingen volledig digitaal laten verlopen In de kamerbrief van 14 december beschrijft minister Van Ark de prior... Management & beleid Tue, 29 Dec 2020, 16:46:16
Arbeids­geneeskundige zorg heeft structurele financiering nodig De helft van de Nederlanders heeft een of meer chronische aandoeningen Arbeidsgeneeskundige zorg moet een vast onderdeel worden van de behandeling va... Management & beleid Thu, 26 Nov 2020, 13:54:30
Na uitspraak rechter passen zorgkantoren inkoopbeleid aan ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is positief over de aankondiging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren hebben zorgaanbieders g... Management & beleid Fri, 09 Oct 2020, 09:59:16

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com